Історія заснування бібліотеки ХДАФК – невід’ємна частина історії самої академії, яка у 1979 р. була як Харківський спортивний факультет Київського державного інституту фізичної культури.

Бібліотека для читачів відкрила свої двері 28 серпня 1979 року.

Основою фонду бібліотеки стала література, що була передана Київським державним інститутом фізкультури та ЦНБ Харківського державного університету.

На чолі бібліотеки стала бібліотекар – бібліограф Г.В. Пелипак, яка потім стала завідуючою бібліотекою факультету і працювала на цій посаді до 1 березня 1991 року.

На 1 липня 1980 р. фонд бібліотеки складав 8189 примірників. Передплачувалися періодичні видання: 19 назв газет, 74 назви журналів. З них на українській мові – 8, англійській – 1, німецькій – 3, французькій – 1, польській – 8.

Першою книгою, взятою на баланс бібліотеки був підручник: Иваницкий Н.Ф. Анатомия человека.- М., 1961. – 350 с.

Комплектувався фонд бібліотеки за профілем факультету літературою по фізичному вихованню та спорту, медико – біологічною, науковою та суспільно – політичною літературою, виданнями по іноземним мовам, довідковими та енциклопедичними виданнями, художньою літературою через бібліотечний колектор та книжкові магазини.

В 1983 році штат бібліотеки складався з: старшого бібліотекаря Г.В. Пелипак, бібліотекарів – бібліографів І.П. Мальцевої та Л.О. Кнабе. Обслуговувалося 800 читачів на абонементі та читальному залі на 60 місць. Загальна площа бібліотеки складала 160 м2.

Були створені і продовжували поповнюватися каталоги: алфавітний і систематичний. З 1982 р. зі студентами 3 курсу проводились заняття по бібліографії та каталогам. Також кожного місяця відбувалися « Дні інформації» в читальному залі про нові надходження літератури, які користувалися великою популярністю серед викладачів та студентів, а також проводилися тематичні вечори кожного поточного місяця.

В 1989 р. Харківський спортивний факультет Київського інституту фізкультури одержав статус Харківського державного інституту фізичної культури. На цей період фонд бібліотеки складав 69689 примірників і щорічно поповнювався на 4 – 8 тис. одиниць.

1 вересня 1990 року бібліотека вузу була зареєстрована в зональному методичному центрі вузівських бібліотек Харківського державного університету.

За керівництва Г.В. Пелипак ( 1979- 1991 рр.) удосконалюються форми і методи бібліотечної роботи, створюється довідково – бібліографічний апарат, запроваджується систематично – алфавітна розстановка літератури, за якою бібліотека працює і зараз.

В 1992 р. завідуючою бібліотекою стає Л.В. Руденко. В цей час кількість викладачів і студентів зростає, тому з’являється нова структура бібліотеки – відділ комплектування, а штат розширюється до 8 бібліотекарів. Починає виходити перший «Інформаційний бюлетень нових надходжень». Для зручності роботи з фондом вся література була пере систематизована за таблицями ББК для масових бібліотек. Створюється фонд авторефератів дисертацій.

З порушенням у 90-х рр. державної мережі книгопостачання бібліотек, змінилися форми її комплектування: проводяться тендери на закупівлю літератури і відбираються кращі її постачальники. Також література дарується авторами – викладачами та науковими співробітниками академії.

Зараз бібліотеку очолює Балабаєва (Мальцева) І.П. і штат її складає: провідні бібліотекарі Останкова О.І., Бойко Л.О., Камєнцева Л.О., бібліотекар Іванова В.М. Бібліотека обслуговує –3020 КОРИСТУВАЧIВ.

ФОНД БIБЛIОТЕКИ СТАНОВИТЬ-72 000 ПРИМIРНИКIВ..

Бібліотека розташована на площі 250 м2, має абонемент, 1 читальна зала на 90 місць ( в головному корпусі академії )

В читальному залі центрального корпусу академії працює 11 комп’ютерів, що дає змогу студентам та викладачам мати доступ до мережі Інтернет. Новий етап в розвитку бібліотеки настав в 2007 році у зв’язку з відкриттям електронної бібліотеки для викладачів, студентів, аспірантів, з електронними ресурсами не тільки України, а і закордонних країн. Йде робота над створенням електронного каталогу.

В бібліотеці постійно проводиться робота над оновленням фонду, заміною застарілої літератури та поповненням бібліотеки підручниками, навчальними посібниками та методичними рекомендаціями викладачів академії.

Пріоритетними напрямками роботи бібліотеки є: – по-перше забезпечення студентів, аспірантів, викладачів сучасними посібниками по фізичному вихованню і спорту та актуальною науковою літературою, а по – друге створення сприятливих і комфортних умов для їх роботи.