КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ І БІОМЕХАНІКИ

 

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

З 1979 по 1986 рр. вчені, що викладали біомеханіку та спортивну метрологію, входили до складу кафедри зимових та водних видів спорту. Становлення кафедри інформатики і біомеханіки розпочалося з 1986 року, коли в ХДІФК створено кафедру біомеханіки та спортивної метрології, яку до 1993 року очолював проф., к.ф.-м.н. О.М. Пшисуха. У ці роки вперше створені комп’ютерні класи на базі ПЕОМ «Електроніка», а у 1992 р. придбано перший сучасний персональний комп’ютер. З вересня 1993 року по березень 1995 року кафедрою керував професор., д.б.н. В.А. Друзь. З 27 березня 1995 року й донині (протягом 26 років) кафедру очолює проф., к.ф.-м.н., академік Міжнародної академії наук прикладної радіоелектроніки (АН ПРЕ) В.С. Ашанін, під керівництвом якого кафедра отримала сучасну назву.

З початку існування кафедри інформатики і біомеханіки викладалися такі дисципліни: «Біомеханіка», «Комп’ютерна техніка», «Спортивна метрологія», «Нові інформаційні технології», «Комп’ютерна обробка даних наукових досліджень», «Інформаційно-комунікаційні технології у фізичній культурі та спорті», «Анатомія та спортивна морфологія» та інші.

За ці роки на кафедрі працювали: проф., к.ф.-м.н. О.М. Пшисуха; проф., д.б.н. В.А. Друзь; проф., д.мед.н., академік Інтернаціональної академії інтегративної антропології (ІАІА) Н.М. Сак; проф., к.т.н., член-кореспондент Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності (АНЕБ) В.В. Трегуб; проф., д.т.н. В.М. Самсонкін; доц., к.пед.н. К.М. Блещунова; проф., д.п.н. В.О. Сутула; доц., к.пед.н. К.М. Ємець; доц. к.мед.н. Д.О. Ткаченко; доц., к.ф.-м.н., П.О. Березняк; доц., к.ф.-м.н. Г.С. Бляшенко; доц., к.б.н. А.Є. Сак; доц., к.фіз.вих. О.Б. Подоляка; доц., к.фіз.вих. О.В. Церковна; ст. викладачі О.О. Пшисуха, Н.А. Костіна, Г.В. Ашаніна, Д.І. Скляров, М.А. Кузьменко, Л.М. Герасимова; завідувач методичним кабінетом А.Є. Уфімцева, ст. лаборанти А.П. Максименко, Г.І. Назаренко, І.О. Даніш та ін.

З 1996 року вперше в Україні на кафедрі  відкрито набір студентів на спеціалізацію «Інформаційне забезпечення фізичного виховання та спорту», що забезпечує підготовку фахівців, спроможних вирішувати актуальні завдання галузі в умовах сучасного інформаційного суспільства. Перший випуск таких фахівців зі спортивної інформатики відбувся у 2000 році, а магістрів – у 2001 році.

Понад 20 років існування спеціалізації на кафедрі інформатики і біомеханіки Харківської державної академії фізичної культури навчалося понад 500 студентів, серед яких 400 денної форми навчання та 100 – заочної. Випускники кафедри працюють викладачами різних закладів вищої освіти України та інших країн, директорами спортивних шкіл, деканами, завідувачами кафедр, викладачами фізичного виховання та інформатики, обіймають адміністративні посади у різних закладах, пов’язаних з інформатизацією професійної діяльності. Серед фахівців, що здобули освіту за спеціалізацією «Інформаційне забезпечення фізичного виховання та спорту», налічується 10 студентів з Китаю, які реалізували себе після закінчення ХДАФК та обіймають високі посади на батьківщині і працюють за спеціальністю.

Кафедра інформатики і біомеханіки стала також своєрідною першою сходинкою для випускників спеціалізації «Інформаційне забезпечення фізичного виховання та спорту», які залишилися працювати у системі вищої освіти та пов’язали своє життя з активною науково-дослідною і педагогічною діяльністю: Я.В. Жерновнікова, О.В. Єгорова, Ю.С. Калмикова, М.С. Нестеренко, В.В. Пасько, Ю.І. Петренко, Г.С. Полторацька, С.С. Пятисоцька, І.О. Разепова, О.Г. Хохлова. Філенко Л.В. є переможцем у престижному щорічному конкурсі «Вища школа Харківщини – кращі імена».

Ми пишаємося своїми випускниками, які отримали ступінь магістра (180 осіб), захистили кандидатські дисертації (8 осіб), отримали звання доцента (6 осіб). На сьогодні над написанням докторських та кандидатських дисертацій працюють 3 викладачі кафедри. Серед випускників, студентів та аспірантів кафедри є учасники та призери Паралімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи.

Науково-педагогічні працівники

Ашанiн_В.С.

Ашанін Володимир Семенович

професор, завідувач кафедри інформатики і біомеханіки, кандидат фізико-математичних наук, доцент
Фiленко_Л.В.

Філенко Людмила Василівна

доцент кафедри інформатики та біомеханіки,кандидат наук з фізичного виховання та спорту
Пятисоц_ка_С.С.

Пятисоцька Світлана Сергіївна

доцент кафедри інформатики і біомеханіки, кандидат наук ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ, доцент
Петренко_Ю.I.

Петренко Юлія Іванівна

доцент кафедри інформатики і біомеханіки, кандидат педагогічнх наук, доцент
Басенко_О.В.

Басенко Олена Вікторівна

доцент кафедри інформатики і біомеханіки,кандидат наук з фізичного виховання та спорту
Пас_ко_В.В.

Пасько Владлена Віталіївна

доцент кафедри інформатики і біомеханіки,кандидат наук з фізичного виховання і спорту,доцент
Булгаков_О.К.

Булгаков Олексій Кирилович

старший викладач,кандидат філософських наук , доцент
Алексeнко_Я.В.

Алексєнко Яна Валеріївна

старший викладач кафедри інформатики та біомеханіки
Жерновнікова Я.В._фото

Жерновнікова Яна Вікторівна

старший викладач кафедри інформатики та біомеханіки,кандидат педагогічних наук
Алексеeва_I.А.

Алексєєва Ірина Анатоліївна

старший викладач кафедри інформатики та біомеханіки
Полторац_ка_Г.С.

Полторацька Ганна Серніївна

СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ КАФЕДРИ ІНФОРМАТИКИ ТА БІОМЕХАНІКИ
Долгополова_Н.В.

Долгополова Наталія Володимирівна

Викладач кафедри інформатики та біомеханіки,кандидат технічних наук

Новини кафедри інформатики та біомеханіки

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ВИПУСКОВОЇ КАФЕДРИ:

Спеціальність 017 «Фізична культура і спорт» спеціалізація: тренер з виду спорту «Комп’ютерний спорт (кіберспорт)».

Перелік навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі:

Бакалаврат

 • «Комп’ютерна техніка та метрологічний контроль у фізичному вихованні та спорті»
 • «ТМОВС» (кіберспорт)
 • СПС (кіберспорт)
 • Інформатика (підприємництво)
 • «Біомеханіка»
 • «Комп’ютерна обробка даних експериментальних досліджень»
 • «Візуалізація та графічне представлення результатів дослідження засобами КТ»,
 • «Комп’ютерна техніка та методи математичної статистики»
 • «Інформатика та інформаційні технології за професійним спрямуванням» «Обробка та візуалізація даних наукових досліджень»
 • «Основи кінезіології»
 • «Бази даних у фізичному вихованні та спорті»
 • «Сучасні інформаційні системи та технології у фізичній культурі і спорті»

Магістратура

 • «Системно-інформаційні основи наукових досліджень»
 • «Інформаційно-комунікаційні системи у фізичній культурі у спорті»
 • «Інформаційно-комунікаційні системи у фітнесі і рекреації»
 • «Комп’ютерні навчальні та психодіагностичні системи»
 • «Сучасні інформаційні технології»
 • «Статистична обробка та аналіз наукових даних»
 • «Біомеханічний аналіз рухової діяльності»
 • «Основи кінезіології у фітнесі»

Аспірантура

 • «Інформаційно-комунікаційне та метрологічне забезпечення наукових досліджень».

Для підвищення професійної компетентності майбутніх фахівців галузі фізичної культури та спорту з використання сучасних інформаційних технологій та багатовимірних методів аналізу під час вирішення актуальних проблем сфери під керівництвом професора В.С. Ашаніна та за участю С.С. Пятисоцької, В.В. Трегуба, Л.Є. Шестерової, Б. Яддаден, Г.В. Ашаніної видано дві серії науково-методичних посібників під узагальненими назвами «Спортивна інформатика» і «Бібліотека магістранта та аспіранта: Багатовимірні методи аналізу даних».

Серія «Спортивна інформатика» містить навчальні посібники:

 • Вип.1. – «Застосування електронних таблиць для статистичної обробки даних» − співавтори: Л.Є. Шестерова, Б. Яддаден, Г.В. Ашаніна;
 • Вип.2. – «Алгоритмічні основи комп’ютерних технологій»;
 • Вип.3. – «Математичні основи спортивної інформатики»;
 • Вип.4. – «Основи теорії ймовірностей»;
 • Вип.5. – «Інформаційні системи у фізичній культурі та спорті» − автор: В.В. Трегуб;
 • Вип.6. – «Основи створення інформаційних систем у фізичній культурі і спорті» − автор: В.В. Трегуб).

Серія «Бібліотека магістранта та аспіранта: Багатовимірні методи аналізу даних» (автори В.С. Ашанін, С.С. Пятисоцька) містить навчальні посібники:

 • Вип.1. – «Вступ до математичних основ аналізу числових та графічних експериментальних даних»;
 • Вип.2. – «Теоретичні основи багатовимірних методів аналізу в задачах фізичного виховання та спорту»;
 • Вип.3. − «Статистичний аналіз експериментальних даних засобами електронних таблиць «EXCEL»;
 • Вип.4. – «Російсько-український тлумачний словник системно-інформаційних термінів.»;
 • Вип.5. – «Введення в теоретичні основи аналізу випадкових подій та величин».

Наявність сучасного комп’ютерного та методичного забезпечення дала можливість науковцям Академії підвищити системно-інформаційну культуру використання сучасних багатовимірних методів аналізу в своїх наукових дослідженнях.

Розроблені на кафедрі комп’ютерні програми і електронні підручники (деякі наведені нижче) були впроваджені в навчальний процес і наукові дослідження ряду ЗВО України та ставали лауреатами виставки-ярмарку науково-педагогічних ідей «Освіта Харківщини». Багато студентів та магістрантів кафедри залучається до наукової роботи та участі у міських, обласних та всеукраїнських конкурсах.

Сучасні програмні продукти, що використовувалися у науково-методичній роботі кафедри:

 1. Комп’ютерна програма, яка дозволяє тестувати обсяг зорової уваги.
 2. Комп’ютерна програма, яка дозволяє тестувати обсяг короткочасної пам’яті.
 3. Комп’ютерна програма «Точність».
 4. Комп’ютерна програма «Облік оцінок учнів з фізичної культури».
 5. Комп’ютерна навчальна програма з дисципліни «Спортивна метрологія».
 6. Комп’ютерна програма «Комплексна реакція».
 7. Комп’ютерна база даних «Олімпіада-2012».
 8. Комп’ютерна програма виявлення інтелекту спортсменів.
 9. Комп’ютерна програма розробки раціону харчування спортсмену.
 10. Комп’ютерна програма «Креативність».
 11. Комп’ютерна програма «Фізичне виховання».
 12. Комп’ютерна навчальна програма «Бази даних у фізичному вихованні та спорті».
 13. Комп’ютерна мультимедійна навчальна програма «Гандбол».
 14. Комп’ютерна навчально-контролююча програма «Спортивний туризм».
 15. Інтерактивна комп’ютерна програма «PERSTRAINER».
 16. Інформаційний мобільний додаток «Спортивна статистика».
 17. Автоматизована комп’ютерна навчальна програма з дисципліни «Комп’ютерна техніка та метрологічний контроль у ФВС».
 18. Комп’ютерна програма «Регбі-13».
 19. Комп’ютерний навчально-методичний комплекс «Біомеханіка».

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

 

На сьогодні  на кафедрі інформатики та біомеханіки в межах робочого часу викладачів виконуються фундаментальні дослідження за напрямами «Науково-методичні основи використання інформаційних технологій при формуванні професійної компетентності фахівців фізичної культури та спорту» (№ держреєстрації 0119U103207, терміни: з 01.11.2019 року по 30.12.2023 рік) та «Особливості функціональної підготовленості та психофізіологічних якостей гравців різних кіберспортивних дисциплін» (№ держреєстрації 0120U101130, терміни: з 02.2020 року по 12.2024).

Виконавці цих тем є викладачі кафедри, які працюють за такими напрямками та отримали результати:

 1. Науково-методологічні основи формування компетентності здобувачів вищої фізкультурної освіти з використанням методів багатовимірного аналізу даних – к.ф.-м.н., професор В.С. Ашанін, к.фіз.вих., доцент С.С. Пятисоцька, к.філос.н., старший викладач О.К. Булгаков – розроблені складові елементи компетенцій, що визначають професійну культуру вирішення багатовимірних завдань.
 2. Науково-методичні основи використання інформаційних технологій при підготовці фахівців фізичної культури і спорту – к.фіз.вих., доцент Л.В. Філенко – розроблені комп’ютерні навчальні, контролюючі програми та посібники.
 3. Креативність в спорті як фактор успішної результативної діяльності – к.фіз.вих., доцент О.В. Басенко, старший викладач І.А. Алексєєва, старший викладач Я.В. Алексенко – розроблені когнітивно-креативні карти особистості спортсменів, що займаються різними видами спорту, представлено комплекс комп’ютерних психодіагностичних програм з виявлення креативності спортсменів.
 4. Управління навчально-тренувальним процесом з використанням інформаційних технологій – к.фіз.вих., доцент В.В. Пасько – розроблено комп’ютерну інтерактивну програму реєстрації показників у пауерліфтерів засобами мобільних пристроїв.
 5. Використання інформаційних технологій при підготовці фахівців з біомеханіки – к.пед.наук, доцент Ю.І. Петренко, к.техн.н., викладач Н.В. Долгополова – розроблено комп’ютерний навчально-методичний комплекс з дисципліни «Біомеханіка», захищена кандидатська дисертація.
 6. Методика розвитку рухових якостей учнів основної школи на уроках фізичної культури з урахуванням рівнів біологічного розвитку – к.пед.наук, старший викладач Я.В. Жерновнікова – розроблена комп’ютерна програма виявлення біологічного віку учнів середньої школи та моделювання фізичних навантажень відповідно до фізичного стану розвитку; захищена кандидатська дисертація.
 7. Інформаційні технології у фізичному вихованні учнів середньої школи – старший викладач Г.С. Полторацька – розроблена комп’ютерна програма «Шкільні нормативи», яка дозволяє вносити оцінки учнів 5-11 класів з фізичного виховання за запропонованими нормативами різних варіативних модулів, вести базу даних оцінок.

Професорсько-викладацьким складом кафедри інформатики та біомеханіки закладено фундамент для висвітлення результатів наукових досліджень впровадження сучасних інформаційних технологій в фізичному вихованні та спорті в межах проведення щорічної науково-практичної Інтернет-конференції «Науково-методичні основи використання інформаційних технологій при підготовці фахівців фізичної культури і спорту».

Колектив кафедри здійснює підготовку фахівців вищої кваліфікації шляхом проведення актуальних наукових досліджень, результати яких знаходять впровадження в теорію і методику фізичного виховання та спорту. Про це свідчать теми захищених кандидатських дисертацій.

У 1999 році аспірант з Алжиру Б. Яддаден захистив кандидатську дисертацію «Розвиток спеціальної гнучкості юних таеквондистів на основі стандартних завдань (з використанням комп’ютерних інформаційних технологій)».

У 2003 році випускник кафедри О.Б. Подоляка захистив дисертаційну роботу «Вдосконалення управління змагальною діяльністю в американському футболі на основі використання інформаційних технологій».

У 2007 році ст. викладач кафедри Л.В. Філенко захистила кандидатську дисертацію за темою «Інформатизація навчального процесу вищих навчальних закладів фізичної культури з урахуванням когнітивних якостей студентів», а здобувач кафедри О.В. Церковна захистила кандидатську дисертацію за темою «Професійно-прикладна фізична підготовка студентів вищих технічних навчальних закладів на основі факторної структури їх рухової та психофізіологічної підготовленості».

У 2010 році відбулися захисти кандидатських дисертацій старших викладачів кафедри С.С. Пятисоцької «Індивідуалізація підготовки юних каратистів на початковому етапі з використанням інформаційних технологій» та О.В. Басенко (О.В. Єгорова) «Креативність особистості спортсмена та її вплив на спортивний результат в автомобільному спорті (картинг)».

У 2011 році захистили кандидатські дисертації здобувачі кафедри: А.М. Литвиненко «Індивідуалізація техніко-тактичної підготовки кваліфікованих каратистів на основі модельних характеристик змагальної діяльності», А.Є. Подоляка «Диференціація рухливих ігор у фізичному вихованні дошкільників 5-6 років засобами інформаційних технологій» та А.Б. Абдула «Удосконалення фізичної підготовки футбольних арбітрів різної кваліфікації».

У 2012 році старший викладач кафедри А.Є. Сак захистив дисертацію на тему «Вікові особливості будови та формоутворення поперекових міжхребцевих дисків в умовах різних режимів рухової активності».

У 2014 році аспірант кафедри Я.І. Пугач захистила дисертацію на тему «Вплив емоційного стану спортсмена на ефективність його діяльності в екстремальних умовах її протікання».

У 2016 році викладач кафедри В.В. Пасько захистила кандидатську дисертацію «Інноваційні технології удосконалення фізичної та технічної підготовленості регбістів на етапі спеціалізованої базової підготовки».

Рік 2019 ознаменувався захистами двох кандидатських дисертацій старшим викладачем кафедри Ю.І. Петренко на тему «Формування кінезіологічної компетентності майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту у процесі їх професійної підготовки» та викладачем Я.В. Жерновніковою на тему «Методика розвитку рухових якостей учнів основної школи на уроках фізичної культури з урахуванням рівнів біологічного розвитку».

Усі дисертаційні дослідження мають наукову новизну і практичне значення, що підтверджено чисельними актами впровадження. Крім того, характерною методологічною особливістю виконаних досліджень є використання системно-інформаційного підходу сумісно з багатовимірною парадигмою.

Варто зазначити, що на сучасному ринку праці існує потреба у фахівцях, які володіють теоретичними знаннями, практичними навичками та інформаційними технологіями, які здатні вирішувати наукові та прикладні завдання в галузі фізичного виховання та спорту. Виходячи з цього, головною метою кафедри інформатики і біомеханіки у підготовці таких фахівців стає перехід від компетентнісної парадигми до загальнокультурної, тобто можливості фахівця як особистості розглядати свої професійні якості як вищу ступінь оволодіння прикладною культурою.