image005_auto_x2

Ровний Анатолій Степанович

Професор кафедри біологічних дисциплін

Освіта:

Кіровоградський державний педагогічний інститут (1964 р., вчитель фізичного виховання, анатомії та фізіології середньої школи).

Науковий ступінь:

Доктор наук з фізичного виховання і спорту, захистив дисертацію у 2002 році за темою «Формування системи сенсорного контролю точнісних рухів спортсменів» зі спеціальності 24.00.01- олімпійський і професійний спорт.

Вчене звання:

Професор кафедри біологічних основ фізичного виховання, 2003 р., Ph.D, 2004 р.

Досвід професійної діяльності:

Ровний Анатолій Степанович працює в Харківській державній академії з 1980 року.

А.С. Ровний за вагомий внесок у розвиток галузі фізичної культури та спорту нагороджений відзнакою Міністерства освіти і науки України – «Відмінник освіти України». Протягом викладацької діяльності в Харківській державній академії фізичної культури А.С. Ровний обіймав посади: завідувача кафедри (1981-2015 рр.), декана, проректора з навчально-методичної роботи (1989-2003 рр.), голови спеціалізованої вченої ради К 64.862.01 (з 2003 року), а на цей час – заступник голови ради. Є редактором журналу Харківської державної академії фізичної культури – «Слобожанський вісник», який має статус фахового видання України, групи В.

Наукові інтереси.

Участь у виконанні наукової теми: «Біологічні основи (анатомо-морфологічні, біохімічні та фізіологічні) оптимізації тренувального процесу у спортсменів різних видів спорту та при заняттях фізичною культурою». (з 2019 року і дотепер).

Основні наукові праці

 1. Adaptation of reformation of physiological functions of the organism of the 400 m hurdlers during hypoxic training. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 16 (4), 1340-1344. DOI:10.7752/jpes. 2016.04214.
 2. Hypoxic capacity as the basis for sport efficiency achievements in the men’s 400-meter hurdling. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 17 (1), 300-305. DOI:10.7752/jpes.2017.01045.
 3. Adaptation of the cardioresphiratory system to hypoxic actions of the rugby players depending on the playing position. Journal of Physical Education and Sport, 17 (2), 804-809. DOI:10.7752/jpes.2017.02122.
 4. Hypoxic training as the basis for the special performance of karate sportsmen. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 17 (3), 1180-1185. DOI:10.7752/jpes.2017.03182.
 5. Dynamics of special physical preparedness of 16-18-year-old rugby players under hypoxic influence. Journal of Physical Education and Sport (JPES), No. 17(4), pp. 2399-2404. DOI:10.7752/jpes.2017.04265.
 6. Special Aspects Of Preparation Of Student`s Teams For Competitions In Rugby. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 9(4), 1402-1413.
 7. Optimization of physical loads as a basis for formation of the coordination features of young taekvondo athletes. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 9(5), 2216-2225.
 8. The improvement of the technical readiness of 16-18 year-old rugby players with the use of the computer program “Rugby-13”. Physical Activity Review 2018. № 6. pp. 257-265. doi: 10.16926/par.2018.06.31.
 9. Development of coordination abilities as the foundations of technical preparedness of rugby players 16-17 years of age. Journal of Physical Education and Sport, 18(Supplement issue 4), 1831-1838. DOI:10.7752/jpes.2018.s4268.
 10. Optimization of the physical and functional state of female students by means of hypoxic exposure. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 9(6), 1918-1925.
 11. Optimization of judoist training process at a stage of gradual decline of sporting achievements. Journal of Physical Education and Sport, 18(4), 2447-2453. DOI:10.7752/jpes.2018.04367.
 12. Efficiency of performing rugby’s technical elements depending on the speed and strength quality level of 16-18-year-old rugby players. Journal of Physical Education and Sport, 19(1), 546-551. DOI:10.7752/jpes.2019.01080.
 13. Sensory control as a control mechanism in accuracy movements of athletes. Journal of Physical Education and Sport, 19 (Supplement issue 4), 1368-1373. DOI:10.7752/jpes.2019.s4198.
 14. 14. Удосконалення комплексної спеціальної фізичної підготовленості спортсменів-регбістів 16-18 років. Слобожанський науково-спортивний вiсник, 2015, 1(45), 16-22.
 15. 15. Моделі фізичної підготовленості як основа управління тренувальним процесом регбістів на етапі спеціалізованої базової підготовки. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, Випуск 2 (83)17, С. 92-96.
 16. 16.  Експериментальна програма фізичної підготовки регбістів на етапі спеціалізованої базової підготовки. Слобожанський науково-спортивний вісник, 3, 84-91. doi:10.15391/snsv.2017-3.015.
 17. 17. Удосконалення тренувального процесу пауерліфтерів з використанням інформаційних технологій. Слобожанський науково-спортивний вісник, № 5(61), С. 24-29. doi:10.15391/snsv.2017-5.004.
 18.  18. Вдосконалення тренувального процесу пауєрліфтерів на основі інтерактивної програми «PersTrainer». Слобожанський науково-спортивний вісник, 6(62), 26-30. doi:10.15391/snsv.2017-6.005.  Rovnyi Anatoliy, Pasko Vladlena. (2017). Role of psychological qualities in the process of the formation of sports skill of young basketball players. Physical education, sports and health culture in modern society, 4, 118-121. DOI: https://doi.org/10.29038/2220-7481-2017-04-118-121.
 19. 19. Сенсорні реакції спортсменок синхронного плавання на гіпоксичні впливи. Вісник Прикарпатського університету, 29, 72-76. doi: 10.15330/fcult.29.71-77.
 20. 20. Фізіологія рухової активності. Підручник. Харьков. ХДАФК, 2014,340с
 21. 21.Фізіологія спортивної діяльності. Підручник Xарків., ХНАДУ. -2015.  556 с.
 22. 22. Физическая и технико-тактическая подготовка каратистов (киокушинкай) на этапе предварительной базовой подготовки. Монография, Х.:ХНАДУ, 245 с.
 23. 23. Психосенсорні механізми управління рухами спортсменів.Монографія, Харків: ХНАДУ, 359 с.
 24. 24. Інноваційні технології підготовки команди регбістів на спеціалізованому базовому етапі: монографія. Харків : ХДАФК, 2019, 242 с.

Підвищення кваліфікації.

 • Стажування з 28.05.2018-28.062018 у Науково-дослідному інституті фізіології ім. М.Босого Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького №194/03 від 29.06.2018.
 • Курси підвищення кваліфікації «Забезпечення якості вищої освіти у сфері фізичної культур і спорту» (19-30 жовтня 2020), ХДАФК.

 

Інші НПП