image009-5

Путятіна Галина Миколаївна

професор кафедри, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент

Освіта: вища (2002 рік – Харківська державна академія фізичної культури, диплом спеціаліста, спеціальність «Фізичне виховання», викладач фізичного виховання, менеджер фізичної культури; 2003 рік – Харківська державна академія фізичної культури, спеціальність «Фізичне виховання», магістр менеджер фізичної культури; 2011 рік – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, спеціальність «Економіка підприємництва», спеціаліст з фінансів).

Досвід професійної діяльності:

 • 2003 – 2007 рр. –викладач кафедри менеджменту фізичної культури
 • 2007 – 2008 рр. – старший викладач кафедри менеджменту фізичної культури
 • 2008 – 2016 рр. – доцент кафедри менеджменту фізичної культури
 • 2016 – 2018 рр. – завідувач кафедри, доцент кафедри танцювальних видів спорту, фітнесу і гімнастики
 • 2018 – 2019 рр. –декан факультету циклічних видів спорту
 • 2019 р. – теперішній час –проректор з науково-педагогічної роботи

Наукові інтереси:

 • система кадрового забезпечення сфери фізичної культури і спорту;
 • державна політика, менеджмент та маркетинг в сфері фітнесу та рекреації;
 • теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності.

Основні наукові праці:

Автор (співавтор) 93 наукових праць.

 1. Приходько І.І., Горбенко О.В., Путятіна Г.М. Організація і менеджмент фізичної культури: навчальний посібник для студентів 1 курсу (за кредитно–модульною системою навчання). – Харків: ХДАФК, 2009. – 152 с.
 2. Приходько В.С., Карпец Л.А., Путятина Г.Н. Учебное пособие по русскому языку для иностранных студентов, магистров по специальности «физическое воспитание». – Харьков: ХГАФК – 2009. – 54 с.
 3. Путятіна Г.М., Середа Н.В. Маркетингова діяльність некомерційних організацій (на прикладі дитячо-юнацьких спортивних шкіл): навчальний посібник для студентів ВНЗ фізкультурно-спортивного профілю. – Харків: ХДАФК, 2013. – 102 с.
 4. Мудрик В.И., Мичуда Ю.П., Чжу Фен, Путятіна Г.М., Леонов Я.В. Менеджмент в системе органов управления физической культурой и спортом в провинции Хебей КНР: монографія.Варшава, 2015. – 162 с.
 5. Формування загальнолюдських цінностей у студентської молоді в контексті фізичного виховання і здорового способу життя: колективна монографія; під зага.ред. Осіпцова А.В., Пристинського В.М. Маріуполь : ТОВ “ППНС”, 2017. – 360 с.
 6. Мудрик В.І., Школа О.М., Дорофєєва Т.І., Путятіна Г.М., Таможанська Г.В. Практична педагогіка в системі підготовки фахівців фізкультурно-спортивного профілю: навчально-методичний посібник. Харків: ФОП В.В. Петров, 2017. – 135с.
 7. Мудрик В.И., Ван Лихуа, Путятина Г.Н. Анализ и оценка состояния готовности студентов Китая провинции Хебей к сдаче государственных стандартов физической подготовленности // Физическое воспитание студентов. – Харьков, 2011.-№2. – С. 67-71.
 8. Путятіна Г.М, Середа Н.В. Історичні передумови виникнення маркетингу в сфері фізичної культури і спорту в Україні // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., Випуск 13. – 2011. – С. 499-503.
 9. Леонов Я.В., Приходько И.И., Путятина Г.Н. Внутренний ресурс развития сферы физической культуры и спорта // Теория и практика физической культуры. – № 3. – 2013. – С.59-66.
 10. Путятіна Г.М., Горбачов В.Є. Організаційний механізм регіонального управління сферою фізичної культури та спорту // Слобожанський науково-спортивний вісник, 2013.- № 5. – С. 200 – 204.
 11. Леонов Я.В., Путятіна Г.М. Стратегічні перспективи розвитку неолімпійського спорту в Україні // Слобожанський науково-спортивний вісник, 2014.
 12. Путятіна Г.М. Інституційне забезпечення участі громади у розвитку сфери фізичної культури та спорту // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт: журнал. – Луцьк: Східноєвроп.нац.ун-т ім.. Лесі Українки, 2015. – Вип. 19. – С. 27 – 32.
 13. Путятіна Г.М. Раціоналізація праці керівників фізкультурно-спортивних організацій // Слобожанський науково-спортивний вісник, 2016. – № 1.– С. 72-75.
 14. Путятіна Г.М. Соціально-економічне значення безпеки при проведенні фізкультурно-спортивних заходів // Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірка наукових праць. – Вип.2. – Житомир: Вид-во ФОП Євенюк О.О., 2016. – С. 326 – 331.
 15. Путятіна Г.М. Організаційний механізм реалізації державної політики щодо оздоровчо-рекреаційної рухової активності населення в Україні // Молода спортивна наука України, 2017. Т.4.С. 116.
 16. Ажиппо О.Ю., Путятіна Г.М. Діалектичний підхід до структурно-функціонального менеджменту в системі оздоровчо-рекреаційної рухової активності населення // Слобожанський науково-спортивний вісник. Харків: ХДАФК, 2017. № 6 (62). С. 7-10.
 17. Ажиппо О., Путятіна Г.Нормативні аспекти розвитку оздоровчо-рекреаційної рухової активності населення // Спортивна наука України, 2018 – – 2018. – № 5(87). – С. 3-9. – Режим доступу:http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/782/756
 18. Путятіна Г.М.  Політико-економічні параметри оптимізації галузі фітнесу як соціоприродної системи // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2019. – №. 1 (69). – С. 25-30.
 19. Путятіна Г.М. Особливості організації оздоровчо-рекреаційної активності жінок другого періоду зрілого віку // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування. – 2019. – № 1. – С. 15-21.
 20. Путятіна Г.М. Українська модель сталого розвитку фітнес-індустрії // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (23–24 квітня 2020 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2020. – С. 15-20
 21. Путятіна Г.М. Соціальний механізм саморозвитку системи оздоровчо-рекреаційної рухової активності населення України в умовах циркулярної економіки // Український журнал медицини, біології та спорту – 2020 – Том 5, № 4(26). – С. 479- 484.
 22. Путятіна Г.М. Особливості організації оздоровчо-рекреаційної рухової активності жінок похилого віку // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2020. – №. 5 (79). С. 65 – 70.

Підвищення кваліфікації:

Національна академія педагогічних наук України ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфікації: СП 35830447/0874-20 (з 09.06.2020 по 27.06.2020) (за освітньо-професійною програмою «Проректори (віце-президенти, начальники) університетів, академій, інститутів» – 180 годин.

Інститут спорту і фізичної культури Університету економіки в Бидгощі (Польща) з 01.09.2020 по 30.09. 2020. Програма: «Проєкти в сфері вищої освіти: від проектної допомоги до впровадження». Сертифікат – 180годин.

Громадська діяльність:

Член Відділення Національного олімпійського комітету України в Харківській області

Член науково-методичної комісії із загальної, професійної освіти та спорту (підкомісія – 017 «Фізична культура і спорт») Міністерства освіти і науки

Інші НПП