РОЖКОВ ВЛАДИСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Рожков Владислав Олександрович

Старший викладач кафедри легкої атлетики, кандидат наук з фізичного виховання і спорту

Освіта:  Харківська державна академія фізичної культури за спеціальністю: «Спорт» (за видами).
Досвід професійної діяльності: Початок роботи в академії з 2017 р.
Громадська діяльність: Член федерації легкої атлетики Харківської області.
Наукові інтереси: Легка атлетика, біомеханіка, фізичне виховання, олімпійський і професійний спорт.
Науковий доробок:
32 публікації з яких: 3 у періодичних виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus, 19 публікацій у періодичних виданнях, що включені до наукометричної бази Copernicus та періодичних фахових виданнях України, 11 тез у наукових конференціях.
Методичний доробок: 3 конспекти лекцій, 1 монографія.
Основні наукові праці:
1. Rozhkov V., Pavlenko V., Okun D., Shutieiev V., Shutieieva T., Lenska O. Relationship between the biomechanical parameters technique for preliminary swings among elite hammer throwers. Journal of Physical Education and Sport (JPES). 2020 Vol.20 (Supplement issue 3). Art 303. Р. 2258-2262.
2. Okun D., Korolova M., Stadnik S., Rozhkov V., Taran L.,Mishyn M., Petrenko I., Tarasevich O. Physiological foundations of load modeling in the annual training cycle of highly qualified canoe slalom athletes. Journal of Physical Education and Sport (JPES). 2020. Vol 20(5). Art 365. Р. 2681-2685.
3.Okun D., Korolova M., Stadnik S., Rozhkov V., Mulyk K., Grynova T., Kalmykova Y., Bondar A., Petrenko I. Selection of girls for canoe slalom on the basis of morphological and functional indicators during puberty. Journal of Physical Education and Sport (JPES).2020. Vol 20 (6). Art 472. Р 3497-3503.
4. Рожков В.О. Взаємозв’язок рівня розвитку спеціальної фізичної підготовленості із змагальним результатом стрибунок у висоту які перебувають на етапі попередньої базової підготовки. Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2019. № 11 (119). С. 142-145.
5. Рожков В.О. Взаємозв’язок техніки другого попереднього обертання молоту з технікою першого обертання з молотом у кваліфікованих метальниць. Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2020 № 2 (112). С. 144-148.
6. Рожков В. О. Вплив техніки замаху молоту на техніку його першого попереднього обертання у кваліфікованих метальників. Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2019 № 3 (111). С. 156-163.
7. Рожков В. О. Підвищення рівня технічної підготовленості штовхальників ядра на етапі спеціалізованої базової підготовки. Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2017. №9(91). С. 103-107.
8. Рожков В. О. Зовнішньо-балістичні показники польоту ядра та їх вплив на змагальний результат штовхальників на етапі спеціалізованої базової підготовки. підготовленості штовхальників ядра на етапі спеціалізованої базової підготовки. Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2018. № 2 (96). С. 70-73.
9. Рожков В. О. Особливості виконання попередніх обертань молоту кваліфікованими метальниками. Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2018. № 10 (104). С. 75-81
10. Шестерова Л. Є., Рожков В. О. Взаємозв’язок техніки замаху молоту з технікою його попередніх обертань у висококваліфікованих метальників. Слобожанський науково-спортивний вiсник. 2018. № 6(68). С. 16–20.
11. Біомеханіка метання молоту. Монографія. Харків: ХДАФК, 2020. 164 с.
12. Шестерова Л. Є., Рожков В. О. Особливості техніки фінального зусилля кваліфікованих метальників молоту Основи побудови тренувального процесу в циклічних видах спорту: матеріали V Всеукраїнської науково-практична Інтернет-конференція з міжнародною участю. Харків, 2019. Вип. 3. С. 99-105.
Підвищення кваліфікації:

  • Курси підвищення кваліфікації «The cloud storage service for the online studing on the example of the zoom platform» Poland, 2020 р.
  • Курси підвищення кваліфікації для науково-педагогічних працівників «Забезпечення якості вищої освіти у сфері фізичної культури та спорту». ХДАФК, 2020 р.

Other Members