Спеціалізована вчена рада

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА К 64.862.01 ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Голова ради – доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор Мулик Вячеслав Володимирович.

Заступник голови – доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор Ровний Анатолій Степанович.

Вчений секретар – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Артем'єва Галина Павліна.

Технічний секретар - кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент  Гриньова Тетяна Іванівна

Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту за спеціальністю

24.00.01 – Олімпійський і професійний спорт

Члени спеціалізованої вченої ради:

 • 1.                  Ажиппо Олександр Юрійович, д.пед.н., професор;
 • 2.                  Безкоровайний Дмитро Олександрович, к.н.з. фіз.вих., доцент;
 • 3.                  Градусов Володимир Олексійович, к.пед.н., доцент;
 • 4.                  Друзь Валерій Анатолійович, д.біол.н., професор;
 • 5.                  Камаєв Олег Іванович, д.н. з фіз.вих., професор;
 • 6.                  Козіна Жаннета Леонідівна, д.н. з фіз. вих., професор;
 • 7.                  Лісенчук Геннадій Анатолійович, д.н. з фіз.вих., професор;
 • 8.                  Луценко Лариса Сергіївна, к.н. з фіз.вих., доцент;
 • 9.                  Перевозник Володимир Іванович, к.н.з фіз. вих., доцент;
 • 10.              Подрігало Леонід Володимирович, д.мед.н., професор;
 • 11.              Приходько Володимир Васильович, д.пед.н., професор;
 • 12.              Сутула Василь Опанасович, д.пед.н., професор.