Пятисоц_ка_С.С.

Пятисоцька Світлана Сергіївна

доцент кафедри інформатики і біомеханіки, кандидат наук ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ, доцент

Освіта: Харківськадержавна академія фізичної культури, 2004 р., спеціальність «Олімпійський та професійний спорт», кваліфікація – викладач фізичного виховання та інформаційного забезпеченняспорту; 2005 р. – магістр тренер-дослідник.

Досвід професійної діяльності: загальний – 15 років, зокрема у Харківській державній академії фізичної культури:

2005-2012 рр. – викладач кафедри інформатики і біомеханіки Харківської державної академії фізичної культури.

2012 р. – по теперішній час – доцент кафедри інформатики і біомеханікиХарківської державної академії фізичної культури;

Наукові інтереси: інформатика, фізика, інформаційні технології, спортивна метрологія, математична статистика, спортивне тренування, комп’ютерний спорт (кіберспорт).

Основні наукові праці: загальна кількість випущених наукових робіт понад 70, з них: монографії – 2, навчальні посібники – 6; отримано: патенти – 1, авторські свідоцтва – 8. Публікації, що є актуальними на даний час:

  1. Ровний А.С., Романенко В.В., Пятисоцкая С.С. Методика контроля и анализаизмененийчастотысердечныхсокращенийединоборцевподвоздействиемфизическихнагрузок с использованиемкомпьютерногоприложения. Слобожанський науково-спортивний вісник: збірник наукових праць. – Харків: ХДАФК, 2016. – № 6 (56). – С. 95-99.
  2. Романенко В.В., Пятисоцкая С.С. Повышениеэффективностипроцедурыэкспертногооценивания в восточныхединоборствах. Слобожанський науково-спортивний вісник: збірник наукових праць. – Харків: ХДАФК, 2016. – № 4 (54). – С. 84-88.
  3. Пятисоцька С.С., Кізійов С.В. Навчально-методичне забезпечення учбових занять у вишах фізкультурно-спортивного профілю з використанням інформаційних технологій. Основи побудови тренувального процесу в циклічних видах спорту (на честь святкування 25-річчя Незалежності України) // Збірник наукових праць ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 24-25 березня 2016 р., Харків: ХДАФК, 2016. – С. 166-169.
  4. Друзь В.А., Пугач Я.И., Єфременко А.Н., Пятисоцкая С.С. Новыеметоды в организациипостроениятренировочногопроцесса в циклических видах легкой атлетики. Сучасні тенденції розвитку легкої атлетики, 2017, С. 11-15.
    Ашанін В.С., Пятисоцька С.С. Розвиток координаційних здібностей у юних борців вільного стилю на початковому етапі підготовки з використанням інформаційних технологій. Сборникнаучныхтрудов «Атуальныенаучныеисследования в современном мире». – Впуск 4(24). – Часть 3. Апрель 2017 г. – С. 6-12.
  5. Ашанін В.С., Пятисоцька С. С. Щодо системи класифікації комп’ютерних ігор. Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту, 2018, № 2, С. 7-11.
  6. Пятисоцька С.С., Казмірчук А.Ф. Сучасні організаційно-економічні аспекти розвитку комп’ютерного спорту. Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту № 2, 2018, С. 94-97.
  7. Пятисоцкая С.С., Романенко В.В., Голоха В.Л. «Сравнительныйанализсенсомоторныхреакцийединоборцев и игроковкиберспортивнойдисциплины DOTA 2». Єдиноборства, 2020. №1(15). С. 56-66.
  8. Жерновнікова Я.В., Пятисоцька С.С. Особливості використання платформи Moodl під час вивчення дисципліни «Інформатика». Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту, 2020.

Підвищення кваліфікації:

Харківський національний університет радіоелектроніки «Центр технологій дистанційного навчання». Свідоцтво № 405, з 26.04.2019 р. по 22.05.2019 р.

Інші НПП