Історія заснування бібліотеки ХДАФК – невід’ємна частина історії самої академії, яка у 1979 р. була як Харківський спортивний факультет Київського державного інституту фізичної культури.

Бібліотека для читачів відкрила свої двері 28 серпня 1979 року.

Основою фонду бібліотеки стала література, що була передана Київським державним інститутом фізкультури та ЦНБ Харківського державного університету.

На чолі бібліотеки стала бібліотекар – бібліограф Г.В. Пелипак, яка потім стала завідуючою бібліотекою факультету і працювала на цій посаді до 1 березня 1991 року.

На 1 липня 1980 р. фонд бібліотеки складав 8189 примірників. Передплачувалися періодичні видання: 19 назв газет, 74 назви журналів. З них на українській мові – 8, англійській – 1, німецькій – 3, французькій – 1, польській – 8.

Першою книгою, взятою на баланс бібліотеки був підручник: Иваницкий Н.Ф. Анатомия человека.- М., 1961. – 350 с.

Комплектувався фонд бібліотеки за профілем факультету літературою по фізичному вихованню та спорту, медико – біологічною, науковою та суспільно – політичною літературою, виданнями по іноземним мовам, довідковими та енциклопедичними виданнями, художньою літературою через бібліотечний колектор та книжкові магазини.

В 1983 році штат бібліотеки складався з: старшого бібліотекаря Г.В. Пелипак, бібліотекарів – бібліографів І.П. Мальцевої та Л.О. Кнабе. Обслуговувалося 800 читачів на абонементі та читальному залі на 60 місць. Загальна площа бібліотеки складала 160 м2.

Були створені і продовжували поповнюватися каталоги: алфавітний і систематичний. З 1982 р. зі студентами 3 курсу проводились заняття по бібліографії та каталогам. Також кожного місяця відбувалися « Дні інформації» в читальному залі про нові надходження літератури, які користувалися великою популярністю серед викладачів та студентів, а також проводилися тематичні вечори кожного поточного місяця.

В 1989 р. Харківський спортивний факультет Київського інституту фізкультури одержав статус Харківського державного інституту фізичної культури. На цей період фонд бібліотеки складав 69689 примірників і щорічно поповнювався на 4 – 8 тис. одиниць.

1 вересня 1990 року бібліотека вузу була зареєстрована в зональному методичному центрі вузівських бібліотек Харківського державного університету.

За керівництва Г.В. Пелипак ( 1979- 1991 рр.) удосконалюються форми і методи бібліотечної роботи, створюється довідково – бібліографічний апарат, запроваджується систематично – алфавітна розстановка літератури, за якою бібліотека працює і зараз.

В 1992 р. завідуючою бібліотекою стає Л.В. Руденко. В цей час кількість викладачів і студентів зростає, тому з’являється нова структура бібліотеки – відділ комплектування, а штат розширюється до 8 бібліотекарів. Починає виходити перший «Інформаційний бюлетень нових надходжень». Для зручності роботи з фондом вся література була пере систематизована за таблицями ББК для масових бібліотек. Створюється фонд авторефератів дисертацій.

З порушенням у 90-х рр. державної мережі книгопостачання бібліотек, змінилися форми її комплектування: проводяться тендери на закупівлю літератури і відбираються кращі її постачальники. Також література дарується авторами – викладачами та науковими співробітниками академії.

Зараз бібліотеку очолює Балабаєва (Мальцева) І.П. і штат її складає: провідні бібліотекарі Останкова О.І., Бойко Л.О., Камєнцева Л.О., бібліотекар Іванова В.М. Бібліотека обслуговує –3020 КОРИСТУВАЧIВ.

ФОНД БIБЛIОТЕКИ СТАНОВИТЬ-72 000 ПРИМIРНИКIВ..

В бібліотеці розгорнуто локальну комп’ютерну мережу, яка охоплює всі її підрозділи. Достатнє технічне оснащення бібліотеки сприяє інтеграції наших ресурсів у систему контент-орієнтованих сервісів через створення репозитарію електронних видань та повнотекстових документів за допомогою оцифровування паперового варіанту.

До послуг читачів бібліотеки розгалужена система обслуговування. Працює абонемент видачі літератури, читальний зал на 90 місць та 11 робочих місць в Інформаційному комп’ютерному центрі (Електронній бібліотеці) та книгосховище.

Робота бібліотеки спрямована на пропаганду літератури про здоровий спосіб життя, висвітлення проблем олімпійського і професійного спорту, відновлення здоров’я спортсменів, фізичної реабілітації всіх верств населення, розвитку і становленню спортивної медицини, спорту інвалідів та ветеранів, ознайомлення з найновішими рекреативними технологіями.

Бібліотечний фонд, як основа діяльності бібліотеки, визначає її роль і місце в освітньому, науково-дослідницькому, культурному та громадському житті Академії та є запорукою реалізації цілей та завдань діяльності закладу вищої освіти.

Послуги бібліотеки:

  • індексація УДК статей для фахового науково-теоретичного журналу «Слобожанський науково-спортивний вісник», а також індексування публікацій (УДК, ББК, авторський знак) у збірниках матеріалів конференцій, навчально-методичних посібників тощо;
  • для здобувачів вищої освіти усіх рівнів та освітньо-професійних програм та для науково-педагогічних працівників Академії в Бібліотеці надається можливість безкоштовного доступу до мережі Інтернет, електронних каталогів та картотек бібліотеки, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних провідних наукових видавництв світу: Web of Science, Scopus, Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського тощо. Зокрема у 2020 році було продовжено термін дії договору з Державною науково-технічною бібліотекою України щодо надання послуг із організації забезпечення доступу до електронних наукових баз даних в режимі он-лайн (договір № 229 від 20.09.2020 року).

У бібліотеці постійно організовуються книжкові виставки, до прикладу, нещодавно відбулась виставка сучасної науково-популярної літератури, періодичних наукових видань «На допомогу молодому вченому», а також книжкова виставка «Нові навчально-методичні видання викладачів ХДАФК», тематичні виставки до ювілейних і пам’ятних дат. На окрему увагу заслуговує створений «Олімпійський куточок».

Режим роботи Бібліотеки:

  Абонемент Читальний зал
Понеділок 8.30 – 17.00 8.30 – 17.00
Вівторок 8.30 – 17.00 8.30 – 17.00
Середа 8.30 – 17.00 8.30 – 17.00
Четвер 8.30 – 17.00 8.30 – 17.00
П’ятниця 8.30 – 17.00 8.30 – 17.00
Субота Вихідний Вихідний
Неділя Вихідний Вихідний

 

Контакти

61058, м. Харків, вул. Клочківська, 99

E-mail: prohanny6@gmail.com