муллагильда

Семизорова (Муллагільдіна) Алла Ядікарівна

доцент кафедри гімнастики, танцювальних видів спорту та хореографії.кандидат педагогічних наук, доцент Ph.D. (доктор філософії).

Освіта: вища

Досвід професійної діяльності – 30 років. У 1995 році захистила дисертацію за темою «Підвищення ефективності тренувального процесу в акробатичному рок-н-ролі» за спеціальністю 13.00.04. – теорія та методика фізичного виховання, спортивного тренування та оздоровчої фізичної культури. У 2001 році отримала вчене звання доцента.

Наукові інтереси: дослідження сучасних технологій підготовки спортсменів у складно-координаційних видах спорту.

Основні наукові праці: автор понад 100 наукових та науково-методичних публікацій у сфері гімнастики, хореографії та фітнесу, серед яких навчальні посібники:

Муллагільдіна А.Я. Теорія та методика обраного виду спорту (художня гімнастика). Навчальний посібник. Харків: ХДАФК, 2016. 170 с.

Муллагільдіна А.Я., Шишкіна О.М. Методика занять оздоровчим фітнесом з використанням засобів відповідно до специфічного біологічного циклу жінок першого зрілого віку. Навчальний посібник. Харків: ХДАФК, 2020. 140 с.

Підвищення кваліфікації, стажування. Пройшла стажування з метою вивчення педагогічного досвіду організації навчально-виховного процесу, поглиблення спеціальних фахових та науково-методичних компетентностей зі спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» на кафедрі «Фізичне виховання» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» у 2019 році.

Other Members