Перелік нормативної бази

1.​ Конституція України.

2.​ Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. із змінами.

3.​ Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р.

4.​ Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 р. із змінами.

5.​ Закон України «Про наукову і науко-технічну діяльність» від 13.12.1991 р. із змінами.

6.​ Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. із змінами.

7.​ Закон України «Про оплату праці » від 24.03.1995 р. із змінами.

8.​ Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про атестацію наукових працівників» від 13.08.1999 р. № 1475 із змінами.

9.​ Постанова Кабінету Міністрів України « Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників » від 14.06.2000 р. № 963 із змінами.

10.​ Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 04.03.2004 р. № 257 із змінами.

11.​ Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента» від 27.12.2008 р. № 1149 із змінами.

12.​ Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника » від 24.07.2013 р. № 567.

13.​ Постанова Кабінету Міністрів України «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України «Про освіту», частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту», частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту» від 31.01.2001 р. № 78 із змінами.

14.​ Постанова Кабінету міністрів «Про затвердження Порядку виплати надбавки за стаж наукової роботи» від 14.04.2004 р. № 494.

15.​ Постанова Кабінету Міністрів України «Про оплату праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298 із змінами.

16.​ Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам » від 14.04.1997 р. № 346 із змінами.

17.​ Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок» від 23.05.2001 р. № 559 із змінами.

18.​ Постанова Кабінету Міністрів України « Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів » від 01.03.1999 р. № 309 із змінами.

19.​ Наказ Міністерства освіти і науки України « Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ », від 26.09.2005 № 557 із змінами.

20.​ Наказ Міністерства освіти і науки України « Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах », від 26.09.2005 № 557 із змінами.

21.​ Наказ Міністерства освіти і науки України « Щодо Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах ІІІ та ІV рівнів акредитації» від 01.10.2006 р. № 422 із змінами.

22.​ Наказ Міністерства освіти і науки України « Про затвердження Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів ІІІ та ІV рівнів акредитації» від 11.01.2014 р. № 26 із змінами.

23.​ Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів ІІІ та ІV рівнів акредитації» від 24.12.2002 р. № 744 із змінами.

24.​ Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів » від 07.08.2002 р. № 450.

25.​ Спільний наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України « Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій » від 28.06.1993 р. № 43.

26.​ Наказ Міністерства освіти і науки України « Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів » від 01.06.2013 р. № 665.

27.​ Спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства молоді та спорту України « Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників вищих навчальних закладів » від 24.01.2013 р. № 48 із змінами.

28.​ Статут Харківської державної академії фізичної культури в новій редакції від 19.06.2013 р.