ПЛАН ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

НА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Питання, які розглядаються Місяць Доповідач
I півріччя
1. Затвердження навчально-методичних матеріалів аспірантури. Серпень Шапошнікова І.І.
2. Підсумки прийому студентів до Харківської державної академії фізичної культури. Серпень Відповідальний секретар приймальної комісії
3. Про готовність кафедр Харківської державної академії фізичної культури до навчального року. Вересень Шестерова Л.Є.
4. Затвердження плану роботи Харківської державної академії фізичної культури на 2018–2019 навчальний рік. Вересень Шестерова Л.Є.
5. Про стан роботи у Харківській державній академії фізичної культури з питань протидії та запобігання корупції. Вересень Масляк І.П.
6. Про результати звітування в МОН України щодо наукових проектів за 2018 рік. Вересень Ткачов С.І.
7. Про систему підвищення кваліфікації тренерів та викладачів Харківської державної академії фізичної культури. Вересень Мулик В.В.,

Джим В.Ю.

8. Про результати вступу до аспірантури Харківської державної академії фізичної культури. Вересень Шапошнікова І.І.
9. Шляхи вдосконалення наукової діяльності Харківської державної академії фізичної культури у контексті державної атестації ЗВО  з наукової діяльності. Жовтень Ткачов С.І.
10. Про організацію навчального процесу студентів-спортсменів Харківської державної академії фізичної культури за індивідуальним графіком навчання. Жовтень Ананченко К.В.
11. Про роботу спеціалізованої вченої ради Харківської державної академії фізичної культури. Жовтень Мулик В.В.
12. Про роботу відділу міжнародних зв’язків щодо залучення іноземних громадян на навчання, а також щодо питання адаптації їх до навчання в Харківській державній академії фізичної культури. Листопад Камбур Н.О.
13. Про проведення студентських конференцій та олімпіад кафедрою фізичної терапії. Листопад Пустовойт Б.А.

 

14. Правові аспекти у закладах вищої освіти. Листопад Саннікова М.В.
15. Сучасні тенденції розвитку бібліотеки закладу вищої освіти. Листопад Балабаєва І.П.
16. Про підвищення кваліфікації викладачів академії та організацію роботи з перепідготовки фахівців і післядипломної освіти. Грудень Джим В.Ю.
17. Про організаційні заходи підготовки студентів магістратури до державних іспитів. Грудень Джим В.Ю.
18. Особливості співпраці ХДАФК з Харківським обласним туристсько-інформаційним центром. Грудень Мулик К.В.
19. Аналіз рішень Вченої ради Харківської державної академії фізичної культури за перше півріччя. Грудень Карпець Л.А.
II півріччя
1. Про організацію та умови прийому до Харківської державної академії фізичної культури у 2019 році. Затвердження відповідального секретаря приймальної комісії. Січень Шестерова Л.Є.
2. Затвердження фінансової звітності Харківської державної академії фізичної культури за 2018 рік. Січень Охримчук Н.С.
3. Про підсумки наукової роботи Харківської державної академії фізичної культури у 2018 році. Січень Ткачов С.І.
4. Аналіз складання зимової екзаменаційної сесії на факультетах Харківської державної академії фізичної культури денної форми навчання. Січень Шестерова Л. Є.,

Перевозник В.І.,

Путятіна Г.М..,

Семенова Ю.А.,

Джим В.Ю.

5. Про організацію виховної роботи на кафедрі водних видів спорту. Лютий Пилипко О.О.
6. Місце і роль гуманітарних дисциплін у формуванні світогляду особистості. Лютий        Газнюк Л.М.

 

7. Науково-методичне та технологічне забезпечення дисциплін інформаційно-комунікаційного спрямування на кафедрі інформатики та біомеханіки. Лютий Пятисоцька С.С.
8. Про виховну роботу кафедри педагогіки та психології щодо запобігання та протидії домашньому насильству. Березень Гант О.Є.
9. Про організацію виховної роботи на кафедрі важкої атлетики та боксу. Березень Першин О.І.
10. Про організацію і проведення конференції із міжнародною участю «Проблеми й перспективи розвитку спортивних ігор і одноборств у закладах вищої освіти» кафедрами спортивних ігор і одноборств. Березень Помещикова І.П.,

Бойченко Н.В.

11. Отримання та підтвердження ліцензії «С» з футболу. Лютий Журід С.М.
12. Про організацію виховної роботи у Харківської державної академії фізичної культури. Квітень Бала Т.М.
13. Про розподіл та працевлаштування випускників Харківської державної академії фізичної культури, підготовка яких здійснювалася за державним замовленням. Квітень Шестерова Л. Є.,

Мірошниченко І.В.

14. Про роботу кафедр Харківської державної академії фізичної культури з формування контингенту абітурієнтів на 2018 рік. Квітень Шестерова Л.Є.,

Перевозник В.І.,

Путятіна Г.М.,

Семенова Ю.А

15. Про роботу кафедри танцювальних видів спорту, фітнесу і гімнастики з профільними федераціями. Квітень Артем’єва Г.П.
16. Про організаційні заходи з підготовки студентів до участі у Всеукраїнській олімпіаді за спеціальністю «Фізичне виховання». Квітень Масляк І.П.
17. Про підсумки роботи ДЕК на факультеті підвищення кваліфікації, перепідготовки і заочного навчання. Травень Голова ДЕК
18. Організація виховної роботи на факультеті фізичного виховання та здоров'я людини. Травень Семенова Ю.А.
19. Про роботу видавничого центру Харківської державної академії фізичної культури. Травень Ровний А.С.
20. Про наукову діяльність кафедри менеджменту фізичної культури. Травень Бондар А.С.
21. Про науково-дослідну роботу кафедри теорії та методики фізичного виховання. Травень Масляк І.П.
22. Про роботу методичної ради Харківської державної академії фізичної культури. Червень Шестерова Л. Є.
23. Про виконання плану спортивно-масових заходів Харківської державної академії фізичної культури за 2018–2019 навчальний рік. Червень Ананченко К.В.
24. Про підготовку наукових проектів в Харківській державній академії фізичної культури для представлення в МОН України за рахунок бюджетного фінансування з 2020 року. Червень Ткачов С.І.
25. Про підсумки атестації кафедр Харківської державної академії фізичної культури за 2018–2019 навчальний рік. Червень Шестерова Л.Є.
26. Про підсумки атестації аспірантів Харківської державної академії фізичної культури за 2018–2019 навчальний рік. Червень Шапошнікова І.І.
27. Затвердження навчально-методичних матеріалів аспірантури. Червень Шапошнікова І.І.
28. Затвердження складу лекторів на 2019 – 2020 навчальний рік. Червень Дармофал Е.А.
29. Про підсумки роботи ДЕК денної форми навчання. Червень Голови ДЕК
30. Аналіз рішень вченої ради Харківської державної академії фізичної культури за друге півріччя. Червень Карпець Л.А.

* Зазначений план роботи може доповнюватися у разі необхідності зміни термінів і розгляду інших питань.