Історія Факультету

Створення нових кафедр, відкриття нових навчальних спеціалізацій та зростання кількості студентів викликало необхідність створення нового факультету, який об’єднав кафедри та спеціалізації, що можна віднести до напряму сучасних оздоровчих та освітніх технологій. Так у 2002 році в Академії створено факультет фізичної реабілітації та інформатики, до складу якого увійшли 7 кафедр: спортивної медицини та фізичної реабілітації, інформатики та біомеханіки, менеджменту фізичної культури, теорії та методики фізичного виховання, біологічних основ фізичної культури та спорту, педагогіки і психології, спортивних танців і фітнесу.

Деканом нового факультету призначено доцента кафедри інформатики та біомеханіки, канд. техн. наук В.В. Трегуба. Також до складу деканату увійшли заступник декана – старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін Ю.А. Семенова та методист деканату І.І. Гончарова.

З 2003 року факультет очолювала канд. філос. наук, доцент Ю.А. Семенова. Заступником декану з 2003 по 2006 рр. працював канд. наук з фіз. виховання та спорту, доцент кафедри спортивної медицини та фізичної реабілітації Д.О. Підкопай; з 2006 по 2013 рр. на цій посаді плідно працював доцент кафедри водних видів спорту О.Г. Волошин. До листопада 2019 року заступником декана був старший викладач кафедри зимових видів спорту, велоспорту та туризму В.В.Шишка.

З 12.03.2013 змінено назву на факультет фізичного виховання та здоров’я людини. За роки існування факультету до його складу приєдналась кафедра гуманітарних наук, кафедра гімнастики та створена кафедра фізичної рекреації та оздоровчих технологій.

З вересня 2019 року факультет реструктуризовано, і до його складу увійшли кафедри, що забезпечують навчальний процес за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія: кафедра фізичної терапії, кафедра біологічних дисциплін, кафедра медичних дисциплін та охорони здоров’я. Факультет отримав назву  фізичної терапії та здоров’я людини. З листопада 2019 року факультет очолює кандидат медичних наук, доцент Калмиков Сергій Андрійович, заступник декана – старший викладач кафедри фізичної терапії Федяй Ірина Олександрівна, методист деканату – Гончарова Ірина Іонасівна.

калмиков-1395x2048

 Калмиков Сергій Андрійович –  декан факультету

фото Федяй І.О. ф-т ФТЗЛ

Федяй Ірина Олександрівна  – заступник декана

IMG_4004

Гончарова Ірина Іонасівна –  методист деканату

Кафедри факультету

Новини факультету

Діяльність факультету спрямована на якісну підготовку і проведення навчального процесу з урахуванням сучасних досягнень науки і практики в галузі знань «Охорона здоров’я». Факультет, як структурна одиниця Академії, реалізує функції організації та управління підготовкою здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія». Підготовка здійснюється лише за очною (денною) формою навчання.

Цілі навчання на факультеті: підготовка фахівців, здатних вирішувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми, пов’язані з порушеннями функцій органів та систем, зокрема, опорно-рухового апарату, нервової, серцево-судинної та дихальної систем із застосуванням положень, теорій та методів.

Після закінчення навчання на факультеті випускники отримують освітню кваліфікацію бакалавр фізичної терапії, ерготерапії за спеціалізацією «Фізична терапія».

Рекомендованими фаховими первинними посадами для випускників є:

  • 3226 – асистент фізичного терапевта;
  • 3226 – асистент ерготерапевта;
  • 3226 – масажист;
  • 3226 – масажист спортивний.

Випускники мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти та здобувати ступінь «магістр фізичної терапії».

За роки існування факультет досяг значних успіхів у навчально-педагогічній, науково-дослідній та спортивній діяльності: понад 300 випускників отримали диплом з відзнакою, викладачами та аспірантами факультету захищено понад 40 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук. На сьогодні на підпорядкованих факультету кафедрах працюють викладачі високої кваліфікації, з яких 6 докторів наук, 20 кандидатів наук.

Серед студентів і випускників – чемпіони Світу, Європи та України, переможці змагань міжнародного та національного рівнів у різних видах спорту, переможці та учасники різноманітних творчих конкурсів і змагань.17 студентів факультету входять до складу студентського парламенту. Завдяки ентузіазму та талановитій творчості студентів і викладачів культурно-виховне життя Академії стало більш активним і цікавим.

 

 

Телефон деканату факультету ФТЗЛ: (057)705-23-05.