image028

Топорков Олександр Миколайович

Доцент кафедри зимових видів спорту, велоспорту та туризму, кандидат наук з фізичного виховання та спорту

Освіта:

Харківський державний інститут фізичної культури, 1993; спеціальність − фізична культура і спорт; кваліфікація − викладач-тренер з лижного спорту.

Харківський державний економічний університет, 2000 р.; спеціальність – фінанси і кредит; кваліфікація – економіст.

 

Досвід професійної діяльності:

Робота в Харківському обласному туристсько-спортивного союзу ХОТСС з 2015 р. і до сьогодні.

 

Наукові інтереси (ключові слова):

Спортивний туризм, зимові циклічні види спорту.

 

Основні наукові праці:

 1. Топорков А. Н. Физическая подготовка туристов-лыжников 30-40 лет к лыжным спортивным походам. Слобожанський науково-спортивний вісник: [наук.-теорет.журн.]. Харків: ХДАФК, 2015. № 1 (45). С. 134–139. Фахове видання.
 2. Топорков А. Н. Исследование уровня психологической подготовленности туристов-ліжников 30-40 лет в процессе предпоходной подготовки. Слобожанський науково-спортивний вісник: [наук.-теорет.журн.]. Харків: ХДАФК, 2015. № 2 (46). С. 201–204. Фахове видання.
 3. Топорков А. Н. Особенности технической подготовки туристов-лыжников 30-40 лет в процессе весеннее-осеннего этапа. Слобожанський науково-спортивний вісник: [наук.-теорет.журн.] Харків: ХДАФК, 2015. № 6 (50). С. 178–181. Фахове видання.
 4. Топорков А. Н. Особенности технической подготовки туристов-лыжников 30-40 лет в период предпоходной підготовки. Слобожанський науково-спортивний вісник: [наук.-теорет.журн.]. Харків: ХДАФК, 2016. № 3 (53 ). С. 95–98. Фахове видання.
 5. Топорков О.М. Підготовка, організація та проведення категорійного велопоходу. Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Сборник научных статей. Киев: 2017. №8. С. 86–88.
 6. Топорков О.М. Аналіз рівня фізичної підготовленості велотуристів у передпохідний період. Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Сборник научных статей. Киев: 2017. №8. С. 83–85.
 7. Топорков О. М. Аналіз рівня лижної технічної підготовленості туристів-лижників 15-16 років у підготовчому та змагальному періодах. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» Збірник наукових статей. 2018. № 12 (52), С. 71-74.
 8. Котляр С.М., Топорков О.М. Розвиток координаційних якостей у лижників-гонщиків 13-14 років в підготовчому періоді річного макроциклу. Слобожанський науково-спортивний вісник, 2020. №2 (76), С. 41-55. doi: 15391/snsv.2020-2.003 Фахове видання.
 9. Oleg Kamaev, Viacheslav Mulyk, Serhii Kotliar, Kateryna Mulyk, Oleksandra Utkina, Andriy Nesterenko, Tetiana Sidorova, Alexander Toporkov, Tetiana Grynova. Optimization of the functional and speed-strength training of qualified skiers-racers during the preparatory period. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol.20 (1), Art 17, 131 – 137, 2020 online ISSN: 2247 – 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN – L = 2247 – 8051 © JPES. Scopus.
 10. Serhii Kotliar, Alexander Toporkov. Development of coordination qualities in cross-country skier’s 13-14 years in the preparatory period of the annual macrocycle. Slobozhanskyi herald of science and sport : [scientific and theoretical journal]. Kharkiv : KhSAPC. 2020, Vol. 8 No. 2, P. 29-39. Фахове видання.

 

Підвищення кваліфікації:

 1. Стажування на кафедрі «Фізичне виховання» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» з 09.12 по 27.12.2019 р відповідно до наказу №2553 С від 09.12.2019 року в обсязі 108 академічних годин. Посвідчення № 66-04-21/34 від 21 січня 2020 року.
 2. Харківська державна академія фізичної культури, 19-30.10.2020 р. «Забезпечення якості вищої освіти у сфері фізичної культури і спорту».
 3. Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку, 09-16.11.2020 р., The international skills development on the theme «On-line learning as a non-traditional form of modern education on the example of the MOODLE platform», Certificate ЕS № 2555/2020.

Інші НПП