Кафедру засновано у вересні 1981 року, як кафедру анатомії і фізіології. З  вересня  1982 року  кафедра  мала назву  «Кафедра  анатомії,  фізіології  та  гігієни».  З  вересня 1984 року – «Кафедра біологічних дисциплін». З дня заснування кафедри та до 1987 року по 1990 рік кафедру очолював кандидат біологічних наук, доцент Пєшков Володимир Павлович. 

З 1990 по 2003 рік завідувачем кафедри був доктор біологічних наук, професор Клименко Анатолій Іванович. У 1995 році  кафедра мала назву «Медико-біологічних основ фізичного виховання і спорту».

З 2003 по 2013 рік кафедру очолював доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, академік Міжнародної академії проблем людини у авіації та космонавтиці Ровний Анатолій Степанович.

У вересні 2013 року на базі «Кафедри медико-біологічних основ фізичної культури і спорту» було створено «Кафедру гігієни та фізіології людини», яку очолив доктор медичних наук, професор  Подрігало Леонід Володимирович.

З 1 вересня 2019 року кафедра має назву «Кафедра медичних дисциплін та охорони здоров’я», завідувачем якої призначено доктора медичних наук, професора Подрігало Леоніда Володимировича.

З 1 вересня 2020 року  за рішенням адміністрації Академії обов’язки завідувача кафедри покладені на кандидата наук з фізичного виховання та спорту (24.00.03 – фізична реабілітація), доцента Рубан Ларису Анатоліївну.

image001

Пєшков Володимир Павлович, канд. біол. наук, доцент,

завідувач кафедри з 1984 по 1987 та з 1988 по 1990 рр.

image003

Клименко Анатолій Іванович, д-р біол. наук, професор, завідувач кафедри з 1990-по 2003 рр.

image005_auto_x2

Ровний Анатолій Степанович, д-р наук з фіз. виховання і спорту, професор, завідувач кафедри з 2003 по 2013 рр.

image006

Подрігало Леонід Володимирович, д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри з 2013 по 2020 рр.

Фото Рубан

Рубан Лариса Анатоліївна, канд. наук з фіз. виховання і спорту, доцент, завідувач кафедри з 2020 р.

Кафедра здійснює викладання дисциплін у бакалавраті, та магістратурі за спеціальностями: 017 – Фізична культура і спорт; 014.11 – Середня освіта (фізична культура); 227 – Фізична терапія, ерготерапія; 053 – Психологія

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

 

Фахівці кафедри викладають наступні медико-біологічні дисципліни:

 • Спортивна медицина
 • Медико-біологічні основи обраного виду спорту
 • Долікарська медична допомога у невідкладних станах
 • Основи медичних знань
 • Діагностика та моніторинг стану здоров’я людини
 • Медико-педагогічний контроль на заняттях фізичною культурою
 • Загальна теорія здоров’я
 • Медичне право, етика та деонтологія
 • Гігієна
 • Основи нутріціології
 • Нутріціологія у фітнесі і рекреації
 • Системи відновлювання та підвищення працездатності в спорті
 • Медико-біологічні проблеми спортивного відбору
 • Теорія та методика медико-біологічних наукових досліджень в спорті
 • Сучасні проблеми онтогенезу з основами хронобіології
 • Медико-біологічний супровід спортивних, фізкультурно-оздоровчих програм
 • Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
 • Охорона праці в галузі та цивільний захист
 • Екологія
 • Ергономіка праці
 • Ергономіка тренувального обладнання

 

Навчальний процес поєднується з плідною науково-дослідною роботою. Численними публікаціями супроводжується багаторічна дослідницька праця, пов’язана з питанням медико-біологічного супроводження спортсменів та осіб, які займаються фізичною культурою.

 

Науково-викладацький склад кафедри медичних дисциплін та охорони здоров’я

Викладачі кафедри беруть активну участь у різних Міжнародних, Всеукраїнських науково-практичних конференціях. Є учасниками наукових зібрань з різних напрямків.

Кафедра має достатньо високий науково-дослідний потенціал, проводить дослідження сумісно з фахівцями інших кафедр ХДАФК та провідними науковими та науково-педагогічними установами України.

image010

Рубан Лариса Анатоліївна

завідувачка кафедри з 2020 року канд. наук з фіз. виховання і спорту (PhD physical rehabilitation), доцент, доцент кафедри
ФотоПодригало

Подрігало Леонід Володимирович

доктор мед. наук, професор, професор кафедри
Фото Подаваленко

Подаваленко Олександр Вікторович

канд. мед. наук, доцент, доцент кафедри
image012

Гончаров Олексій Геннадійович

канд. наук з фіз. виховання і спорту (PhD physical rehabilitation), доцент кафедри
Фото Літовченко

Літовченко Андрій Вікторович

канд. мед. наук, доцент кафедри
image016

Дармофал Елеонора Анатоліївна

старший викладач кафедри
Фото Гончаров Андрій_auto_x2

Гончаров Андрій Сергіцович

Викладач кафедри медичних дисциплін та охорони здоров’я
image020

Сасько Інна Анатоліївна

магістр з фізичної терапії, викладачка кафедри