ШУТЄЄВА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА_photos_v2_x4

Шутєєва Тетяна Миколаївна

Освіта:
Повна, вища. Харківський державний інститут фізичної культури за спеціальністю «Фізична культура».
Досвід професійної діяльності: Початок роботи в академії з 1999 р.

Громадська діяльність:
Член федерації легкої атлетики Харківської області.
Особливі відзнаки Майстер спорту з легкої атлетики.
Наукові інтереси:
Спорт, легка атлетика, фізичне виховання, здоров’я людини.
Науковий доробок: 27 публікацій з яких: 2 публікації у періодичних виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus, 15 публікацій у періодичних виданнях, що включені до наукометричної бази Copernicus та періодичних фахових виданнях України, 10 тез у наукових конференціях.
Методичний доробок: 3 конспекти лекцій, 1 посібник.
Основні наукові праці:
1. A. Yefremenko, L. Shesterova, Y. Krajnik, H. Nasonkina, T. Shuteeva, V. Druz, S. Pyatisotskaya Correlation between physiological parameters and indicators of special physical readiness of trained sprinters under the influence of recovery means. Journal of Physical Education and Sport. 2016. Vol. 16. Supplement issue (1). P. 623 – 626.
2. Rozhkov V., Pavlenko V., Okun D., Shutieiev V., Shutieieva T., Lenska O. Relationship between the biomechanical parameters technique for preliminary swings among elite hammer throwers. Journal of Physical Education and Sport (JPES). 2020 Vol.20 (Supplement issue 3). Art 303. Р. 2258-2262.
3. Самсонкин В. Н., Пугач Я. И., Друзь В. А., Чередниченко М. А., Шутеев В. В., Шишка В. В., Шутєєва Т. М., Горина В. В. Инновационные методы оценки физического состояния человека как фактора обеспечения эффективного управления движущимся объектом. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2016. № 1 (51). С. 81-86.
4. Єфременко А. М., Шутєєва Т. М., Крайник Я. Б. Перспектива масових занять фізичними вправами циклічного характеру з високою інтенсивністю. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. 2016. Вип. 139. Т. ІІ. С. 55-58.
5. Шутєєв В. В. Шутєєва Т. М., Єфременко А. М., Насонкіна О. Ю., Марченков М. К. Масовий студентський спорт у вітчизняній та зарубіжній практиці. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2017. № 4 (60). С. 121-125.
6. Шутєєва Т. М. Вплив легкоатлетичних вправ на стан підготовленості до змагань у жіночому волейболі. Сучасні тенденції розвитку легкої атлетики . Збірник наукових праць. Харків: ХДАФК, 2017. Випуск 1. С.72-75.
7. Єфременко А. М., Крайник Я. Б., Пятисоцька С. С. Шутєєва Т. М. Ритмічна рухова діяльність як потенційний спосіб тестування. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2018. № 4 (98). С. 58-60.
8. Шутєєв В. В., Рожков В.О., Шутєєва Т. М. Ленська О. В. Вплив рівня розвитку максимально довільної сили на змагальний результат метальників диску на етапі попередньої базової підготовки. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2018. №11(105). С. 136-138..
9. Рожков В. О., Шутєєв В. В., Шутєєва Т. М. Вплив рівня розвитку швидкісно-силових здібностей на змагальний результат стрибунок у висоту які перебувають на етапі попередньої базової підготовки. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2019. № 4 (112). С.118-121.
10. Єфременко А. М., Шутєєв В. В., Шутєєва Т. М. Ленська О. В. Опис, надійність і відтворюваність бігового тесту з використанням ветронома. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2019. № 13(110). С. 146-149.
11. Єфременко А. М., Клименченко В. Г., Блізнюк С. С., Шутєєв В. В., Шутєєва Т.М. Перспективи фізичного виховання студентської молоді. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2019. №11 К (119). С. 44-48.
12. Шутєєва Т. М., Шутєєв В. В. Легка атлетика в школі: учбовий посібник для студентів. Харків: ХДАФК, 2013. 108 с.
Підвищення кваліфікації Наукове стажування University Medical Center Utrecht. Certificate № 2019051 «Brain structures and connection/ Practical applications in medicine, rehabilitation, physical therapy, sports, pedagogy». 19 June to 12 September 2019.
Курси підвищення кваліфікації для науково-педагогічних працівників «Забезпечення якості вищої освіти у сфері фізичної культури та спорту». ХДАФК, 2020 р.

Інші НПП