Єфременко Андрій Миколайович

Єфременко Андрій Миколайович

Доцент кафедри легкої атлетики, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

Освіта: Харківська державна академія фізичної культури за спеціальністю «Олімпійський і професійний спорт».
Досвід професійної діяльності: Початок роботи в академії з 2010 р.
Громадська діяльність: Член федерації легкої атлетики Харківської області.
Наукові інтереси: Легкоатлетичний спринт, рекреаційний біг, ритмічна рухова діяльність, відновлення працездатності спортсменів, фізичне виховання різних груп населення, педагогічні технології.
Науковий доробок:
43 наукові праці: 18 статей у фахових виданнях зі
спеціальності, 11 статей у журналах, які індексуються у БД SCOPUS.
Методичний доробок:
2 навчальних посібника, 2 конспекти лекцій, 5 науково-популярних брошур.
Основні наукові праці:
1. Yefremenko A., Shesterova L., Krajnik Y., Nasonkina H., Shuteev V., Shuteeva T., Druz V., Pyatisotskaya S. (2016). Correlation between physiological parameters and indicators of special physical readiness of trained sprinters under the influence of recovery means. Journal of Physical Education and Sport, 16(Supplement issue 1), 623–626.
2. Shesterova L., Yefremenko A., Nizhevskaya T., Pugach Y., Druz V., Ashanin V., Pyatisotskaya S., Miroshnichenko V. (2017). Modern methods of increasing working capacity and recovery processes of sportsmen in the system of organization of sports training. Journal of Physical Education and Sport, 17(3), 2129–2134.
3. Shesterova L., Yefremenko A., Apaichev A., Samolenko T., Maslyak I., Tu Yanhao, Perevoznik V., Krajnik Ya. (2018). Change in the results of middle-distance runners living at different heights above sea level. Journal of Physical Education and Sport, 18(Supplement issue 4), 1902–1906.
4. Yefremenko A., Shesterova L., Lebediev S., Zakharina I., Apaichev A., Krajnik Y., Samolenko T., Pyatisotskaya S. (2019). Evaluation of characteristics of running with an audio stimulation in prepared students from various sports. Journal of Physical Education and Sport, 19(1), 696–702.
5. Yefremenko A., Shesterova L., Shutieiev V., Kolomiitseva O., Pyatisotskaya S., Nasonkina S., Marchenkov M., Deyneko A. (2019). Representation, reliability and reproducibility of the running test using a metronome. Journal of Physical Education and Sport, 19(2), 1066–1070.
6. Єфременко А. Стан анаеробного енергозабезпечення кваліфікованих спринтерів з урахуванням впливу комплексу засобів відновлення працездатності. Слобожанський науково-спортивний вісник. Харків : ХДАФК. 2014. №4 (42). С. 31–34.
7. Єфременко А., Шестерова Л. Комплексний підхід до питання відновлення працездатності спринтерів. Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. Том 1. № 19. ЛДУФК. 2015. С. 82– 86.
8. Єфременко А., Крайник Я., Насонкіна О., Шутєєва Т. Перспектива масових занять фізичними вправами циклічного характеру з високою інтенсивністю. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Вип. 139. Чернігів : ЧНПУ. 2016. Т. ІІ. С. 55–58.
9. Шестерова Л., Єфременко А., Друзь В., Пугач Я. Анализ кинематических характеристик движения общего центра массы тела спортсмена при выполнении низкого старта. Слобожанський науково–спортивний вісник: наук. – теор. журн. Харків : ХДАФК. 2017. №2. С. 31–35.
10. Єфременко А., Крайник Я., Насонкіна О. Огляд особливостей планування бігових навантажень помірної інтенсивності. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. фізичне виховання та спорт. Вип. 147. Чернігів: ЧНПУ. 2017. Т. ІІ. С. 41–44.
11. Єфременко А., Крайник Я., Шутєєв В., Шутєєва Т. Ритмічна рухова діяльність як потенційний спосіб тестування. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт» зб. наукових / За ред. О. В. Тимошенка. К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. 2018. Випуск 4 (98)18. С. 58–60.
12. Єфременко А., Шутєєв В., Шутєєва Т., Ленська О. Опис, надійність і відтворюваність бігового тесту з використанням метронома. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова Випуск 10 (118) 2019. С. 56-59

Підвищення кваліфікації: НТУ «ХПІ» (Харків, 2019), Collegium Civitas (Poland, 2020), ХДАФК (Харків, 2020)

Other Members