Історія факультету

У 1984 році на базі Харківського спортивного факультету КДІФК було відкрито заочне відділення, на якому навчалося 164 студенти. Керівниками відділення з 1984 р. були доц. В. І. Власенко, В. П. Пелипак та проф. В. І. Мудрик.

У 1999 р. заочне відділення ХДІФК було перетворене на факультет заочного навчання. З 2013 року факультет заочного навчання та підвищення кваліфікації був змінений на факультет підвищення кваліфікації, перепідготовки та заочного навчання. Керівником факультету є к.фіз.вих., доцент Джим Віктор Юрійович.

 

Джим Віктор Юрійович

Декан факультету

  • Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент.
  • Початок роботи в академії з 2007 року.
  • Видано пона 50 робіт, з них 5 у системі Scopus та WebofScience, понад 35 у фахових виданнях.
  • Видано методичних посібників – 4.
  • Захист кандидатської дисертації у 2014 році за напрямом 24.00.01 – Олімпійський та професійний спорт.
  • Google Академія
  • E-mail: djimvictor@gmail.com

До складу факультету магістратури, заочного навчання та підвищення кваліфікації входять 4 кафедри:

Харланова Марина Олександрівна

зам. декана

blank

Альошина Марія Миколаївна

диспетчер

blank

Саніна Дарія Вадимівна

диспетчер

На  факультеті навчається за освітньою кваліфікацією другого (магістерського) рівня підготовки денної форми здобуття освіти на І курсі за спеціальністю: 017 «Фізична культура і спорт» – 121 студент,  227 «Фізична терапія, ерготерапія» – 26 студентів, та заочної форми здобуття освіти за спеціальністю 017«Фізична культура і спорт» – 24 студенти.

За освітньою – кваліфікацією першого (бакалаврського) рівня підготовки заочної форми здобуття освіти навчається за спеціальністю: 017 «Фізична культура і спорт» – 305 студентів, за спеціальністю: 227 «Фізична терапія, ерготерапія» – 149 студентів, та за спеціальністю: 053 «Психологія», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» – 5 студентів

Факультет магістратури,заочного навчання та підвищення кваліфікації здійснює підготовку фахівців: