Історія кафедри

Кафедра менеджменту фізичної культури Харківської державної академії фізичної культури відома як перша кафедра серед закладів вищої освіти спортивного профілю в Україні. У 1989 році при Харківському державному інституті фізичної культури за ініціативою першого ректора Харківського державного інституту фізичної культури (ХДІФК) проф. Філя С.М. та декана факультету спортивних ігор та одноборств Приходько І.І. створено кафедру історії, організації та управління фізичної культури. У 1995 році її було реорганізовано у кафедру менеджменту фізичної культури. За 22 роки свого функціонування кафедра здобула визнання як в Україні, так і за її межами завдяки своїй плідній науково-дослідній роботі. Кафедрою підготовлено більш ніж 500 менеджерів фізичної культури. Зараз на кафедрі навчається  32 студенти денної форми навчання з 1 по 4 курси та 63 студенти заочної форми навчання з 1 по 5 курси.

У 1989 році новостворену кафедру історії, організації та управління фізичної культури очолювала кандидат біологічних наук, професор Малка Галина Володимирівна.

З 1995 по 2014 роки завідувачем кафедри був кандидат педагогічних наук, професор Приходько Іван Іванович.

З 2014 року і до сьогодні кафедру очолює кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Бондар Анастасія Сергіївна.


Науково-педагогічні працівники та лаборанти

image009

Бондар Анастасія Сергіївна

Завідувач кафедри менеджменту фізичної культури, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент
image011

Попов Олександр Євгенович

Професор кафедри менеджменту фізичної культури, доктор економічних наук, професор кафедри політичної економіки
image013

Леонова Юлія Олександрівна

Доцент кафедри менеджменту фізичної культури, кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку
72288700_2565810866987979_8445867524737728512_n (1)

Петренко Ірина Вікторівна

Доцент кафедри менеджменту фізичної культури, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, декан факультету управління сферою професійного спорту та фізичного виховання.
image017

Стадник Світлана Олександрівна

Доцент кафедри, кандидат наук з фізичного виховання і спорту
image015_photos_v2_x4

Середа Наталія Віталіївна

Доцент кафедри менеджменту фізичної культури, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент

Спеціальності випускової кафедри

Кафедра менеджменту фізичної культури здійснює підготовку за 2 спеціальностями: 017 – Фізична культура і спорт, освітня програма «Менеджмент у спортивній діяльності» та 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, освітня програма «Підприємництво». Методологія викладання дисциплін на кафедрі менеджменту фізичної культури за спеціальностями 017 – Фізична культура і спорту та 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність заснована на створенні умов для розвитку і самореалізації особистості студента, формування нового покоління фахівців зі здібностями до творчої діяльності та безперервної освіти протягом усього життя. У процесі навчальної роботи науково-педагогічні працівники кафедри менеджменту фізичної культури за спеціальностями 017 – Фізична культура і спорту та 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність використовують інноваційні педагогічні технології, орієнтуючись на інтенсифікацію, інформатизацію навчання, виховуючи інтелектуальних і соціально-мобільних, духовно розвинених і відповідальних студентів.

 

Новини кафедри

Кафедра менеджменту фізичної культури запрошує охочих здобути вищу освіту за 2 спеціальностями: 017 – Фізична культура і спорту, освітня програма «Менеджмент у спортивній діяльності» та 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, освітня програма «Підприємництво».

Менеджери фізичної культури володіють знаннями, які відкривають можливості успішно професійно реалізуватися в органах управління фізичною культурою і спортом, у спортивних школах, на спортивних спорудах, у системі надання фізкультурно-оздоровчих і спортивних послуг населенню.

На кафедрі менеджменту фізичної культури у студентів формуються:

– знання та вміння в галузі наукового управління;

– уміння працювати з документами, інформацією;

– відповідна культура поведінки, уміння працювати в колективі, вдосконалювати себе;

– висока мотивація до навчання і праці;

– розвиваються вміння планувати свою діяльність на ближню і дальню перспективу;

– готовність виконання творчих завдань управлінської діяльності;

– уміння приймати управлінські рішення, складати бізнес-плани, організовувати проведення ділових нарад.

Під час навчання на кафедрі менеджменту фізичної культури, студенти зможуть застосувати творчі знання науки управління в процесі організаційно-управлінської практики.

За період навчання студенти активно беруть участь в організації та проведенні спортивних змагань міста Харкова, зможуть отримати перший професійний досвід як спортивні волонтери.

 

Якщо ТИ:

 • ведеш здоровий спосіб житя;
 • впевнений користувач ПК;
 • цілеспрямований;
 • активний;
 • енергійний;
 • дисциплінований і організований;
 • здатний вести за собою інших

 

тоді тобі до нас!

 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!

Адреса приймальної комісії:

61022, м. Харків,вул. Клочківская, 99, ауд. 101

 

 

 

 

Навчально-методична робота

На кафедрі менеджменту фізичної культури здійснюється підготовка за 2 спеціальностями: 017 – Фізична культура і спорту, освітня програма «Менеджмент у спортивній діяльності» та 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, освітня програма «Підприємництво» та викладаються такі навчальні дисципліни:

 • Організація та менеджмент фізичної культури.
 • Організація та методика масової фізичної культури та менеджмент рекреаційно-оздоровчої роботи.
 • Основи управління фізичною культурою та спортом.
 • Фізкультурно-оздоровчі клуби.
 • Наукова організація праці працівника фізичної культури.
 • Стратегічне управління фізичною культурою та спортом.
 • Менеджмент фізкультурно-спортивних організацій.
 • Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування.
 • Менеджмент фізичної культури.
 • Стратегічний менеджмент.
 • Маркетинг фізичної культури.
 • Методи та організація наукових досліджень в організаційно-управлінській діяльності фізичної культури.
 • Методологія дослідження ринку фізкультурно-спортивних послуг.
 • Управління проектами в сфері фізичної культури і спорту.
 • Реінженірінг бізнес-процесу фізкультурно-спортивної організації.
 • Економіка фізичної культури.
 • Вступ до спеціальності.
 • Економіка підприємства.
 • Підприємництво.
 • Фінанси.
 • Макроекономіка.
 • Мікроекономіка.
 • Організація підприємства.
 • Менеджмент підприємницької діяльності.
 • Маркетинг.
 • Бухгалтерський облік та звітність в управлінні підприємством.
 • Економічний аналіз.
 • Дослідження ринку.
 • Організація виробництва.
 • Методи наукових досліджень.
 • Біржова діяльність.
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства.
 • Комерційна справа.
 • Оцінка вартості підприємства.

Мудрик В.И., Мичуда Ю.П., Заветный С.А. Организационно-управленческие основы физической культуры и спорта (учебные и справочные материалы): учебное пособие. Харьков: Издательство ХНАДУ, 2008. – 312 с.

Приходько І.І., Оксененко А.В. Організація і менеджмент фізичної культури: навчальний посібник для студентів ВНЗ фізичної культури. Х.: ХДАФК, 2009. – 178 с.

Приходько І.І., Горбенко О.В., Путятіна Г.М. Організація і менеджмент фізичної культури. Навчальний посібник для студентів 1 курсу (за кредитно-модульною системою).  Харків: ХДАФК, 2009. – 152 с.

Приходько І.І., Корнієнко І.Г. Організація і менеджмент фізичної культури для  студентів 2 курсу (за кредитно-модульною системою): навч. посібник.  Харків: ХДАФК, 2009. – 140с.

Бондарь А.С. Менеджмент рекреаційно-оздоровчої роботи: навчальний посібник. Х.: ХДАФК, 2010. – 176 с. (з грифом МОН України).

Приходько И.И., Стадник С.А. Организация и методика массовой физической культуры: учебное пособие для студентов ВУЗ физкультурно-спортивного профиля. Х.: ХГАФК, 2011. – 164 с.

Приходько І.І. Організація і менеджмент фізичної культури. Навчальний посібник для студентів напряму підготовки «Фізичне виховання». Х.: «Цифрова друкарня №1», 2013. – 178 с.

Бондар А.С., Приходько Г.І. Історія фізичної культури : навчальний посібник. Х. : ХДАФК, 2013. (з грифом МОН України). – 220 с.

Путятіна Г.М., Середа Н.В. Маркетингова діяльність некомерційних організацій (на прикладі дитячо-юнацьких спортивних шкіл): навчальний посібник для студентів ВНЗ фізкультурно-спортивного профілю. Харків, 2013. 102 с.

Бондарь А.С. Менеджмент рекреаційно-оздоровчої роботи: навчальний посібник. Х.: ХДАФК, 2010. 176 с. (з грифом МОН України). 176 с.

Бондар А.С. Менеджмент фізичної культури (для студентів магістратури). Частина І. Харків, 2016. 116 с.

Бондар А.С., Середа Н.В., Петренко І.В. Соціальне значення спортивного волонтерства. International ScientificPractical Conference Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, and social sciences: Conference Proceedings, December 28-29, 2016. Kielce: Holy Cross University, Р. 40–43.

Організаційно-управлінські умови розвитку неолімпійського спорту на Слобожанщині: монографія / кол. авторів; за заг. ред. А.С. Бондар. Х.: 2017.  322с.

Середа Н.В. Методологія дослідження ринку фізкультурно-спортивних послуг: навчальний посібник для студентів магістратури. Харків: ХДАФК, 2018. 206 с.

Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота кафедри менеджменту фізичної культури за спеціальністю 017 – Фізична культура і спорту, освітня програма «Менеджмент у спортивній діяльності» здійснюється у межах фундаментальної наукової теми «Стратегічне управління розвитком фізичної культури і спорту», державний реєстраційний номер 0120U101012.

Основні пріоритетні наукові напрямки роботи кафедри:

 • організаційні аспекти оптимізації управління фізкультурно-спортивними організаціями;
 • аналіз формування державної політики у сфері фізичної культури і спорту;
 • організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців галузі «Фізична культура і спорт» в регіоні;
 • особливості розвитку ринкових відносин у сфері фізичної культури і спорту;
 • розвиток сучасного спортивного маркетингу;
 • економічні проблеми розвитку сучасної спортивної інфраструктури в регіоні;
 • особливості розвитку спортивної індустрії;
 • гендерний аспект в управлінні фізичною культурою і спортом;
 • особливості розвитку неолімпійського спорту;
 • стратегічний розвиток сфери фізичної культури та спорту;
 • методологія дослідження ринку фізкультурно-спортивних послуг;
 • розвиток спортивного волонтерського руху в Україні.

 

Особливу увагу кафедра приділяє студентській науці. На кафедрі щорічно проводиться студентська наукова конференція «Основи стратегічного розвитку фізичної культури і розвитку в регіоні». Студенти кафедри менеджменту фізичної культури за 2 спеціальностями: 017 – Фізична культура і спорту, освітня програма «Менеджмент у спортивній діяльності» та 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, освітня програма «Підприємництво» активно беруть участь у наукових конференціях та конкурсах студентських наукових робіт різного рівня.

Студенти кафедри менеджменту фізичної культури активно беруть участь у науковому квесті «Пошуки скарбів науки». 11 листопада 2017 року збірна команда посіла перше місце серед 20 закладів вищої освіти м. Харкова.

З 2012 року кафедрою менеджменту фізичної культури проводиться науково-практична Інтернет-конференція з міжнародною участю «Стратегічне управління розвитком фізичної культури і спорту». Щорічно у конференції беруть участь понад 150 науковців, аспірантів, здобувачів, магістрантів та студентів з 24 закладів вищої освіти України, Білорусії, Польщі, Республіки Молдова та Азербайджанської Республіки.

Метою конференції  є обговорення проблем стратегічного управління розвитком фізичної культури і спорту та пошук перспективних шляхів їх розв’язання.

Тематичні напрямки роботи конференції:

 1. Менеджмент та маркетинг у сфері фізичної культури та спорту.
 2. Інноваційно-педагогічні технології управління професійною освітою у сфері фізичної культури і спорту.
 3. Проблеми та перспективи управління олімпійським, паралімпійським, неолімпійським та професійним спортом.
 4. Філософські, історичні, психологічні та нормативно-правові аспекти фізичної культури і спорту.
 5. Економіка, підприємництво та підприємницька діяльність у сфері фізичної культури та спорту.

За результатами роботи наукової конференції видається збірник статей.