IMG_9455

Рядова Ліліана Олегівна

Викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання

 

 

 

Харківської державної академії фізичної культури

 

Освіта

 • 2010 – закінчила Харківську державну академію фізичної культури за спеціальністю «Фізичне виховання» та отримала кваліфікацію бакалавра викладача фізичного виховання та психології спорту;
 • 2011 – закінчила Харківську державну академію фізичної культури за спеціальністю «Фізичне виховання» та отримала кваліфікацію магістра викладача фізичного виховання і спорту;
 • 2015 – закінчила аспірантуру Харківської державної академії фізичної культури за спеціальністю 00.02. – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення».

 

Досвід професійної діяльності

 • 2011–2013 – вчитель фізичної культури комунального закладу «Харківська спеціалізована школа з поглибленим вивченням окремих предметів № 133 «Ліцей мистецтв» Харківської міської ради Харківської області;
 • 2012 – 2015 – аспірант кафедри теорії та методики фізичного виховання Харківської державної академії фізичної культури;
 • 2015 – донині – викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання Харківської державної академії фізичної культури.

 

Наукові інтереси

 • теорія та методика фізичного виховання різних груп населення

 

Основні наукові праці

Автор (співавтор) 25 наукових та навчально-методичних праць, серед яких:

 • Магомедова Л. О., Шестерова Л. Є. Роль сенсорних систем у розвитку координаційних здібностей дітей шкільного віку з вадами зору. Слобожанський науково-спортивний вісник. Харків : ХДАФК, 2013. № С. 5–8.
 • Рядова Л. О., Шестерова Л. Є. Удосконалення змісту занять з фізичного виховання школярів із порушеннями зору. Слобожанський науково-спортивний вісник. Харків : ХДАФК, 2013. № 5 (38). С. 213–217.
 • Рядова Л. О. Засоби та методи підвищення функціонального стану сенсорних систем у дітей з вадами зору – в сучасних наукових дослідженнях. Слобожанський науково-спортивний вісник. Харків : ХДАФК, 2014. № 1 (39). С. 108–111.
 • Рядова Л., Шестерова Л. Дослідження рівня розвитку координаційних здібностей дітей середнього шкільного віку з вадами зору. В: Молода спортивна наука України. Зб. наук.праць з галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я людини. Львів : ЛДУФК, 2014. Вип. 18. Т. 3. С. 177–181.
 • Рядова Л. О. Особливості рівня розвитку координаційних здібностей дітей 11–15 років з вадами зору. В: Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Чернігів : ЧНПУ, 2014. Вип. 118. Т. ІІІ. С. 246–250.
 • Рядовая Л. О. Возрастная динамика показателей уровня развития координационных способностей учащихся средних классов с нарушениями зрения. В: Молода спортивна наука України. Зб. наук. праць з галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я людини. Львів : ЛДУФК, 2015. Вип. 19. Т. 2. С. 256–262.
 • Рядова Л. Динаміка розвитку координаційних здібностей дітей середнього шкільного віку з вадами зору під впливом спеціально спрямованих вправ і рухливих ігор. В: Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. Зб. наук.пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. №3 (31). С. 168–173.
 • Рядова Л. О. Зміна показників функціонального стану слухового аналізатора дітей середнього шкільного віку з вадами зору під впливом спеціально спрямованих вправ і рухливих ігор. В: Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Чернігів : ЧНПУ, 2015. Вип. 129. Т. ІІІ. С. 282–286.
 • Рядова Л. Дослідження показників функціонального стану слухової сенсорної системи школярів середніх класів з вадами зору. В: Молода спортивна наука України. Зб. наук.праць з галузі фізичного виховання і спорту. Львів : ЛДУФК, 2016. Вип. 20. Кн. 2. Т. 3, 4. С. 53–57.
 • Масляк І. П., Криворучко Н. В., Рядова Л. О. Особливості проходження педагогічної практики в молодшій школі: метод. посібник. Харків : ХДАФК, 2017. 80 с.
 • Рядова Л., Шестерова Л. Вікова динаміка рівня розвитку статичної рівноваги в учнів середніх класів з вадами зору. Слобожанський науково-спортивний вісник. Харків : ХДАФК, 2018. № 3 (65). С. 52–56.
 • Shesterova L., Riadova L., Masliak I. A change of the tactile analyser functional state indicators of 10-16 year old pupils with visual impairment under the influence of specially directed exercises and outdoor games. Sport science: International scientific journal of kinesiology. Travnik, Bosnia and Herzegovina, 2018. Vol. 11. Issue 25–32.
 • Рядова Л. О., Шестерова Л. Є. Вплив спеціальних вправ і рухливих ігор на показники динамічної рівноваги учнів 5–10 класів з вадами зору. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. 2019. Vol. VII (80). Issue Р. 31–35.
 • Рядовая Л. Взаимосвязь активности слухового анализатора и показателей чувства ритма у школьников средних классов с нарушениями зрения. Ştiinţa culturii fizice. Revistă teoretico-ştiinţifică. 2019. Nr. 34/2. Р. 179–184.
 • Shesterova L., Riadova L., Yefremenko A., Masliak I., Kryvoruchko N., Bala T., Mameshina M., Zhuk V. Influence of specifically aimed exercises and active games on indicators of the functional state of the vestibular sensory system in 10–16-year-old children with visual impairments. Journal of Physical Education and Sport (JPES). 2019. Vol. 19 (3), Art 232, Р.1599–1605.
 • Рядова Л. Дослідження показників функціонального стану тактильного аналізатора у дітей середнього шкільного віку з вадами зору. Слобожанський науково-спортивний вісник. № 6 (К). С. 81–83.
 • Рядова Л. О. Взаємозв’язок функціонального стану вестибулярного аналізатора та рівня розвитку координованості рухів у дітей середнього шкільного віку з вадами зору. В: Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць. Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 73. Т. 2. С. 57–61.

 

Підвищення кваліфікації

 • Підвищення кваліфікації на базі Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Посвідчення № 06/23 – 07 з 03.02.2020 р. по 13.03.2020 р.
 • Підвищення кваліфікації на базі Харківської державної академії фізичної культури з 19.10.2020 по 30.10.2020 р.