Фото Подаваленко

Подаваленко Олександр Вікторович

канд. мед. наук, доцент, доцент кафедри

Досвід професійної діяльності: 13 років
Наукові інтереси:Гігієна, нутріціологія, епідеміологія, безпека життєдіяльності, охорона праці, професійна патологія
основні наукові праці

  1. Podrigalo LV., Volodchenko AA, Rovnaya OA, Podavalenko OV, Grynova TI. The prediction of success in kickboxing based on the analysis of morphofunctional, physiological, biomechanical and psychophysiological indicators. Physical education of students, 2018;22(1):51–56. doi:10.15561/20755279.2018.0108 Web of Science
  2. Podrigalo OO, Borisova OV, Iermakov SS, Podavalenko OV, Romanenko VV Comparative analysis of the athletes’ functional condition in cyclic and situational sports Physical education of student, 2019, 23(6), 242-248
  3. Подрігало Л.В., Подаваленко О.В., Подрігало О.О. Необхідність натурної апробації дієтичних домішок та спеціальних харчових продуктів, призначених для спортсменів/ Food Аdditives. Healthy Man and Human Patient Diet : proceedings of IХ International scientific and practical internet conference. Prague, Oktan-Print s.r.o., 2020, С.49-50. https://doi.org/10.46489/FAHM-01
  4. Подригало Л.В., Ровная О.А., Подаваленко А.В., Галашко А.И. Системы восстанов-ления и повышения работоспособности в спорте. (Навчальний посібник). Харьков: Издатель «Диса плюс», 2015. – 124 с.
  5. О.С. Богачова, І.О. Васильченко, О.В. Веремієнко, М.П. Воронцов, С.В. Вітріщак, О.І. Герасименко, О.В. Григорян, І.О. Дяченко, Т.О. Іваненко, В.А. Капустник, В.І. Карасьов, Н.М. Кателевська, Л.Й. Ковальчук, В.О. Коробчанський, П.О. Коробчанський, В.М. Лісовий, О.Г. Мельник, В.В. Міхеєв, І.В. Новікова, Ю.О. Олійник, А.С. Островська, О.В. Подаваленко, О.Г. Резніченко, Ю.К. Медицина гранічних станів: 30-річний досвід психогігієнічних досліджень (Монографія) Одеса, Прес-кур’єр, 2016. – 520 с.

Підвищення кваліфікації: ХМАПО ТУ «Профілактика харчових токсикоінфекцій і отруєнь» 15.12.2020 р.

Інші НПП