image001

Пугач Ярославна Ігорівна

Старший викладач кафедри олімпійського і професійного спорту

Освіта:
2006-2010 рр. – Харківська державна академія фізичної культури, спеціальність – фізичне виховання і спорт, кваліфікація – викладач фізичного виховання, менеджер фізичної культури.

Досвід професійної діяльності:
2016-2020 рр. – викладач кафедри олімпійського і професійного спорту Харківської державної академії фізичної культури.
2020 р. і дотепер – старший викладач кафедри олімпійського і професійного спорту Харківської державної академії фізичної культури.

Наукові інтереси:
Проблеми індивідуальної норми функціонального навантаження спортсменів різної кваліфікації, теорія поведінки і самоорганізації складних систем, теорія оборотності функціонального стану.

Основні наукові праці:
Автор 35 публікації, з них 30 наукових, зокрема 17 наукових праць, які опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, з них 3 статті у періодичних виданнях, які включено до наукометричної бази Scopus.

Підвищення кваліфікації:
1.Підвищення кваліфікації на базі Higher Education Strategies for Technological Innovation in the Global Context of Changing Social Demands. Held at Varna Universitz of Management from 10.09.2019 to 15.09-2020.
Certificate of completion. № 142/15.09.2019

Інші НПП