Соїна _.Ю. (1)_photos_v2_x4

Соїна Ірина Юріївна

доцент кафедри української і іноземних мов, доцент, кандидат філологічних наук

Освіта: Харківський держуніверситет ім. О.М. Горького, 1985р.,

Науковий ступінь – кандидат філологічних наук, 1996 р.

Вчене звання ‒ доцент кафедри гуманітарних наук, 2001 р.

Досвід професійної діяльності:

 1. 1985-1990 Донецький держуніверситет, викладач кафедри.
 2. 1990-1996 Харківський держуніверситет, аспірант з відривом від виробництва.
 3. 1996-1999 Харківський військовий держуніверситет, доцент
 4. 1999-2005 Національний  фармацевтичний  університет, доцент.
 5. 2005-по теп.час Харківська державна академія фізичної культури, доцент.

Наукові інтереси: лінгвістика, іноземна лінгвістика, стилістика іноземної мови, іноземний переклад.

Основні наукові праці: Є автором понад 110 наукових та науково-методичних видань. Є професіоналом з досвідом дослідницької роботи за фахом. Бере участь у виконанні ініціативної теми плану науково-досвідної роботи кафедри української та іноземних мов ХДАФК на 2021-2025 роки “Мовленнєві практики як засіб формування комунікативної компетенції фахівців фізичної культури і спорту”. Має науковий інтерес за профілем дисципліни:

 1. Beilin M.V., Soina I.Yu. Structural-and-functional music and language skills characteristics in the understanding of art. Research, challenges and development prospects in the area of social sciences: Collective monograph Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. P.P. 1-19.
 2. Karpets L.A. Soina I. Yu. Language as the Basis of Humanitarian Space. International conference. Religions, identities, policies (Points of Convergence and Divergence). Srebrno jezero (Veliko Gradište, Serbia). 2020 P. 47-49.
 3. Оніщук І.І., Приходько В.С., Соїна І.Ю., Єрмолаєв В.К., Петрусенко Н.Ю., Лінченко Н.Ю., Демченко І.І., Максимчук Б.А. Історичні передумови розвитку іншомовної освіти в Україні в контексті підготовки майбутніх тренерів. Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова. Серія15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт). Випуск 1 (121) 20. С.80-86.
 4. Соїна І.Ю. Петрусенко Н.Ю. Практика застосування аудіовізуального методу як інноваційної технології навчання іноземних студентів. Мова і спеціальність: актуальні проблеми навчання іноземців у закладі вищої освіти: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції, Харків 14-15 травня 2020 р. Харків: ХНУРЕ, 2020. С. 442-451.
 5. Газнюк Л.М., Соина И.Ю. Экзистенция тоски и одиночества в литературном наследии И.А. Бунина. Наука. Искусство. Культура. Научный рецензируемый журнал. Выпуск 4 (28). 2020. С. 85-95.
 6. Lidiya Gaznyuk, Iryna Soina. Temporality of social reality and structure of language. Integration of traditional and innovation processes of development of modern science: collective monograph / edited by authors. – 2nd ed. – Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2020. P.P. 274-295.
 7. Irina Soina, Lidiia Gaznyuk, Gennady Goncharov. Language Practices as Translators of Social-Cultural Being of a Human. Інформаційне суспільство: сучасні трансформації: монографія / за ред. У. Лешко; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського: установа освіти «Могильовський інститут Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь». – Вінниця: ТОВ «Твори»; Могильов: Могильов. Інститут МВС, 2021. 188-198.

Підвищення кваліфікації:

 1. Київський держуніверситет ім. Т.Г.Шевченко 01.09.89-31.12.89.
 2. Харківський держуніверситет 01.02.97-30.03.97.
 3. Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФАУ 13.11.00-25.11.00.
 4. Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФАУ14.06.04.-26.06.04.
 5. Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди 16.06.10-30.06.10.
 6. Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди 05.12.14-05.01.15
 7. Університеті м. Прага, Чехія 18.11.19-18.12.19.
 8. 29-31 січня 2020 року Участь у XVII Міжнародній школі-семінарі «Сучасні педагогічні технології в освіті». Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 29-31 січня 2020.
 9. Участь у Міжнародному науково-практичному семінарі «Інновації та традиції у мовній підготовці студентів» (8 грудня 2020 р., ХНУБА).
 10. 27-29 січня 2021 року Участь у XVII1 Міжнародній школі-семінарі «Сучасні педагогічні технології в освіті». Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 27-29 січня 2021р.

Нагороди:

Має подяки та грамоти ХДАФК.

Other Members