Розклад занять

Державні іспити

Розклад оглядових лекцій

для студентів ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти

заочної форми здобуття освіти

Спеціалізація / Лектор Дата Час
Олімпійський і професійний спорт /

проф. Градусов В.О.

20.05.20

21.05.20

1400, 1550, 1720 1400, 1550

 

Розклад консультацій перед державним іспитом

для студентів ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти

заочної форми здобуття освіти

Спеціалізація / Лектор Дата Час
Олімпійський і професійний спорт /

проф. Градусов В.О.

21.05.20 1720

 

 

Розклад державного іспиту та захисту магістерських робіт

для студентів ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти

заочної форми здобуття освіти

Дата Група (спеціалізація) Час
22.05.20 Група 1 (Олімпійський і професійний спорт) 9-30
26.05.20 Група 1 (Олімпійський і професійний спорт) 9-30

 

 

 

 

 

 

 

        «ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з НПР, професор
________________ Г. Путятіна

 

«____»   ______________ 2020 р.

 

 

РОЗКЛАД ЛІТНЬОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ 2019-2020 н.р.

для студентів ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти

заочної форми здобуття освіти

 

Дата МЗ-27С (Тренувальна діяльність в обраному виді спорту)
14.05.20 Сучас.техн.підгот. в ОВС                  консультація

проф. Градусов В.О.

15.05.20 Сучас.техн.підгот. в ОВС                  іспит

проф. Градусов В.О.

16.05.20 Магістерська робота                           залік
19.05.20 Магістерська практика                       залік
uk Ukrainian
X