image011

Попов Олександр Євгенович

Професор кафедри менеджменту фізичної культури, доктор економічних наук, професор кафедри політичної економіки

Освіта. Харківський державний економічний університет, спеціальність «Економіка підприємства, економіка і управління зовнішньо-економічною діяльністю», кваліфікація – інженер-економіст.

Досвід професійної діяльності.  Має стаж науково-педагогічної роботи 18 років, є визнаним професіоналом з досвідом дослідницької та практичної роботи в галузі освіти за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Видано майже 120 робіт, 50 з них у фахових виданнях. Захист докторської дисертації у 2010 р. за спеціальністю 08.06.01 – економіка та управління підприємством (за видами економічної діяльності), тема дисертації: «Формування системи корпоративного управління акціонерними товариствами машинобудування»

Наукові інтереси: економіка, підприємництво, корпоративне управління.

Основні наукові праці:

  1. Popov O. Organized management of decentralized economic production systems with joint implementation of development projects. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. 4/3 (88 ). РР. 22-35.
  2. Popov O. Technical And Economic Efficiency In Automated Engine Unit Management In Non-Functional Functioning Mode. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. 6/5 (88). РР. 48-60.
  3. Попов О.Є. Оцінка структурної конфігурації корпоративних відносин в контексті організаційного розвитку акціонерного товариства. Бізнес Інформ. 2019. № 4 (495).С. 353–360.
  4. Леонова Ю. О., Попов О. Є. Сучасні світові тенденції розвитку підприємництва у сфері фізичної культури та спорту Матеріали ХХ науково-практичної конференції [«Фізична культура, спорт і здоров’я: стан, проблеми та перспективи»] (17-18 грудня 2020 р.). Харків : Харківська державна академія фізичної культури, 2020.
  5. Popov O. , Shmatko N., Budanov P., Pantielieieva I., Brovko K.. Technical And Economic Efficiency In Automated Engine Unit Management In Non-Functional Functioning Mode. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies2019. – 6/5 (88 ). – р. 48-54.

 

Підвищення кваліфікації.

Університет менеджменту освіти, Центральний інститут післядипломної освіти (м. Київ) 19 червня 2015 р.

Інші НПП