Строілова 3

Строілова Дар’я Володимирівна

Старший викладач кафедри біологічних дисциплін

Строілова Дар’я Володимирівна

 

Освіта

 1. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2012 р., спеціальність – «Хімія», кваліфікація – фармацевтична хімія.
  (ХА №43193763) від 5.06.2012 р. (бакалаврат).
 2. Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, 2013 р., спеціальність – «Здоров’я людини», кваліфікація – валеологія. (ХА № 4579807) від 1.07. 2013 р. (магістратура).
 3. Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка  ДК№058525 зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти від 26 листопада 2020р. (кандидат педагогічних наук).

Науковий ступінь:

Кандидат педагогічних наук, захистила у 2020 році дисертацію за темою «Підготовка майбутніх учителів основ здоров’я до застосування функціональної асиметрії мозку людини у професійній діяльності» зі спеціальності 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти.

Досвід професійної діяльності:

З 2018 -2020 року працювала старшим викладачем кафедри валеології в Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна. З січня 2021 року працює на посаді старшого викладача кафедри біологічних дисциплін в ХДАФК.

Наукові інтереси:

Участь у виконанні наукової теми: «Біологічні основи (анатомо-морфологічні, біохімічні та фізіологічні) оптимізації тренувального процесу у спортсменів різних видів спорту та при заняттях фізичною культурою».

Основні наукові праці:

 1. Строілова Д.В. Визначення функціональної асиметрії мозку у студентів та взаємозв’язок його з психоемоційним станом. Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». Черкаси, 2018. No7. С. 77-83.
 2. Строілова Д.В. Критерії готовності майбутнього вчителя основздоров’я до використання здоров’язбережувальних технологій. Збірникнаукових праць «Педагогічні науки». Херсон, 2018. Вип. LXXXІІІ. Т. 2. С. 62-66.
 3. Строілова Д.В. Готовність майбутніх учителів основ здоров’я до

діяльності (компоненти, рівні). Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. Київ, 2018. Вип. 63. С. 169-172.

 1. Строілова Д.В. Статистичні результати впровадження моделіпідготовки майбутніх вчителів основ здоров’я до застосування функціональної асиметрії мозку у професійній діяльності. Фізико-математична освіта. Суми, 2018. Вип. 1(15). Ч. 2. С. 125-129.
 2. Строілова Д.В. Підготовка майбутніх учителів основ здоров’я до застосування здоров’язбережувальних технологій. Педагогічний процес: теорія і практика (Серія: Педагогіка). Київ, 2018. Вип. 4 (63). С. 85-90.
 3. Строілова Д.В. Сутність функціональної асиметрії мозку людини та важливість її застосування в освітньому процесі. Фізико-математична освіта. Суми, 2019. Вип. 4(22). Ч. 2. С. 26-32.
 4. Stroilova D.V. Determinationoffunctional asymmetry for students by lateral samples. Sciences of Europe. Czech Republic, Praha, 2018. Vol. 2, No32. Р. 43-45.
 5. Stroilova D.V. Willingnesscomponentsof future health fundamentals teachers to the applied functional asymmetry of the human brain in professional activity. International Scientific Journal «Future Science: Youth Innovations Digest», 2019. Volume 3, Issue 3. Р. 49-56.

 

Підвищення кваліфікації

 1. Підвищення кваліфікації на базі інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання «Сучасні методи навчання» – 30 годин (1.11.2018 – 31.05.19, м. Харків).
 2. Участь у ХVII Міжнародній школі-семінарі «Сучасні педагогічні технології в освіті» – 15 годин (29 – 31 січня 2020 р., м. Харків).

Інші НПП