Приходько В.С

Приходько Віра Семенівна

доцент кафедри української та іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцент

Освіта

У 1967 році закінчила Харківський національний педагогічний університет ім. Г. Сковороди, спеціальність «Російська мова та література», кваліфікація –

вчитель російської мови та літератури.

Досвід професійної діяльності – стаж науково-педагогічної роботи – повних років 53 роки

Наукові інтереси (ключові слова) – філологія, літературознавство, літературна критика, методика викладання мови і літератури

Основні наукові праці – загальна кількість – 156

 1. Приходько В.С.Проектна компетентність майбутніх фахівців як складова їх професійної підготовки Збірник наукових праць. Харків: Національна академія національної гвардії України, 31 березня 2016, С. 245-248.
 2. Приходько В.С.Формування фахової мотивації студентів-іноземців з фізичної культури і спорту. Cучасний стан психологічного забезпечення професійної діяльності сил охорони правопорядку: Науковий збірник (м. Харків, 25 листопада 2016 року). Х. : Національна академія НГУ, 2016. С.37-38.
 3. Приходько В.С.Комунікативні впливи україномовних запозичень Збірник тез доповідей “Наукове забезпечення службово-бойової діяльності національної гвардії україни”. Секція 4. «Актуальні проблеми морально-психологічного та правового забезпечення службово-бойової діяльності Національної гвардії України», 30 березня 2017 року, м. Харків. С. 122-123.
 4. Приходько В.С.Семантичні номінації спортивного жарґону (метафоричні перенесення) Збірник наукових праць, м. Переяслав-Хмельницький. 27 лютого 2017 року С. 273-276.
 5. Приходько В.С.Інноваційні технології як впливовий чинник у викладанні української мови іноземним студентам Збірник праць «Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам»: Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 16 лютого, 2017. С. 228-232.
 6. Приходько В.С.Професійна діяльність в освітньому просторі. Науковий збірник «Сучасний стан психологічного забезпечення професійної діяльності сил охорони правопорядку». 29 вересня 2017 року. м. Харків. С. 151-152
 7. Приходько В.С.Комунікативний аспект діяльності як складова взаємодії у сфері професійної підготовки майбутніх фахівців Збірник тез доповідей “Службово-бойова діяльність Національної гвардії України:сучасний стан, проблеми та перспективи”. Секція 4. «Актуальні проблеми морально-психологічного та правового забезпечення службово-бойової діяльності Національної гвардії України», 29 березня 2018 року, м. Харків. С. 111-112.
 8. Приходько В.С.Автентичний текст як дієвий засіб вивчення російської мови як іноземної китайськими студентами Науковий збірник «Інновації та традиції у мовній підготовці студентів», 13 грудня 2018 року. ХНУБА. С. 236-238.
 9. Приходько В.С.Комунікація іноземних студентів у контексті міжнародного спілкування Збірник праць «Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи». НЮУ ім. Я.Мудрого. 20 лютого 2019 року. С. 269-272.
 10. Приходько В.С.Міжкультурна комунікація у підготовці майбутніх фахівців Збірник тез доповідей “Службово-бойова діяльність Національної гвардії України: сучасний стан, проблеми та перспективи” Секція 3. Актуальні проблеми морально-психологічного та правового забезпечення службово-бойової діяльності Національної гвардії України14 березня 2019 року. м. Харків. С. 144-146.
 11. Приходько В.С.Використання навчальних сайтів на заняттях з англійської мови середньої школи. Збірник наукових праць «Філологічні студії», Вип 27. Харків 2019. С.137-143.
 12. Приходько В.С.Предтеча модернизма в творчестве жорж Санд и Эмили Бронте «Гармонія і хаос: єдність чи конфлікт». збірник праць, присвяченого Дню науки (21 травня 2019 року). Харків: ХНПУ ім. Г. Сковороди, 2019. С. 32-34.
 13. Приходько В.С., Солошенко-Заднепровская Н.К. Лабиринты любви в романе Чарльза Белфора «Парижский архитектор». Література в контексті культури: Зб. наук. праць. Вип. 33. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. с. 65-73. (Фахове видання).

14.Приходько В.С., Линченко Н.Ю. Б.Л. Пастернак – переводчик поэзии Дж. Китса. Програма і тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю «Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст». (9 квітня 2020 року). Харків. ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2020. С. 68-69.

 1. Карпець Л.А., Приходько В.С., Коваленко Ю.М. Семантична номінація як джерело поповнення спортивного жаргону. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Випуск 43, Т1,2019, С.24-27. (Фахове видання).
 2. Prykhodko, V. (2020). Leonid Frizman about Ivan Franko and his Literary-Aesthetic Positions. Astraea, 1(1), Р. 113–128. doi: 10.34142/astraea. 2020.1.1.07 (міжнародне видання).
 3. Оніщук І.І., Приходько В.С., Соїна І.Ю., Єрмолаєв В.К., Петрусенко Н.Ю., Лінченко Н.Ю., Демченко І.І., Максимчук Б.А. Історичні передумови розвитку іншомовної освіти в Україні в контексті підготовки майбутніх тренерів. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. Вип.1(121) 2020. С.80-86. 114с. (Фахове видання).
 4. Приходько В.С. Леонид Фризман об отношении Ивана Франко к русским писателям. «Фрізманівські читання: науково-методична спадщина, продовження традицій». Програма і тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції (24 вересня 2020 року). Харків. ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2020. С. 72.
 5. Приходько В.С., Солошенко-Заднепровская Н.К. Лабиринты надежды и спасения в романе Чарльза Белфора «Парижский архитектор». Науковий журнал «Мова і культура». Київ: Видавничій дім Дмитра Бураго, 2020. Випуск 22. Том VII(202). 384с. С.185-193. (Фахове видання.)
 6. Prikhodko A., Kolomiitseva O., Prykhodko V. (2020). Sokolstvo in Ukrainian Regions of the Russian Empire: from Origin to Downfall. Science of Gymnastics Journal. 12 (3): 407-418. (Scopus)

Підвищення кваліфікації:

 1. Підвищення кваліфікації при кафедрі теорії і практики англійської мови Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди з 05 грудня 2014 р. до 05 січня 2015 р.;

2.Підвищення кваліфікації для науково-педагогічних працівників у ХVII Міжнародній школі-семінарі «Сучасні педагогічні технології в освіті» в Національному технічному університеті  «Харківський політехнічний інституту» з 29 по 31 січня 2020 р. в кількості 15 години (0,5 ECTS кредита).

3.Підвищення кваліфікації для науково-педагогічних працівників «Забезпечення якості вищої освіти у сфері фізичної культури та спорту» в кількості 30 годин (1ECTS кредитів) в Харківській державній академії фізичної культури з 19 жовтня по 30 жовтня 2020 року.

Інші НПП