Адміністративно-господарська частина – є структурним підрозділом Харківської державної академії фізичної культури, яка здійснює господарське обслуговування. У своїй діяльності адміністративно-господарська частина керується Конституцією України, законами України, Кодексом законів про працю України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Статутом і Правилами внутрішнього  трудового розпорядку, розпорядженнями та наказами ректора Академії, а також положенням адміністративно-господарської частини. Очолює адміністративно-господарську частину проректор з адміністративно-господарської роботи, який безпосередньо підпорядковується ректору Харківської державної академії фізичної культури.

Основними завданнями адміністративно-господарської частини є:

– зміцнення матеріально-технічної бази Академії;

– забезпечення належних умов для учасників навчально-виховного процесу.

Адміністративно-господарська частина відповідно до покладених на неї завдань здійснює такі функції:

 1. Здійснює контроль за технічним станом та експлуатацією будівель і споруд Академії, опалювальних систем, систем водопостачання та водовідведення, систем електропостачання.
 2. Організовує поточний і капітальний ремонти, реконструкцію навчальних та службових приміщень, бере участь у підготовці договірної документації на виконання ремонтних робіт з підприємствами, здійснює нагляд за якістю їх виконання.
 3. Здійснює нагляд за технічним станом засобів навчання, за необхідності у встановленому порядку здійснює їх ремонт та списання, відповідає за збереження матеріальних цінностей.
 4. Контролює технічний стан, своєчасне оформлення технічної документації на експлуатацію транспортних засобів, що знаходяться на балансі Академії, оформляє дефектні акти.
 5. Контролює дотримання норм і правил з електробезпеки працівниками та студентами.
 6. Оформляє та здійснює контроль за виконанням договорів оренди об’єкті нерухомості.
 7. Здійснює забезпечення Академії навчально-очними посібниками, навчальним обладнанням, інструментами, господарським та канцелярським обладнанням, меблями, інвентарем, комп’ютерною технікою, технологічним обладнанням та контролює економне та раціональне їх використання.

 

 

Обслуговчий персонал: інженерно-технічні робітники – 14 осіб, працівників різних спеціальностей – 70 осіб.

 1. Головний навчальний корпус на вул. Клочківській, 99 – це 4-х поверхова споруда із цегли, загальною площею 7319,6 м2 з аудиторним фондом 1846,3 м2 та трьома спортивними приміщеннями площею 233,6 м2. Спортивні зали к. 226 використовуються як гімнастичні. Аудиторний фонд налічує 30 аудиторій та три лекційні зали, крім того:
  • бібліотека – приміщення 54 м2 та бібліотечний фонд – 54,8 м2;
  • читальна та комп’ютерна зали на 11 комп’ютерів площею 103,4 м2;
  • два комп’ютерні класи на 8 комп’ютерів кожний площею 45,8 м2, 54,0 м2.

Комендант навчального корпусу – Бабахіна Л.В.

 1. Спортивний комплекс на вул. Клочківській, 99 – споруда, яка прийнята на баланс у 2008 році, має загальну площу 1362,7 м2: великий спортивний ігровий зал площею 706,4м2; малий зал – 151,2м2. У приміщенні спортивного комплексу на 2-му поверсі розташована проблемно-науково-дослідна лабораторія.
 2. Гуртожиток № 1 на вул. Переможній, 23 – дев’ятиповерхова споруда із цегли загальною площею 7111,3м2, блочного типу, фактично нараховується 96 жилих блоків на 480 місць.
  Завідувач гуртожитку – Ідрісова В.Г.
 3. Гуртожиток № 2 на вул. Переможній, 21 – дев’ятиповерхова споруда із цегли, загальною площею 7097,4 м2, блочного типу, жилих блоків 72 на 360 місць. У гуртожитку розміщується кафедра фізичної терапії, загальна площа під навчальні заняття становить 330,8м2 та загальною площею 349,7м2.
  Завідувач гуртожитку – Фоміна Л.В.
 4. Вело-лижна база на вул. Макаренка, 17. Споруда одноповерхова із цегли загальною площею 423,6м2 та площею земельної ділянки 13017 м2.

Завідувач вело-лижною базою – Михайлюк О.М.

 1. Стадіон «Піонер» на вул. Динамівській, 5 «А» – загальна площа земельної ділянки становить 38811 м2. Має футбольне поле, два тенісних корти, бігові доріжки, інші майданчики. Капітальних будівель не має.

 

Контакти:

Відділ АГЧ. М. Харків, вул. Клочківська, буд. № 99, каб. 104, індекс 61058, Тел. 705-21-00.

Гуртожиток №1. М. Харків, вул. Переможна, буд. №23, індекс 61202,        Тел. 336-87-70.

Гуртожиток №2. М. Харків, вул. Переможна, буд. №21, індекс 61202 ,       Тел. 336-83-51.

Вело-лижна база. м. Харків, вул. Макаренка, буд. №17.

Стадіон “Піонер”. м. Харків, вул. Динамівська, буд. №5А.