Історія кафедри

Кафедра «Фізичної терапії» має багаторічну історію. Її засновником у 1981 році була кандидат медичних наук, доцент Г.П. Пєшкова, яка очолювала кафедру протягом 9-ти років. На той час кафедра мала назву «ЛФК, спортивної медицини та масажу».

З 1990 року кафедрою керувала кандидат медичних наук, доцент Т. Г. Ананьєва, яка продовжила традиції, закладені на першому етапі організації та існування кафедри. З того ж року кафедру перейменовано у кафедру «Спортивної медицини та фізичної реабілітації».

З 1998 року по 2013 рік керівником кафедри була кандидат медичних наук, професор О. В. Пєшкова.

У ХДАФК також існувала кафедра «Фізичної реабілітації та здоров’язберігаючих технологій», яка спочатку мала назву «Рекреації та фізичної реабілітації», завідувачем якої був кандидат медичних наук, професор В. П. Зайцев.

За рішенням Вченої ради ХДАФК від 09.12.2013 року шляхом реорганізації зазначених кафедр створено кафедру «Фізичної реабілітації та рекреації», яку очолив кандидат наук з фізичного виховання, доцент Д. О. Підкопай.

З  вересня 2016 року керівником кафедри став доктор медичних наук, професор Б.А. Пустовойт.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 року №266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» та Постанови Кабінету Міністрів України від 01.02.2017 року №53 «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 року №266» у 2018 році назву кафедри змінено на кафедру «Фізичної терапії».

Науково-педагогічні працівники кафедри

Пустовойт_Б.А._(2)

Пустовойт Борис Анатолійович

Завідувач кафедри фізичної терапії, професор, Доктор медичних наук
Eфiменко_П.Б.

Єфіменко Павло Богуславович

Професор кафедри фізичної терапії, кандидат педагогічних наук, професор.
Пiдкопай_Д_О

Підкопай Денис Олегович

професор кафедри фізичної терапії, кандидат наук з фізичного виховання, доцент
Калмиков_С_А

Калмиков Сергій Андрійович

доцент кафедри фізичної терапії, Кандидат медичних наук, доцент
Дугiна_Л_В

Дугіна Ліана Вячеславівна

Доцент кафедри фізичної терапії, Кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент
Калмикова_Ю_С

Калмикова Юлія Сергіївна

Доцент кафедри фізичної терапії, Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент
Пашкевич_С_А

Пашкевич Святослава Адамівна

Доцент кафедри фізичної терапії, кандидат медичних наук, доцент
Канищева.

Каніщева Оксана Павлівна

Доцент кафедри фізичної терапії Харківської державної академії фізичної культури, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент
Пiдкопай_Т_В

Підкопай Тетяна Володимирівна

Старший викладач кафедри фізичної терапії
Полковн.-Маркова

Полковник-Маркова Вікторія Сергіївна

Старший викладач кафедри фізичної терапії
Без’язична_О.В.

Без’язична Ольга Володимирівна

Старший викладач кафедри фізичної терапії
Федяй-І.О.-старший-викладач-210×300

Федяй Ірина Олександрівна

Старший викладач, Ph.D.
Брелюс

Брелюс Галина Михайлівна

Старший викладач кафедри фізичної терапії
Сомова_К.В..

Сомова Катерина Володимирівна

Старший викладач кафедри фізичної терапії, кандидат медичних наук
Думенко_С.А.,_старший_лаборант

Думенко С.А.

Старший лаборант
Томенко_Л.П.,__старший_лаборант_auto_x2

Томенко Л.П.

старший лаборант
Пересун_ко_А.О.,___старший_лаборант

Пересунько А.О.

старший лаборант

Новини кафедри

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Кафедра випускає бакалаврів за спеціальністю 227 – «Фізична терапія, ерготерапія» (галузь знань 22 «Охорона здоров’я») і магістрів за спеціалізацією 227.1 Фізична терапія.

Згідно з законом України «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я», фізична терапія – це процес забезпечення розвитку, максимального відновлення та підтримання рухової і функціональної спроможності осіб з обмеженнями повсякденного функціонування або таких дій, у яких можуть виникнути такі обмеження. Фізична терапія призначається, планується та здійснюється фізичним терапевтом або під його контролем. Ерготерапія – процес відновлення, розвитку та/або підтримки навичок, необхідних для залучення особи з обмеженнями повсякденного функціонування до активного повсякденного життя та занять, які вона бажає, потребує або планує виконувати, а також модифікація заняттєвої активності особи та/або адаптації її середовища. Ерготерапія призначається, планується та здійснюється ерготерапевтом або під його контролем.

Фізична терапія та ерготерапія є невід’ємними складовими реабілітації і використовується в усіх її періодах та етапах з метою забезпечення здатності особи підтримувати максимально високий рівень здоров’я та благополуччя, а також максимально ефективно функціонувати в суспільстві.

У випадках інвалідності фахівець із фізичної терапії, ерготерапії допомагає пацієнту індивідуально виробити компенсаторні навички, психологічно відновитися, адаптуватися до протезів та інших технічних пристроїв й апаратів, навчає пацієнта виконувати цілісні рухові вправи, таким чином, адаптує пацієнта до життя у змінених умовах.

Фізичні терапевти та ерготерапевти здійснюють свою діяльність у  закладах охорони здоров’я, освітніх,  соціальних закладах,  установах та організаціях державного, громадського і приватного секторів в мультидисциплінарному та монопрофесійному середовищах.

Бакалавр з фізичної терапії та ерготерапії здатний вирішувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми, що пов’язані з порушеннями функцій органів та систем, насамперед, опорно-рухового апарату, нервової, серцево-судинної та дихальної систем. Це вимагає певних навичок спілкування та вирішення проблем, а також можливості виконувати важкі фізичні навантаження.

Магістр з фізичної терапії проводить обстеження, тестування, визначає функціональний стан та рівень фізичного розвитку, виявляє рухові та інші порушення, прогнозує можливість їх усунення, складає та виконує компоненти індивідуальної програми реабілітації, які стосуються фізичної терапії. Фізичний терапевт посідає одне з провідних місць у реабілітаційній мультидисциплінарній команді або може працювати самостійно. Саме він розробляє методику застосування фізичних факторів, добирає засоби і форми терапії, окреслює та виконує індивідуальний реабілітаційний план.

 

Наукова робота кафедри

Наукова робота кафедри ФТ

Основними науковими напрямками в діяльності кафедри є:

 • виконання науково-дослідної роботи за основними науковими напрямками кафедри:
  • виконується ініціативна тема НДР на 2019-2021 рр. «Реабілітаційні технології при патології суглобів та зв’язкового апарату» (номер державної реєстрації 0120U104881).
 • підготовка монографій та наукових статей:

За останні 5 років на кафедрою видано:

 • підручників, навчальних посібників, монографій – 16;
 • наукових статей – 310:
  • з них опубліковано за кордоном – 15;
  • у міжнародній наукометричній базі даних Scopus –
 • організація та участь в науково-практичних конференціях:
  • за 5 років проведено 16 міжнародних конференцій;
 • наукова робота зі студентами:
  • у роботі наукового гуртка кафедри понад 80 студентів спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія», які активно беруть участь у предметних олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт.

Дисципліни, які викладаються на кафедрі фізичної терапії

Кафедра співпрацює з провідними закладами освіти, охорони здоров’я і реабілітаційними центрами міста Харкова, в яких студенти проходять практики:

 • Ознайомча практика
 • Реабілітаційна практика в закладах освіти
 • Реабілітаційна практика в закладах соціального захисту
 • Практика за фахом
 • Клінічна практика у терапевтичній клініці
 • Клінічна практика у неврологічній клініці
 • Клінічна практика в педіатрії
 • Клінічна практика при травмах та захворюваннях опорно-рухового апарату
 • Науково-дослідна практика