Кафедра заснована у вересні 1981 року як кафедра анатомії і фізіології. З вересня 1982 року кафедра мала назву  кафедра  анатомії,  фізіології  та  гігієни.  З  вересня 1984 року кафедру перейменовано на кафедру біологічних дисциплін. З дня її заснування та до 1987 року кафедру очолював кандидат біологічних наук, доцент Пєшков В.П. У 1987-1988 навчальному році кафедру очолив доктор біологічних наук, професор Дубілей П. В., а з 1988 по 1990 рік кафедру знову очолював Пєшков В.П. З 1990 по 2003 рік кафедрою керував доктор біологічних наук, професор Клименко А.І.

У 1995 році  кафедру перейменовано у кафедру медико-біологічних основ фізичного виховання і спорту. З 2003 по 2013 рік кафедру очолював доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, академік Міжнародної академії Проблем людини у авіації та космонавтиці Ровний А.С.

У вересні 2013 року на базі кафедри медико-біологічних основ фізичної культури і спорту створено кафедру гігієни та фізіології людини, яку очолив доктор медичних наук, професор Подрігало Л.В.

З 1 вересня 2019 року за ініціативою адміністрації Академії кафедра змінює назву на кафедру медичних дисциплін та охорони здоров’я, обов’язки завідувача кафедри виконує доктор медичних наук, професор Подрігало Л.В.

З 1 вересня 2020 року за рішенням адміністрації Академії обов’язки завідувача кафедри покладено на кандидата наук з фізичного виховання та спорту (24.00.03 – фізична реабілітація) Рубан Л.А.

image001

Пєшков Володимир Павлович, к.б.н., доцент,

завідувач кафедри з 1984 по 1987 та з 1987 по 1988

image003

Клименко Анатолій Іванович, д.б.н., професор, завідувач кафедри з 1990 по 2003

image005_auto_x2

Ровний Анатолій Степанович, д.фіз.вих., професор, завідувач кафедри з 2003 по 2013

image006

Подрігало Леонід Володимирович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри з 2003 по 2013

Фото Рубан

Рубан Лариса Анатоліївна, к.фіз.вих., завідувач кафедри з 2020 року

Науково-педагогічні працівники кафедри

Фото Рубан

Рубан Лариса Анатоліївна

завідувач кафедри медичних дисциплін, доцент
ФотоПодригало

Подрігало Леонід Володимирович

Професор, доктор медичних наук
Фото Подаваленко

Подаваленко Олександр Вікторович

Доцент медичних дисциплін та охорони здоров’я, Кандидат медичних наук
Фото Гончаров Олексій

Гончаров Олексій Геннадійович

доцент кафедри медичних дисциплін та охорони здоров’я, кандидат наук з фізичного виховання і спорту (фізична реабілітація)
Фото Літовченко

Літовченко Андрій Вікторович

Доцент кафедри медичних дисциплін, кандидат медичних наук наук
Фото Гончаров Андрій_auto_x2

Гончаров Андрій Сергіцович

Викладач кафедри медичних дисциплін та охорони здоров’я

Кафедра здійснює викладання дисциплін у бакалавраті та магістратурі за спеціальностями: 017 – Фізична культура і спорт; 014.11 – Середня освіта (фізична культура); 227 – Фізична терапія, ерготерапія; 053 – Психологія; 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

 

Фахівці кафедри викладають такі медико-біологічні дисципліни:

 • Спортивна медицина
 • Медико-біологічні основи обраного виду спорту
 • Долікарська медична допомога у невідкладних станах
 • Основи медичних знань
 • Діагностика та моніторинг стану здоров’я людини
 • Медико-педагогічний контроль на заняттях фізичною культурою
 • Загальна теорія здоров’я
 • Медичне право, етика та деонтологія
 • Гігієна
 • Основи нутріціології
 • Нутріціологія у фітнесі і рекреації
 • Системи відновлювання та підвищення працездатності в спорті
 • Медико-біологічні проблеми спортивного відбору
 • Теорія та методика медико-біологічних наукових досліджень в спорті
 • Сучасні проблеми онтогенезу з основами хронобіології
 • Медико-біологічний супровід спортивних, фізкультурно-оздоровчих програм
 • Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
 • Охорона праці в галузі та цивільний захист
 • Екологія
 • Ергономіка праці
 • Ергономіка тренувального обладнання.

 

Навчальний процес поєднується з плідною науково-дослідною роботою. Численними публікаціями супроводжується багаторічна дослідницька праця, пов’язана з питанням медико-біологічного супроводження спортсменів та осіб, які займаються фізичною культурою.

 

Викладачі кафедри беруть активну участь у різних міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях. Є учасниками наукових зібрань з різних напрямків.

Кафедра має достатньо високий науково-дослідний потенціал, проводить дослідження сумісно з фахівцями інших кафедр ХДАФК та провідними науковими та науково-педагогічними установами України.