image003

Шаленко Віктор Васильович

Доцент кафедри футболу та хокею, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент

– освіта

Харківський державний педагогічний інститут ім.Г.С.Сковороди, 1978; спеціальність – Фізичне виховання; кваліфікація – викладач фізичної культури.

– досвід професійної діяльності

Асистент арбітра Національної категорії.

Участь у роботі Харківської обласної асоціації футболу та Української асоціації футболу як спостерігач.

– наукові інтереси (ключові слова)

змагальна діяльність у футболі

– основні наукові праці

  1. Мулик В.В., Шаленко В.В., Абдула А.Б., Перцухов А.А. Ритм і темп ведення     гри команд високої кваліфікації. Слобожанський науково-спортивний вісник: наук.-теорет. журн. – Харків:  ХДАФК, 2015. – №3. – С.80-83.
  2. Перцухов А.А., Шаленко В.В. Особенности розыгрышей угловых ударов в играх команд высокой квалификации. Слобожанський науково-спортивний вісник: наук.-теорет. журн. – Харків: ХДАФК, 2016. – №2. – С.86-90.
  3. Шаленко В.В., Перцухов А.А. Характеристика голевых передач мяча в играх команд высокой квалификации. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт» зб.наукових праць/ К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. – Випуск 3 (84) 17. – С.73 – 77
  4. ShALENKO VIKTOR, PERTSUKHOV ANDREY, PEREVOZNICK VLADIMIR, ZhURID SERGEY, KhUDYAKOVA VICTORIA, KOVAL S. Functional preparedness of football players with different qualifications. The Journal of Physical Education and Sport (JPES) is a new series of the previous journal, Citius Altius Fortius – Journal of Physical Education and Sport (p-ISSN: 1582-8131, e-ISSN: 2066-2483). The Journal of Physical Education and Sport is now a registered trademark (all rights reserved). Art # 104, pp. 710 – 714. Sсopus
  5. Шаленко В.В., Лебедєв С.І., Перцухов А.А. Порівняльний аналіз виконання стандартних положень висококваліфікованих футболістів. Науковий часопис    Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15  «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт  зб. наукових праць» К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2019. Випуск 3 (111) 19.  С. 87-92
  6. Shalenko Viktor, Boris Bezyasichny,   Andrii Pertsukhov, Victoriia Khudiakova  та інші, усього 8 осіб Correlation analysis of indicators of general and special physical preparedness and psycho-physiological indicators of 10-year-old football players. Journal of Physical Education and Sport, 19 (Supplement issue 3), 854 – 858.  DOI:10.7752/jpes.2019.s 3123. Scopus
  7. Пєрцухов А.А., Шаленко В.В. Особливості виконання результативних ударів у ворота футболістами в іграх команд високого рівня. Слобожанський науково-спортивний вісник: наук.-теорет. журн. – Харків:  ХДАФК, 2020. – №2(76). – С.11-16.

– підвищення кваліфікації

Стажування на кафедрі фізичного виховання Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» з  09.12 по 27.12.2019 р. відповідно до наказу № 2553 С від 09.12.2019 року у повному обсязі 108 академічних годин.

Other Members