image015_photos_v2_x4

Середа Наталія Віталіївна

Доцент кафедри менеджменту фізичної культури, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент

 

Освіта:

Харківська державна академія фізичної культури, кафедра менеджменту фізичної культури, спеціальність «Фізичне виховання», кваліфікація – викладач фізичного виховання, менеджер фізичної культури.

Досвід професійної діяльності:

Становить 12 років, видано 64 навчально-методичні та наукові праці, з них 26 у фахових виданнях. Захист кандидатської дисертації у 2014 р., за напрямом 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення, на тему: «Організаційно-управлінський механізм впровадження маркетингу в діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл». Підготовлено 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права: науковий твір «Комплекс маркетингових заходів сталого функціонування та розвитку дитячо-юнацьких спортивних шкіл м. Харкова: організаційно-управлінська модель впровадження маркетингу в діяльність ДЮСШ та маркетинговий план розвитку ДЮСШ» (№ 51168 від 6.09.2013 р.); Маркетинговий аналіз конкурентоспроможності фітнес-клубів міста Харкова (№99442 від 03. 09.2020 р.).

Наукові інтереси : спортивний маркетинг, менеджмент фізкультурно-спортивних організацій.

Основні наукові праці:

  1. Sereda N. Mechanism of formation of competitiveness of non-Olympic sports. Slobozhanskyi Herald of Science and Sport, Vol. 7 No. 2(70), pp. 45-48, doi: 10.5281/zenodo.3043633
  2. Середа Н.В. Використання маркетингових комунікацій в розвитку неолімпійських видів спорту. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. 2017, Вип. 25-26.- С. 277-281
  3. Середа Н.В. Методологія дослідження ринку фізкультурно-спортивних послуг. Навчальний посібник для студентів магістратури. Харків: ХДАФК, 2018. – 206 с.
  4. Середа Н.В. Організаційні аспекти використання Інтернет-маркетингу в діяльності фітнес-клубу. Слобожанський науково-спортивний вісник. Матеріали ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Фізична культура, спорт і здоров’я: стан, проблеми та перспективи». Харків: ХДАФК, 2019. №6 К. С. 89-92.

Підвищення кваліфікації:

Підвищення кваліфікації на базі Східноєвропейського інституту психології (з відривом від виробництва) сертифікат № ЕЕ-18-116 від. 28.11.2016 р. на тему: «Інноваційні методи викладання, навчання та менеджменту: новітні світові та європейські практики» з 24-26.11. 2016 р.

З 19.10.2020 по 30.10.2020 – підвищення кваліфікації в Харківській державній академії фізичної культури для науково-педагогічних працівників «Забезпечення якості вищої освіти у сфері фізичної культури та спорту».

Інші НПП