image010

Рубан Лариса Анатоліївна

завідувачка кафедри з 2020 року канд. наук з фіз. виховання і спорту (PhD physical rehabilitation), доцент, доцент кафедри

Освіта:

 • 1990р. Харківське медичне училище №1
 • 2008р. Харківська державна академія фізичної культури, спеціаліст з фізичної реабілітації
 • 2009р. Харківська державна академія фізичної культури, спеціаліст з фізичної реабілітації
 • 2010-2013рр. Харківська державна академія фізичної культури, навчання в аспірантурі зі спеціальності фізична реабілітація

Досвід професійної діяльності:

 • Загальний стаж роботи 31 рік
 • Стаж науково-педагогічної роботи 10 років

Наукові інтереси: фізична терапія, спортивна медицина, фізична реабілітація
Основні наукові праці:

 1. Оцінка рівня функціонального стану серцево-судинної системи студенток 1-4 курсів спеціалізації фітнес.- Наука і освіта. – Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України. – Одеса, 2014. – №4 – С. 64-68. Web of Science Core Collection
 2. Методи корекції міопії фізичними вправами.- Вісник Чернігівського національного педагогіч-ного університету імені Т.Г. Шевченка. Вип. 136 / Чернігівський національ-ний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. Ред.. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2016. – С.193-197.
 3. Analysis of adaptation potentials of kick boxers’ cardio-vascular system. – Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 2017;21(4):185–191. Web of Science Core Collection
 4. Тривалість усунення порушених функцій дихальної системи у студентів різного рівня тренованості, хворих на хронічний бронхіт після застосування комплексної програми фізичної реабілітації.- Scientific Journal «ScienceRise», 1/1(30), 2017. – C. 32-36.
 5. Динаміка показників дихальної системи у студентів різного рівня тренованості, хворих на хронічний бронхіт в період реконвалесценції.- Молода спортивна наука України: зб. наук. праць з галузі фізичного виховання, спорту і здоров я людини. Вип. 16: у 4-х т. – Л. : ЛДУФК, 2017. – Т. 3. – С. 177-182.
 6. Фізична реабілітація борців-ветеранів спорту при остеохондрозі попереково-крижового відділу хребта.- Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура, 2017. Вип. 25-26. С. 263-269.
 7. Функціональний стан серцево-судинної системи, як діагностичний маркер вегетативної дисфункції у школярів.- Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура, 2017. Вип. 25-26. С. 263-269.
 8. Influence of peripheral vision indicators on the efficiency of 15-year-old basketball players’ game actions. – Sport science international scientific journal of kinesiology (Bosnia and Herzegovina), 2018/6/1 – 75-82 p. Scopus
 9. Ефективність фізичної реабілітації у хворих з кардіопульмональною патологією.- Міжнародний медичний журнал. – 2018. – №. 4 – С. 5-12.
 10. Complex physical rehabilitation of patients with chronic obstructive pulmonary disease at a polyclinic stage of treatment.- Physiotherapy Quarterly (ISSN 2544-4395) 2019, 27(2), 11–16. Scopus
 11. Структурно-функціональний стан серця при гіпертонічній хворобі в залежності від індексу маси тіла і наявності інсулінорезистентності.- Український журнал медицини, біології та спорту. Т.4. № 6 (98). – 2019. С.150-156.Analysis of the physical development and somatotype of girls and females involved into dancing and gymnastic sports.- Physical education of students. 2019;23(2):75-81. Web of Science Core Collection
 12. Associations of IRS-1 polymorphism with various component of the metabolic syndrome in hypertensive patients.- Wiadomości Lekarskie 2019, tom LXXII, nr 8. – P. 1494-1498 Scopus
 13. Analysis of interrelations of psychophysiological and physiological indicators of martial arts athletes.- Baltic Journal of Health and Physical Activity 2019, 11 (4), 58-68. Web of Science Core Collection
 14. Особливості ліпідного профілю при різній активності компонентів ренін-ангіотензин-альдостеронової системи у пацієнтів з гіпертонічною хворобою і ожирінням.- Сімейна медицина. – № 2 (82). – 2019. С.80-83.
 15. Personalization of the learning process as a means of professional competence of future specialists in physical therapy.- Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 2019 Vol. 10, № 1 p. 86–93
 16. Features of morphological indicators of canoe slalom athletes of high qualification.- Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 2019 Vol. 10, № 2 p. 669–673
 17. Parameters of spine mobility in wrestlers-veterans of sports with osteochondrosis of lumbar sacral division of the spine- Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 2019 Vol. 10, № 2 p. 86–90
 18. A quality factor of cardiovascular system reaction on a daily physical exertion of students.- Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 2019 Vol. 10, № 2 p. 521–525
 19. Роль семейного врача в достижении целевых уровней лечения пациентов с сахарным диабетом 2 типа.- Проблеми ендокринної патології №2, 2020 С. 51-59. Scopus
 20. Physical therapy for old-timer athletes with chronic back pain.- Physiotherapy Quarterly (ISSN 2544-4395) 2020, 28(2), 20-24. Scopus

Підвищення кваліфікації:

1. «Функціональна діагностика». Підвищення кваліфікації на базі Харківського базового медичного коледжу №1 2014 році
2. «Спортивна медицина». Стажування за очно-заочною формою навчання в Придніпровській державній академії фізичної культури і спорту, 08.04.2019 р. – 08.05.2019 р
3. «Modern trends in physiotherapy and sport rehabilitation in the process of higher education at universities in the EU». Науково-педагогічне стажування в Інституті Спорту і Фізичної Культури на базі Університету Економіки в Бидгощі (Польща), 08.10.2019 р. – 12.10.2019 р.
4. «Самодіагностика раку молочної залози у молодих українок». Науково-педагогічне стажування в рамах проекту в Інституті Спорту і Фізичної Культури на базі Університету Економіки в м. Бидгощі (Польща), 10.08.2020 р. – 14.08.2020 р.

Інші НПП