спіцин-217×300 (1)

Спіцин Віталій Володимирович

доцент, кандидат педагогічних наук наук

 

 

Посада, науковий ступінь, вчене звання кандидат педагогічних наук, доцент
Освіта Освіта вища.

У 1990 році закінчив факультет фізичного виховання Харківського державного педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю «Фізичне виховання»

Досвід професійної діяльності З 1990 року працював викладачем кафедри циклічних видів спорту Харківського державного педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди.

1993–2009 рр. – заступник декана факультету фізичного виховання з виховної роботи, старший викладач кафедри циклічних видів спорту Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

2009–2012 рр. – аспірант кафедри історії педагогіки та порівняльної педагогіки денної форми навчання.

30 січня 2013 року у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди захистив дисертацію за темою «Фізичне виховання підлітків у дитячих громадських організаціях України (перша половина ХХ століття)» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

2013–2016 рр. – на посаді доцента кафедри циклічних видів спорту Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. По сумісництву працював директором спортивних споруд ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

02.11.2017 р.– 09.09.2019 р. – на посаді доцента, завідувача кафедри фізичного виховання та спорту Харківського державного університет харчування та торгівлі (ХДУХТ).

З вересня 2019 року працює у Харківській державній академії фізичної культури.

Наукові інтереси (ключові слова) Фізичне виховання
Основні наукові праці 1. Методика проведення уроків фізичної культури для учнів початкових класів з порушеннями постави / В.В. Спіцин // Теорія та методика фізичного виховання. Науково-методичний журнал, – № 02 (2016). – 52 с. – С. 27–33.

2. Оцінка рівня фізичної підготовленості учнів молодших класів загальноосвітньої школи / В.В. Спіцин // Теорія та методика фізичного виховання. Науково-методичний журнал, 2014. – № 04(106). – 52 с. – С. 38–44.

3. Визначення оптимальної структури розвитку фізичних якостей в комплексі в студентів / В.В. Спіцин, І.О. Кудряшов // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук. пр. / [редкол. : О. І. Черевко (відпов. ред.) та ін.]. – Харків: ХДУХТ, 2017. – Вип. 2 (26). – 399 с. – С. 328–338.

4. Ефективність упровадження елементів національних видів спорту в навчально-тренувальний процес з фізичного виховання студентів  / В.В. Спіцин, І.О. Кудряшов, А.В. Артюгін // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук. пр. / [редкол. : О.І. Черевко (відпов. ред.) та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2018. – Вип. 2 (28).– С. 249–256.

5. Особливості організації занять фізичної культури для учнів початкових класів з порушеннями постави / В.В. Спіцин, І.О. Кудряшов // Міжнародний науковий періодичний рецензований журнал «Modern engineering and innovative technologies», випуск №12–04 (2020). – 112 с. – С. 84–89.

Підвищення кваліфікації 1. Підвищення кваліфікації за програмою «Інформаційно-комунікативні методи менеджменту в освіті, ХДУХТ, центр підвищення кваліфікації, 11.02–28.03.2019 р. (180 годин / 6 кредитів)

2. Оn-line стажування на платформі ZOOM «Написання спільних грантових проектів у сфері вищої освіти: від проектної ідеї до реалізації» (тільки для партнерських університетів), 29-30.09.2020 р. (180 годин / 6 кредитів)

3. Сертифікат В2. European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages, English, Level B2, City: Kyiv, Candidate No: 000678004, Date: 02.06.2020

Інші НПП