Полковн.-Маркова

Полковник-Маркова Вікторія Сергіївна

Старший викладач кафедри фізичної терапії

 

Освіта

2007 р. – Харківська державна академія фізичної культури, спеціальність «Фізична реабілітація», кваліфікація – магістр фізичної реабілітації

Досвід професійної діяльності

 • 2006 – 2008 рр.  працювала інструктором ЛФК у МДКЛ №19 м. Харкова.
 • 2008 – 2015 рр. – викладач кафедри спортивної медицини та фізичної реабілітації.
 • 2015 р. – викладач кафедри фізичної реабілітації та рекреації, потім старший викладач кафедри фізичної реабілітації і рекреації Харківської державної академії фізичної культури
 • З 2019 р. – старший викладач кафедри фізичної терапії Харківської державної академії фізичної культури

Наукові інтереси

Клінічний реабілітаційний менеджмент в терапевтичній і неврологічній клініці, фізична терапія, ерготерапія.

Основні наукові праці

Автор 34 наукових та науково- методичних праць, з них: статті у наукових фахових виданнях України – 9, навчальні посібники – 1; методичні рекомендації – 1; авторські свідоцтва – 1.

Публікації, що є актуальними на даний час:

 1. Полковник-Маркова В.С. Дугіна Л.В. Використання рухливих ігор у заняттях з дітьми, хворими на бронхіальну астму. Слобожанськийнауково-спортивнийвісник, 2016. №1(51). С. 67-71.
 2. Полковник-Маркова В.С. Особливості обстеження опорно-рухового апарату в фізичній реабілітації. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології: наук. журн. Харків: ХДАФК, 2016. №3. С. 173-179.
 3. Без’язична О.В., Полковник-Маркова В.С. Бальна оцінка впливу реабілітаційної програми на клінікофункціональний стан ліктьового суглоба тенісисток після перенесеного епікондиліта // Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології. 2017, №2. С.17-23.
 4. Калмикова Ю.С., Калмиков С.А., Anna Reutska, Полковник-Маркова В.С. Застосування та вплив комплексної програми фізичної терапії на стан серцево-судинної та вегетативної нервової систем жінок молодого віку, хворих на аліментарне ожиріння. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2018. С. 25-32
 5. Пустовойт Б.А., Полковник-Маркова В.С. Основи практичної діяльності у фізичній терапії та ерготерапії: навчальний посібник. Харків: ТОВ «Планета-Прінт», 2019. 188 с.
 6. Полковник-Маркова В.С., Без’язична О.В. Ерготерапевтичне втручання при ревматоїдному артриті. Фізична культура, спорт і здоров’я: стан, проблеми та перспективи: збірник тез наукових доповідей ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 6 грудня 2019 року. Харків: ХДАФК, 2019. С. 121-124.
 7. Полковник-Маркова В.С. Вплив модифікованої методики масажу при лордотичній поставі. Актуальні питання сучасного масажу. Збірник статей ХІ міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 квітня 2020 р. Харків, 2020. С. 65-70.
 8. Полковник-Маркова В.С. Використання модифікованої програми кінезотерапії при асиметричній поставі. Вісник Запорізького національного університету: Фізичне виховання та спорт. №1. 2020. С. 81-86.

Підвищення кваліфікації

 • 2017 р. – підвищення кваліфікації за циклом «Лекторська майстерність викладача» при Інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету
 • 2019 р. – підвищення кваліфікації у Таврійському національному університеті ім. В.І. Вернадського за програмою «Фізична терапія, ерготерапія»
 • 2019 р. – курс «Постізометрична релаксація м’язів»
 • 2019 р. – тренінг «Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) та її використання в реабілітації»
 • 2020 р. – тренінг «Клінічне мислення у фізичній терапії»
 • 2020 р. – міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) на тему: «Хмарні сервіси для онлайн навчання на прикладі платформи Zoom».
 • 2020 р. – круглий стіл «Практика фізичної терапії пацієнтів з Сovid-19»

 

Інші НПП