Публікації професорсько-викладацького складу ХДАФК у системі SCOPUS та Web of science

Показники індексу Гірша у Scopus науковців

Показники індексу Гірша у Scopus науковців

Харківської державної академії фізичної культури

(станом на 26.10.2018 року)

 

№ з/п

Прізвище, ед’я,

по-батькові

Посада, науковий ступінь, наукове звання

Індекс Гірша

1.

Ажиппо

Олександр Юрійович

Ректор ХДАФК,

доктор пед. наук, професор

2

2.

Ананченко

Костянтин Володимирович

Помічник проректора з науково-педагогічної роботи,

канд. наук з фіз. вих. та спорту, доцент

1

3.

Ашанін

Володимир Семенович

Зав. каф. інформатики та біомеханіки,

канд. фіз.-мат. наук, професор

2

4.

Бойченко

Наталья Валентинівна

Доцент кафедри одноборств,

канд. наук з фіз. вих. та спорту, доцент

2

5.

Галашко

Микола Іванович

Зав. каф. важкої атлетики та боксу,

доцент

2

6.

Гриньова

Тетяна Іванівна

Доцент каф. зимових видів спорту, велоспорту і туризму, канд. наук з фіз. вих. та спорту, доцент

1

7.

Друзь

Валерій Анатолійович

Завідувач кафедри легкої атлетики,

д.б.н., професор

1

8.

Егорова Олена Вікторівна

Ст. викл. каф. біомеханіки та інформатики

1

9.

Єфременко

Андрій Миколайович

Доцент кафедри легкої атлетики,

канд. наук з фіз. вих. та спорту

1

10.

Камаєв

Олег Іванович

Професор кафедри олімпійського і професійного спорту, доктор. наук з фіз. вих.. та спорту, професор

2

11.

Леонов

Ярослав Володимирович

Доцент кафедри менеджменту фізичної культури,

канд. економ. наук, доцент

2

12.

Моісеєнко

Олена Костянтинівна

Ст. викладач кафедри спортивних та рухливих ігор

1

13.

Мули

Вячеслав .Володимирович

Зав. каф. олімпійського і професійного спорту,

доктор. наук з фіз. вих.. та спорту, професор

1

14.

Мулик

Катерина Віталіївна

Зав. каф. зимових видів спорту, велоспорту і туризму,

доктор пед. наук, професор

1

15.

Насонкіна

Олена Юріївна

Ст. викладач кафедри легкої атлетики

1

16.

Орленко

Олена Михайлівна

Доцент кафедри гуманітарних наук,

канд. істор. наук , доцент

1

17.

П’ятисоцька

Світлана Сергіївна

Доцент кафедри біомеханіки та інформатики,

канд. наук з фіз. вих. та спорту, доцент.

1

18.

Паєвський

Володимир Валерійович

Зам. декана факультету спортивних ігор та одноборств,

канд. наук з фіз. вих. та спорту, доцент

1

19

Пасько

Владлена Віталіївна

Доцент кафедри біомеханіки та інформатики,

канд. наук з фіз. вих. та спорту

3

20.

Пащенко

Наталія Олександрівна

Ст. викладач кафедри спортивних та рухливих ігор

1

21.

Перевозник

Володимир Іванович

Декан факультету спортивних ігор і одноборств,

канд. наук з фіз. вих. та спорту, доцент

1

22.

Петренко

Юлія Іванівна

Ст. викл. біомеханіки та інформатики

1

23.

Подрігало

Леонід Володимирович

Зав. каф. гігієни та фізіології людини,

доктор мед. наук, професор

5

24.

Полторацька

Ганна Сергіївна

Ст. викл. біомеханіки та інформатики

2

25.

Помещикова

Ірина Петрівна

Зав. каф. спортивних та рухливих ігор,

канд. наук з фіз. вих. та спорту, доцент

2

26.

Ровна

Ольга Олександрівна

Доцент кафедри гігієни та фізіології людини,

канд. наук з фіз. вих. та спорту, доцент

3

27.

Ровний

Анатолій Степанович

Професор кафедри гігієни та фізіології людини,

доктор наук з фіз. вих. та спорту, професор

3

28..

Романенко

Вячеслва Валерійович

Доцент кафедри одноборств,

канд. наук з фіз. вих. та спорту, доцент

1

29.

Ткачов Сергій Іванович

Проректор з НПР, д.пед.н., професор,

професор кафедри педагогіки та психології

1

30.

Тропін

Юрій Миколаєвич

Доцент кафедри одноборств,

канд. наук з фіз. вих. та спорту та спорту

1

31.

Філенко Людмида Василівна

Доцент каф. біомеханіки та інформатики, канд. наук з фіз. вих. та спорту доцент

2

32.

Шевченко

Олег Олександрович

Доцент кафедри спортивних та рухливих ігор,

канд. наук з фіз. вих. та спорту, доцент

2

33.

Шестерова Людмила Єгорівна

Проректор з НПР, професор кафедри легкої атлетики,

канд. наук з фіз. вих. та спорту, професор

1

34.

Шутєєв Вячеслав Вадимович

Ст. викладач кафедри легкої атлетики

1

35.

Шутєєва Тетяна Миколаївна

Ст. викладач кафедри легкої атлетики

1