IMG_9469

Жук Вячеслав Олександрович

Старший викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання

 Освіта

 • 2006 – закінчив Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди за спеціальністю“Педагогіка та методика середньої освіти. Фізична культура”, кваліфікація “Вчитель фізичної культури”, освітній рівень – бакалавр;
 • 2007 – закінчив магістратуру Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди за спеціальністю “Педагогіка та методика середньої освіти. Фізична культура”, кваліфікація “Викладач фізичної культури”;
 • 2011 – закінчив аспірантуру Харківського національного педагогічний університету ім. Г. С. Сковороди за спеціальністю 24.00.02 “Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення”.

 

Досвід професійної діяльності

 • 2007 – 2008– викладач фізичної культури в харківському торговельно-економічному коледжі КНТЕУ;
 • 2008 – 2011 – викладач, аспірант кафедри теорії та методики фізичного вихованняХарківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди;
 • 2013 – донині – старший викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання Харківської державної академії фізичної культури;
 • з 2014 – 2016 – заступник декана факультету Циклічних видів спорту Харківської державної академії фізичної культури.

 

Наукові інтереси

 • теорія та методика фізичного виховання різних груп населення

 

Основні наукові праці

Автор (співавтор) понад 20 наукових та навчально-методичних праць, серед яких:

 

 • Shesterova, L., Riadova, L., Yefremenko, A., Masliak, I., Kryvoruchko, N., Bala T., Mameshina, M., Zhuk, V. (2019). Influence of specifically aimed exercises and active games on indicators of the functional state of the vestibular sensory system in 10–16-year-old children with visual impairments. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 19(3), 1599–1605. doi: 10.7752/jpes.2019.03232(Scopus)
 • Irina Masliak, Tetiana Bala, Natalia Krivoruchko, Ludmula Shesterova, Irina Kuzmenko, Nina Kulyk, Roman Stasyuk and Vyacheslav Zhuk. Functional state of cardiovascular system of 10–16-year old teenagers under the influence of cheerleading classes, Journal of Physical Education and Sport (JPES), 18 Supplement issue 1, Art 63, 452-458, 2018. DOI:10.7752/jpes.2018.s163(Scopus)
 • Maslyak I.P., Shesterova L.Ye, Kuzmenko I.A., Bala T.M., Mameshina M.A., Krivoruchko N.V., Zhuk V.O. The influence of the vestibular analyzer functional condition on the physical fitness of school-age children. ISSN 1840-3662 (print) ISSN 1840-367 (Web) Sport science. International scientific journal of kinesiology. Vol. 9, Issue 2. December 2016. Р. 20–27. 0UDK 796, Catalogued in: COBISS BH.(Scopus)
 • Масляк І. П., Мамешина М. А., Жук В. О. Стан використання інноваційних підходів у фізичному вихованні обласних загальноосвітніх навчальних закладах. Слобожанський науково-спортивний вісник : [наук-теорет. журн.]. Харків: ХДАФК, 2014. № 6 (44). С. 69–72.
 • Maslyak I., Mamemeshina M., Zhuk V. The state of application of innovation approaches in physical education of regional education establishments. Slobozhanskyi herald of science and sport. Kharkiv: HGAFK, 2014. № 6 (44). P. 72–76.
 • Мамешина М. А., Масляк І. П., Жук В. О. Стан та проблеми фізичного виховання в обласних загальноосвітніх навчальних закладах. Слобожанський науково-спортивний вісник: [наук.- теорет. журн.]. Харків: ХДАФК, 2015. № 3 (47). С. 52–56.
 • Mamemeshina M., Maslyak I., Zhuk V. State and problems of physical education in regional general education educational institutions. Slobozhanskyi herald of science and sport. Kharkiv: HGAFK, 2015. № 3 (47). P. 52–56.
 • Жук В. О. Показники довжини і маси тіла учасниць змагань Чемпіонату світу з Кросфіту (Reebok Crossfit Games 2017). Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення. Збірник наукових праць [Електронний ресурс]. Харків: ХДАФК, 2018. С. 97-102.
 • Жук В. О., Тулінов А. Ю. Використання у повсякденному житті студентської молоді допоміжних засобів фізичного виховання. Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення. Збірник наукових праць [Електронний ресурс]. Харків: ХДАФК, 2018. С. 103-108.
 • Жук В. О. Зміни інтересу до занять фізичною культурою і спортом в Україні у період 2004-2019 років. Стратегічне управління розвитком фізичної культури і спорту: збірник наукових праць. Харків: ХДАФК, 2019. С. 166-170.
 • Жук В. О. Показники індексу маси тіла висококваліфікованих Crossfit-спортсменів. Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення. Харків: ХДАФК, 2019. С. 82-90.
 • Жук В. О. Зміни інтересу до різних видів фітнесу в Україні у період 2004-2018 років. Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення. Харків: ХДАФК, 2019. С. 91-99.
 • Ажиппо О.Ю., Коновалов В.В., Приходько В.В., Дорофєєва Т.І., Табінська С.О., Жук В.О. Вступ до вищої фізку-льтурної освіти. Навчальний посібник. – Харків: Точка, 2014. – 244 с. Гриф МОН України (Лист № 1/11-16908 від 24.10.2014 р.)
 • Ажиппо О. Ю. Коновалов В. В., Приходько В. В., Дорофєєва Т. І., Табінська С. О., Жук В. О. Вступ до вищої фізкультурної освіти [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ. 3-е вид. онов. та доп. / О. Ю. Ажиппо [та ін.] ; Харків. держ. акад. фіз. культури. Харків: ХДАФК, 2017. 199 с.

 

Підвищення кваліфікації

 • Підвищення кваліфікації на базі Харківської державної академії фізичної культури з 19.10.2020 по 30.10.2020 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

Other Members