image008

Шелудько Павло Іванович

Старший викладач кафедри футболу та хокею

– освіта

Харківській спортивний факультет Київського державного інституту фізичної культури, 1988,  Спеціальність  – Фізична культурва і спорт, Кваліфікація – викладач-тренер з хокею.

– наукові інтереси (ключові слова)

хокей, змагальна діяльність хокеїстів, підготовка хокеїстів, футбол, відновнювальні засоби

– основні наукові праці

1.Методические подходы к совершенствованию системы скоростно-силовой підготовки юных футболистов. / Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях: Сб. статей Х Международной научн. конф.(07.02.2014 г). – Белгород-Харьков-Красноярск: ХГАФК, 2014. –

2.Спортивний відбір футболістів 15-16 років. / Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення. Всеукраїнська науково-практична конференція, Харків, 20 травня 2016. – Харків ХДАФК, 2016. С. 220-223.

3.Відновні засоби в підготовці футболістів /Збірник наукових праць Харківської державної академії фізичної культури. Харків: ХДАФК, 2017. №4. С.208-211.

4.Моделювання як системоутворюючий фактор в побудові тренувального процесу спортсменів / Спортивные игры №2. Научный журнал. Харьков: ХДАФК. 2017. С.33-35.

5.Характеристика техніко-тактичної підготовленості кваліфікованих міні-футболістів /  Збірник наукових праць, Харків, ХДАФК, випуск №5, 2018. С.135-138.

6.Відновлювальні засоби в підготовці футболістів/ Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення. Збірних наукових праць. Харків, 2018. Стор.269-276.

7.Застосування відновних засобів у футболістів в ударному мікроциклі підготовчого періоду на етапі спеціалізованої базової підготовки / Збірник наукових праць, Харків, ХДАФК, випуск №5, 2018. С.133-134.

8.Управление спортивными организациями. / Теорія та практика сучасної науки та освіти. Матеріали Міжнародної наукової конференції 29-30 листопада 2019, ч. ІІ. Дніпро, 2019. С. 296-297.

– підвищення кваліфікації

  1. Стажування на кафедрі «Фізичне виховання» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» з 09.12 по 27.12.2019 р. відповідно до наказу № 2553 С від 09.12.2019 року у повному обсязі 108 академічних годин
  2. Підвищення кваліфікації для науково-педагогічних працівників в кількості 30 годин (1 ECTS кредит). Харків, ХДАФК, 2020 р.

Other Members