Пустовойт_Б.А._(2)

Пустовойт Борис Анатолійович

Завідувач кафедри фізичної терапії, професор, Доктор медичних наук

Освіта

 • 1972 р. – Харківський медичний інститут, спеціальність – лікувальна справа.
 • 1973 –1974 рр. – лікар-інтерн 11 міської клінічної лікарні.

Дисертаційні праці

В 1991 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Варусний диспластичний синдром колінного суглобу». В 1996 році захистив докторську дисертацію на тему «Хірургічна профілактика диспластичного гонартрозу» (обидві дисертації за спеціальністю 14.01.21 – травматологія та ортопедія).

2014 р. –  рішенням Атестаційної колегії МОЗ України присвоєно вчене звання професора.

Досвід професійної діяльності

 • 1975 – 1984 рр. –лікар хірург, ортопед-травматолог Первомайської ЦРЛ Харківської області.
 • 1984-1985 рр. – головний лікар медичного відділу Харківського заводу протезно-ортопедичних виробів.
 • 1985- 2016 – головний науковий співробітник, заступник директора ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім.проф. М.І. Ситенка АМН України».
 • З вересня 2016 року – завідувач кафедри фізичної терапії Харківської державної академії фізичної культури.

 

Наукові інтереси

Фізична терапія та ерготерапія, травми та захворювання опорно-рухової системи, рефлексотерапія.

Основні наукові праці

Автор150 наукових та науково-методичних праць, з них: 4 монографії, 4 посібника,  53статті у наукових фахових виданнях України, 12 авторскіх свідоцтв та патентів, 3 статті у журналах, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Scopus, WebofScience. Публікації, що є актуальними на даний час:

 1. Пустовойт Б.А., Калмиков С.А., Калмикова Ю.С., Дугіна Л.В., Бородай О.Л., Клапчук Ю.В. Медична та фізична терапія при бойових ушкодженнях кінцівок на етапах відновного лікування: монографія. Харків, 2019. 304 с.
 2. Пустовойт Б.А., Полковник-Маркова В.С. Основи практичної діяльності у фізичній терапії та ерготерапії:навчальний посібник. Харків, 2019. 188 с.
 3. Пустовойт Б.А. , Федяй І.О.,Федяй О.О. Наукова-доказова практична діяльність у фізичній терапії та ерготерапії: навчальний посібник. Харків, 2020. 128 с.
 4. Пустовойт Б.А., Амжад Хамдоні, Карпінський М.Ю. Спосіб непрямої оцінки функціонального стану опорно-рухової системи людини. Пат. на корисну модель №46957 UA, МПК, А61В 5/103Заявл. 24.07.2009; Опубл. 11.01.2010 // Винаходи та корисні моделі. Бюл. № 1.  6 с.
 5. Пустовойт Б.А., Сименач Б.И., Бабуркіна О.П. Заболевания коленного сустава, обусловленные наследственной предрасположенностью (лечебно-диагностическая тактика): монографія. Харків, 2015, 477 с.
 6. Пустовойт Б.А., Дугіна Л.В., Пашкевич С.А.Фізична терапія хронічної латеральної тендопатії ліктьового суглобу (ліктя тенісиста) //Слобожанський науково-спортивний вісник №5 (74), 2020. С.31-56.

 

Підвищення кваліфікації

 • 2001 р. – присвоєна кваліфікація лікаря ортопеда-тавмотолога вищої категорії, що дійсна до 2022 р.
 • 2016 р. –  цикл підвищення кваліфікації «Психологія професійної діяльності викладача вищої школи» при Інституті підвищення кваліфікації НФаУ.
 • 2019 р. – підвищення кваліфікації у Таврійському національному університеті ім. В.І. Вернадського за програмою «Фізична терапія, ерготерапія».
 • 2019 р. – Certificate of attainment in modern languages, English, Level B2.Kysv, Exam Center «Universal Test».
 • 2020 р. – Оnline REHAB autumn school program on Physical Therapy Project «Innovative Rehabilitation Education  – Introduction of new master degree programs in Ukraine”.

 

 

Інші НПП