Рада молодих вчених ХДАФК — організація, що об’єднує аспірантів та молодих викладачів академії, створена з метою активізації та
координації наукових досліджень на засадах добровільної участі та спільності інтересів наукового спрямування. Рада молодих вчених заснована у 2002 році.
У 2019 році було обрано наступний склад:

Окунь Дар’я

Голова Ради молодих вчених,

кандидат наук з фізичного виховання і спорту,

викладач кафедри олімпійського і професійного спорту

e-mail: dariaokun@gmail.com

Рожков Владислав Олександрович

Заступник

кандидат наук з фізичного виховання і спорту,

викладач кафедри легкої атлетики

e-mail vladyslav.oleksandrovych@gmail.com

Рядова Ліліана Олегівна

секретар

викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання

 

e-mail:  Lil1ana@mail.ru

Основними практичними напрямками діяльності Ради молодих вчених ХДАФК є:

 

- організація та проведення студентських науково-практичних конференцій;
- координація розвитку студентської та молодіжної науки в академії;
- налагодження наукових зв'язків між вищими навчальними закладами;
- співпраця з молодіжними науковими організаціями та студентськими науковими товариствами вузів.
Перед Радою молодих вчених ХДАФК стоять такі основні завдання:
- максимальне залучення студентів, аспірантів та молодих викладачів до наукового життя академії;
- налагодження співпраці з молодіжними науковими організаціями вищих навчальних закладів України та зарубіжжя;
- представництво академії у молодіжних наукових організаціях регіону та України;
- розповсюдження інформації про проходження науково-практичних конференцій та залучення молодих науковців для участі у них;
- організаційна допомога студентам та викладачам академії стосовно підготовки публікацій до наукових збірників.
Рада молодих вчених ХДАФК кожного року у травні місяці організовує та проводить студентську науково-практичну конференцію, у якій приймають участь студенти-переможці кафедральних наукових конференцій.
Рада молодих вчених Харківської державної академії фізичної культури є невід’ємним і дієвим учасником реалізації програм наукових досліджень, суб’єктом забезпечення високого іміджу академії, осередком зростання майбутніх науковців. Запорукою її успішного функціонування є всебічна підтримка з боку керівництва академії.