Жерновнікова Я.В._фото

Жерновнікова Яна Вікторівна

старший викладач кафедри інформатики та біомеханіки,кандидат педагогічних наук

Освіта: Харківська державна академія фізичної культури, 2012 р., спеціальність «Фізичне виховання», кваліфікація – магістр інформаційного забезпечення фізичного виховання і спорту (ХА № 43858374).

Досвід професійної діяльності: початок роботи з 2012 р., у Харківській державній академії фізичної культури, з 2019 р. на посаді старшого викладача.

Наукові інтереси: інформатика, комп’ютерні технології, фізичне виховання, диференційований підхід, біологічний вік.

Основні наукові праці: загальна кількість випущених наукових робіт понад 50, з них: монографії – 2, навчальні посібники – 3; методичні рекомендації – 2; отримано авторські свідоцтва – 6. Публікації, що є актуальними на даний час:

  1. Ажиппо А. Ю., Пугач Я. И., Друзь В. А., Жерновникова Я. В. Определение биологического возраста в различные периоды онтогенеза человека // Слобожанський науково-спортивний вісник. 2015. № 4(48). С. 7–14.
  2. Жерновникова Я. В. Определение возрастных изменений антропометрических показателей у школьников 5–7 классов с использованием компьютерной программы «Здоровье школьника» // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. 2015. Вип. 129, Т. ІІІ. С. 136–140.
  3. Жерновнікова Я. В. Шляхи впровадження інформаційних технологій в процес фізичного виховання // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 15. : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. / за ред. О. В. Тимошенка. 2018. Вип. 5 (99)18. С. 97–99.
  4. Жерновнікова Я. В. Визначення рівнів біологічного розвитку учнів основної школи в процесі фізичного виховання з використанням інформаційних технологій // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. / за ред. О. В. Тимошенка. 2018. Вип. 6 (100)18. С. 30–33.
  5. Пятисоцька С. С., Жерновнікова Я. В. Впровадження методики диференціації фізичних навантажень у фізичному вихованні учнів 7-х класів з урахуванням рівня біологічного розвитку // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. / за ред. О. В. Тимошенка. 2018. Вип. 7 (101)18. С. 76–79.
  6. Пятисоцька С. С., Жерновнікова Я. В. Дослідження взаємозв’язків між рівнем біологічного розвитку та фізичної підготовленості школярів 5–7-х класів // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. / за ред. О. В. Тимошенка. 2018. Вип. 8 (102)18. С. 56–59.
  7. Жерновнікова Я. В. Формування рухових якостей учнів основної школи: диференціація фізичних навантажень та урахування рівнів біологічного розвитку // Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки. 2018. № 1(30). С. 17–22.

Підвищення кваліфікації:

Центр післядипломної освіти Харківського національного університету радіоелектроніки, програма «Використання систем управління навчанням Moodle в освітньому процесі для закладів вищої освіти» («Using the Moodle Learning Management System in the Educational Process for Higher Education Institutions») з 09.11.2020 по 26.12.2020 обсягом 150 годин.

Інші НПП