Кафедра «Теорія та методика фізичного виховання»

п/п

ПІБ Посада Усього
1 Масляк І.П. – зав.кафедри к.фіз.вих., професор 3472
2 Ажиппо О.Ю. д.пед.н., професор 3644,2
3 Кузьменко І.П. к.фіз.вих., доцент 2110,8
4 Бала Т.М. к.фіз.вих., доцент кафедри 2795,5
5 Петрова А.С. викладач 730,5
6 Мамешина М.А. доцент кафедри 2161
7 Жук В.О. – ст.викладач 1358,9
8 Рядова Л.О. викладач 925
Усього 17197,9
Рейтинг кафедри у середньому 1720

 

Кафедра «Інформатики і біомеханіки»

п/п

ПІБ Посада Усього  
1 Ашанін В.С. зав.кафедри к.ф.-м.н., доцент, професор кафедри 2929  
2 Пятисоцька С.С. к.фіз.вих., доцент 1740,5  
3 Філенко Л.В. к.фіз.вих., доцент 2670  
4 Пасько В.В. к.фіз.вих., доцент 2117  
5 Басенко О.В. к.фіз.вих., доцент кафедри 817  
6 Булгаков О.К. к.фіз.вих, доцент, ст.викладач 400  
7 Петренко Ю.І. к.пед.н.,ст.викладач 753  
8 Жерновнікова Я.В. к.пед.н.,ст.викладач 610  
9 Алексєєва І.А. ст.викладач 559  
10 Алексенко Я.В. ст.викладач 549  
11 Долгополова Н.В. к.т.н. 232  
Усього 13376,5
Рейтинг кафедри у середньому 1334

 

Кафедра «Медичних дисциплін та охорони здоров’я »

п/п

ПІБ Посада Усього  
1 Рубан Л.А. зав.кафедри, к.фіз.вих, доцент кафедри 2109  
2 Внукова Н.В. д.тех.н. 749  
3 Подаваленко О.В к.мед.н, доцент 768  
4 Подрігало Л.В. д.мед.н., професор 5027  
5 Літовченко А.В. к.мед.н, доцент кафедри 515  
6 Гончаров О.Г. к.фіз.вих, доцент кафедри 886  
7 Дармофал Е.А. ст.викладач 552  
8 Сасько І.А. викладач 360  
9 Коршняк В.О. д.мед.н., доцент 170  
10 Гончаров А.С. ст.викладач 150  
Усього 11286
Рейтинг кафедри у середньому 1129

 

Кафедра «Української та іноземних мов»

п/п

ПІБ Посада Усього  
1 Карпець Л.А. зав. кафедри, д.філ.н., професор 2601  
2 Соїна І.Ю. к.філ.н., доцент 2035  
3 Приходько В.С. к.філ.н., доцент 490  
4 Петрусенко Н.Ю. доцент кафедри 1032  
5 Єрмолаєв В.К. доцент кафедри 260  
6 Коваленко Ю.М. ст.викладач 1175  
7 Шпанько Т.С. ст.викладач 434  
8 Максимова К.В. ст.викладач 1585  
9 Гнатенко К.В. ст.викладач 1025  
10 Лінченко Н.Ю. ст.викладач 360  
Усього 10997
Рейтинг кафедри у середньому 1098

 

 

Кафедра «Менеджменту фізичної культури»

п/п

ПІБ Посада Усього  
1 Бондар А.С. зав. кафедри, к.фіз.вих., доцент, професор кафедри 3809  
2 Попов О.С. д.е.н., професор 1374  
3 Леонов Я.В. к.е. н., доцент 503  
4 Аносова О.С. викладач 590  
5 Леонова Ю.В. к.е. н., доцент 713  
6 Середа Н.В. к.фіз.вих, доцент 805  
7 Стадник С.О. к.фіз.вих, доцент кафедри 1007  
8 Петренко І.В. к.фіз.вих, доцент кафедри 709  
Усього 9510
Рейтинг кафедри у середньому 951

 

Кафедра «Гуманітарних наук»

п/п

ПІБ Посада Усього  
1 Газнюк Л.М. зав.кафедри, д.філ.н., професор 1997  
2 Бейлін М.В. д.філ.н., професор 981  
3 Семенова Ю.А. к.філ.н., доцент, професор кафедри 1107  
4 Гончаров Г.М. – к.філ.н., доцент 786  
5 Салтан Н.М. к.ін.н., доцент 831  
6 Орленко О.М. к.ін.н., доцент 628  
7 Желтобородов О.М. к.ін.н., доцент 331  
8 Червона С.П. ст.викладач 640  
Усього 7301
Рейтинг кафедри у середньому 730

 

 

 

Кафедра «Психології та педагогіки»

п/п

ПІБ Посада Усього  
1 Гант О.Є. – зав.кафедри, к.психол.н.,доцент 1761  
2 Ткачов С.І. д.пед.н., професор 1115  
3 Павлик О.М. к.психол.н.,доцент 1314  
4 Штих В.А. к.б.н., доцент 967  
5 Спіцин В.В. к.пед.н., доцент кафедри 381  
6 Малик Я.К. к.психол.н., доцент кафедри 1110  
7 Гончаренко В.В. викладач 335  
8 Березіна К.П. викладач 175  
9 Котенко С.В. викладач 533  
10 Малишева А.А. викладач 87  
Усього 7778
Рейтинг кафедри у середньому 778

 

Кафедра «Фізичної терапії»

п/п

ПІБ Посада Усього  
1 Пустовойт Б.А. – зав.кафедри, д.мед.н., професор 1657  
2 Єфіменко П.Б. к.пед.н., професор 1290  
3 Підкопай Д.О.- к.фіз.вих., доцент, професор кафедри 825  
4 Каніщева О.П. к.фіз.вих., доцент 1005  
5 Калмиков С.А. к.мед.н., доцент 1197  
6 Калмикова Ю.С. к.фіз.вих., доцент 1665  
7 Дугіна Л.В. к.фіз.вих., доцент 651  
8 Пашкевич С.А. к.мед.н., доцент 1432  
9 Сомова К.В. к.мед.н. 949  
10 Без’язична О.В. ст.викладач 957  
11 Федяй І.О. PhD 832  
12 Полковник-Маркова В.С. ст.викладач 443  
13 Підкопай Т.В. викладач 505  
14 Брелюс Г.М. викладач 454,5  
Усього 13862,5
Рейтинг кафедри у середньому 1386

 

Кафедра «Біологічних дисциплін»

п/п

ПІБ Посада Усього  
1 Шапошнікова І.І зав.кафедри, к.пед.н., доцент 1851  
2 Ровний А.С. д.фіз., професор 1744  
3 Корсун С.М. к.б.н., доцент, професор кафедри 2040  
4 Подрігало О.О. д.фіз.вих.,професор 2595  
5 Сак А.Є. к.б.н., доцент 595  
6 Антіпова Р.В. ст.викладач 307  
7 Строілова Д.В. к.пед.наук 460  
Усього 9592
Рейтинг кафедри у середньому 959

 

Кафедра «Футболу та хокею»

п/п

ПІБ Посада Усього  
1 Без’язичний Б.І. зав.кафедри, д.пед.н., доцент, професор кафедри 751  
2 Коваль С.С. к.фіз.вих., доцент 781  
3 Перевозник В.І. к.фіз.вих., професор кафедри 842  
4 Шаленко В.В. к.фіз.вих., доцент 743  
5 Абдула А.Б. к.фіз.вих., доцент 618  
6 Журід С.М. к.фіз.вих., доцент 764  
7 Лебедєв С.І. к.фіз.вих., доцент 757  
8 Перцухов А.А. к.фіз.вих., доцент 734  
9 Марченко В.А. доцент, професор кафедри 590  
10 Шелудько П.І. ст.викладач 522  
11 Погорєлов Є.В. викладач 25  
Усього 7127
Рейтинг кафедри у середньому 713

 

 

 

Кафедра «Зимових видів спорту, велоспорту

та туризму»

п/п

ПІБ Посада Усього  
1 Мулик К.В. зав.кафедри, д.пед.н., професор 2311  
2 Булашев О.Я. к.мед.н., ст.науковий співробітник, професор 406  
3 Котляр С.М. к.фіз.вих., доцент 1057,3  
4 Сидорова Т.В. к.фіз.вих., доцент 845  
5 Пруднікова М.С. к.фіз.вих., доцент 1280  
6 Гриньова Т.І. к.фіз.вих., доцент 1583  
7 Топорков О.М. к.фіз.вих., доцент 526  
8 Бершов С.І. доцент кафедри 383  
9 Горіна В.В. ст.викладач 735  
10 Корнієнко В.В ст.викладач 54,1  
11 Юшевич Н.В. викладач 45  
12 Дорофєєва Т.І. к.фіз.вих.,доцент 1659,75  
Усього 10885,15
Рейтинг кафедри у середньому 1089

Кафедра «Водних видів спорту»

п/п

ПІБ Посада Усього  
1 Пилипко О.О. зав.кафедри, к.пед.н., доцент, професор кафедри 2437  
2 Політько О.В. к.фіз.вих.,доцент 699  
3 Азарова Г.Б. к.тех.н., доцент 418  
4 Близнюк Ю.В. доцент кафедри 310,5  
5 Шейко Л.В. ст.викладач 1303,5  
6 Дружинінська К.О. ст.викладач 198  
7 Жердєва Г.В. викладач 580  
Усього 5946
Рейтинг кафедри у середньому 594

 

 

Кафедра «Легкої атлетики»

п/п

ПІБ Посада Усього  
1 Павленко В.О. в.о.зав.кафедри, к.пед.н., доцент кафедри 1739  
2 Єфременко А.М. к.фіз.вих.,доцент кафедри 1560  
3 Рожков В.О. к.фіз.вих.,викладач 850  
4 Крайник Я.Б. кандидат наук 603  
5 Шутєєва Т.М. ст.викладач 555  
6 Насонкіна О.Ю. ст.викладач 797  
Усього 6104
Рейтинг кафедри у середньому 610

 

Кафедра «Гімнастики, танцювальних видів спорту та хореографії»

п/п

ПІБ Посада Усього  
1 Кизім П.М. зав.кафедри, доцент кафедри 950  
2 Артем’єва Г.П. к.фіз.вих, доцент 2370  
3 Сутула В.О. д.пед.н.,професор 820  
4 Путятіна Г.М. к.фіз.вих.,професор кафедри 1181  
5 Семизорова А.Я. к.пед.н., доцент 859  
6 Дайнеко А.Х.- к.фіз.вих, доцент кафедри 1285  
7 Горбенко О.В. к.фіз.вих, доцент кафедри 1431  
8 Марченков О.В. доцент кафедри 705  
9 Гуменюк С.В. доцент кафедри 530  
10 Рябченко О.В. ст.викладач 276  
11 Біленька І.Г. ст.викладач 457  
12 Мошенська Т.В. ст.викладач 864  
13 КорольоваМ.В. к.ю.н.,доцент кафедри 1146  
14 Лисенко А.О. ст.викладач 1449  
15 Красова І.В. ст.викладач 850  
Усього 14027
Рейтинг кафедри у середньому 1403

 

Кафедра «Спортивних та рухливих ігор»

п/п

ПІБ Посада Усього  
1 Помещикова І.П. зав.кафедри., к.фіз.вих, доцент 1732  
2 Паєвський В.В. к.фіз.вих, доцент 989  
3 Шевченко О.О. к.фіз.вих, доцент 990  
4 Горчанюк Ю.А. к.фіз.вих, доцент 724  
5 Мельник А.Ю. к.фіз.вих, доцент кафедри 890  
6 Ляхова Т.П. ст.викладач 505  
7 Чуча Н.І. ст.викладач 614  
8 Пащенко Н.О. ст.викладач 808  
9 Чуча Ю.І. доцент 304  
10 Ширяєва І.В. викладач 511  
11 Мерзлікін М.В. викладач 328  
12 Асеєва Я.Ф. викладач 202  
13 Сутула О.В. викладач 185  
Усього 8782
Рейтинг кафедри у середньому 878

Кафедра «Олімпійського та професійного спорту»

п/п

ПІБ Посада Усього  
1 Мулик В.В. зав. кафедри, д.фіз.вих., професор 3134  
2 Камаєв О.І. д.пед.н., д.фіз.вих., професор 1489  
3 Друзь В.А. д.б.н., професор 1082  
4 Градусов В.О. к.пед.н., доцент, професор кафедри 978  
5 Таран Л.М. к.фіз.вих., доцент 1075  
6 Гращенкова Ж.В. к.пед.н., доцент кафедри 582  
7 Мішин М.В. к.фіз.вих., доцент кафедри 795  
8 Тарасевич О.А. ст. викладач 762  
9 Окунь Д.О. к.фіз.вих., викладач 789  
10 Пугач Я.І. к.фіз.вих., викладач 310  
11 Кийко А.С. к.фіз.вих.,ст.викладач 661  
Усього 11657
Рейтинг кафедри у середньому 1166

Кафедра «Атлетизму та силових видів спорту»

п/п

ПІБ Посада Усього  
1 Півень О.Б. зав. кафедри, к.фіз.вих 1346,5  
2 Володченко О.А. к.фіз.вих 905  
3 Тихорський О.А. к.фіз.вих 374  
4 Худякова В.Б. к.фіз.вих, доцент кафедри 275  
5 Канунова Л.В. ст.викладач 732  
6 Джим В.Ю. к.фіз.вих, доцент 707,5  
7 Мирошниченко Є.С. к.фіз.вих. 185  
8 Мартинюк Ю.Є. к.фіз.вих. 206  
9 Галашко М.І. доцент 1131  
10 Джим Є.С. викладач 91,5  
11 Бугайов Є.С. викладач 20  
Усього 5973,5
Рейтинг кафедри у середньому 597