ситченк

Ситченко Катерина Володимирівна

викладач кафедри

Освіта: вища (у 2006 р. закінчила магістратуру Київського Національного університету культури і мистецтв, кваліфікація – магістр сучасної хореографії)

Досвід професійної діяльності: 16 років.

Наукові інтереси: дисертаційне дослідження за темою  «Хореографічна культура у сучасних техніко-естетичних видах спорту: світовий та український досвід»

Основні наукові праці:

  1. Ситченко Е. В. Развитие современного олимпийского движения: культурологический аспект. Молодий вчений. 2017. №4(44). С. 75–80.
  2. Ситченко К. В. Хореографія як культурно-естетичний компонент розробки змагальних програм техніко-естетичних видів спорту. Танцювальні студії. 2020. Том 3. № 1. С. 80–91.
  3. Ситченко К. В. Роль хореографа у фігурному катанні на ковзанах. Танцювальні студії. 2020. Том 3. № 2. С. 179–186.
  4. 4. Ситченко К. В. Калокагатія як символ довершеності античної людини та її тлумачення в сучасній культурі. Культура України. Серія: Мистецтвознавство. Харків, 2016. Вип. 53. 251–260.
  5. 5. Ситченко К. В. Формування культурного змісту концепту тілесності в дослідженнях фізичної культури та мистецтва танцю. Культура України. Серія: Мистецтвознавство. Харків, 2017. Вип. 56. C. 326–335.
  6. 6. Ситченко К. В. Хореографічна складова виступу виконавців спортивних танців на льоду. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Напрям: Мистецтвознавство. 2018. Вип. 28. С. 280–285.
  7. 7. Ситченко К. В. Роль хореографії у системі підготовки спортсменів техніко-естетичних видів спорту. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. 2018. Вип. 41. С. 217–223.
  8. 8. Ситченко К. В. Хореографія як важливий компонент у підготовці спортсменів в синхронному плаванні. Мистецтвознавчі записки. 2019. Вип. 35. С. 210–216.

Підвищення кваліфікації, стажування. Пройшла курс підвищення кваліфікації«Фізична культура в умовах дистанційного навчання» (Освітній центр JuniorZ).2021р.

Інші НПП