Кафедра української та іноземних мов

Завідувач кафедри
Карпець Любов Анатоліївна – доктор філософських наук, кандидат філологічних наук, професор
E-mail: ukr.in.mova@gmail.com

2 поверх, 202 аудиторія

Кафедру іноземних мов засновано у 1981 році. Очолював її до 1985 року О.П. Чернявський. У 1986-2004 рр. – завідувач кафедри доцент А.Н. Семерніна, а з 2004 р. – Л.А. Карпець. З 1996 р. кафедра має назву “Української та іноземних мов”.

До цього перші викладачі іноземних мов нашого навчального закладу входили до складу кафедри гуманітарних дисциплін. Це були А.Н. Семерніна та Л.Б. Бурняшева. Упродовж багатьох років на кафедрі працювали Л.О. Лепесткова, З.В. Зарубіна, М.С.Чернецький, А.І. Ровна, які заклали фундамент наукових, навчально-методичних методик.

На кафедрі української та іноземних мов працюють викладачі, закохані у свою професію: шляхетну і піднесену. Кафедра має значний інтелектуальний та творчий потенціал. Поряд із досвідченими викладачами, які досягли успіхів у науковій, навчально-методичній діяльності, працюють і молоді перспективні викладачі.

Склад кафедри: завідувач кафедри Карпець Любов Анатоліївна – доктор філософських наук, кандидат філологічних наук, професор; доцент, кандидат філологічних наук В.С. Приходько; доцент, кандидат філологічних наук І.Ю. Соїна; доценти – В.К. Єрмолаєв, Н.Ю. Петрусенко; старші викладачі – Ю.М. Коваленко, К.В. Максимова, К.В. Гнатенко, Т.С. Шпанько та Н.Ю. Лінченко.    Досвідчені філологи навчають студентів англійській, німецькій, французькій, українській та латинській мовам. Студенти мають нагоду застосовувати знання іноземних мов для спілкування під час міжнародних змагань.

Викладачі кафедри беруть активну участь у різних конкурсах. Зокрема, професор Карпець Любов Анатоліївна була дипломантом конкурсу “Вища школа Харківщини – кращі імена” у номінації “Молодий науковець” [2002 рік], у 2008 році – у номінації “Викладач фундаментальних дисциплін”, у 2017 році –  дипломант ХІХ обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Викладач гуманітарних дисциплін».

Навчально-методична робота:

Упродовж років кафедрою видано низку навчально-методичних праць:

 • Гнатенко К.В., Максимова К.В., Єрмолаєв В.К., Коваленко Ю.М., Петрусенко Н.Ю., Соїна І.Ю.  Навчальний посібник «Англійська мова для студентів спортивних спеціальностей». Харків: ХДАФК, 2015. 250с.
 • Карпець Л.А, Шпанько Т.С. Українська мова за професійним спрямуванням. Методичні рекомендації до практичних занять. Комплекс вправ до практичних занять. Харків, ХДАФК, 2015. 40 с.
 • Єрмолаєв В.К., Шпанько Т.С. Українсько-англійський лексикум з велосипедного спорту. Харків,  ХДАФК, 2015. 52 с.
 • Сорокіна Ю.М. Навчально-методичний посібник «Німецька мова для студентів спортивних спеціальностей». Харків: ХДАФК, 2015. 160с.
 • Гнатенко К.В. Іноземна мова для студентів 1 курсу (здоров`я людини). Методичні рекомендації. Харків. ХДАФК. 2015. 40с
 • Сорокіна Ю.М. Лексичний мінімум з німецької мови (спортивно-медична термінологія з граматичним довідником). ХДАФК: 2016. 50с.
 • Єрмолаєв В.К., Лебедєв С.І., Петрусенко Н.Ю., Шаленко В. В., Шпанько Т.С. Англо-український словник футбольного назовництва. Видавництво «VSV-print», 2016. 88 с.
 • Сорокіна Ю.М., Петрусенко Н.Ю. Лексичний мінімум з німецької мови (спортивно-медична термінологія з граматичним довідником). Харків, 2016. 34с.
 • Приходько В.С. Навчальний посібник з української мови для іноземних студентів 1 курсу. Харків: ХДАФК. 2017. 120с.
 • Максимова К.В. Практикум з англійської граматики. Граматичний довідник у таблицях. ХДАФК. 2017. 51с.
 • Сорокіна Ю.М. Глосарій спортивної термінології з німецької мови. Харків: ХДАФК, 2017. 40с.
 • Єрмолаєв В.К., Лебедєв С.І., Петрусенко Н.Ю., Шаленко В. В., Шпанько Т.С. Українсько-англійський словник футбольних номенів.  ХДАФК, 2017. 102 с.
 • Шпанько Т.С. Методичні рекомендації з латинської мови (клінічна термінологія). Харків: ХДАФК, 2017. 36 с.
 • Єрмолаєв В.К., Лінченко Н.Ю.,  Шпанько Т.С. Українсько-російсько-англійський лексикум з велосипедного спорту.  ХДАФК, 2017. 24 с.
 • Приходько В.С. Методичний посібник з української мови для іноземних студентів 1-го курсу зі спеціальності «Фізичне виховання», «Спорт» Харків: ХДАФК, 2017, 70 с.
 • Коваленко Ю.М. Практикум з граматики з англійської мови. ХДАФК: 2018. 60с.
 • Коваленко Ю.М. Глосарій медичної термінології з граматичним довідником з німецької мови. Харків: ХДАФК, 2018. 40с.
 • Приходько В.С. Методичні рекомендації з української мови для самостійної роботи іноземних студентів. Харків: ХДАФК. 2018. 60с.
 • Приходько В.С. Методичні рекомендації з української мови для іноземних студентів 4 курсу. Харків: ХДАФК. 2018. 65с.
 • Карпець Л.А, Шпанько Т.С. “Українська мова за професійним спрямуванням” Методичні вказівки до проведення практичних занять. Харків: ХДАФК, 2018 р. 146 с.
 • Карпець Л.А, Шпанько Т.С. “Українська мова за професійним спрямуванням” Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни. Харків: ХДАФК, 2018 р. 70 с.
 • Карпець Л.А, Шпанько Т.С. Збірник вправ до курсу “Українська мова за професійним спрямуванням”. Харків: ХДАФК, 2018 р. 50с.
 • Соїна І.Ю., Петрусенко Н.Ю. Говоримо українською! (методичні рекомендації) Методичні рекомендації для студентів – іноземців ХДАФК, Харків: ХДАФК, 2018. 62с.
 • Шпанько Т.С. Лексический минимум по латинскому языку (анатомическая терминология с кратким грамматическим справочником). ХДАФК, 2018. 38 с.
 • Приходько В.С. Навчальний посібник з української мови для іноземних студентів 2 курсу. Харків: ХДАФК. 2019. 118с
 • Гнатенко К.В. Іноземна мова для студентів за напрямком фізична терапія, ерготерапія. Методичні рекомендації до самостійної роботи. Харків. ХДАФК. 2019. 60с.
 • Шпанько Т.С., Єрмолаєв В.К. Англо-російсько-український та українсько-англо-російський лексикум з бодібілдингу. Харків ׃ ХДАФК, 2019. 76с.
 • Шпанько Т.С., Лебедєв С.І., Петрусенко Н.Ю., Шаленко В.В. Українсько-російський та російсько-український словник футбольних номенів. Харків ׃ ХДАФК, 2019.172с.
 • Єрмолаєв В.К., Лінченко Н.Ю. «Методичні рекомендації з англійської мови до словнику-мінімуму з гімнастики», Харків, 2019. 30 с.
 • Соїна І.Ю. Практикум з іноземної мови для аспірантів ХДАФК. Методичні рекомендації. Харків: ХДАФК, 2020. 51с.
 • Карпець Л., Шпанько Т. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням». Харків: ХДАФК, 2020. 80с.
 • Карпець Л. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Основи наукового мовлення» для аспірантів. Харків: ХДАФК, 2020. 85с.
 • Карпець Л., Українська мова за професійним спрямуванням (навчальний посібник). Харків: ХДАФК, 2020. 148с.
 • English for Sport. Citius! Altius! Fortius! K.Gnatenko, K.Maksymova, J.Kovalenko, N.Petrusenko, I.Soina, V.Yermolayev. Kharkiv: KhDAFK, 2020. 262p.
 • Соїна І.Ю., Петрусенко Н.Ю. Ми вивчаємо українську мову. Українська мова для іноземних студентів ХДАФК. Методичні рекомендації. Харків: ХДАФК, 2021. 109с.

Науково-дослідна робота

Навчальний процес поєднується з плідною науково-дослідною роботою. Численними публікаціями супроводжується багаторічна дослідницька праця, пов’язана з питанням інтенсифікації та удосконалення методики викладання мов, унормування спортивно-ігрового назовництва, зокрема з ініціативної теми «Мовленнєві практики як засіб формування комунікативної компетенції фахівців фізичної культури та спорту». Ця тема нині є досить актуальною, бо спортивна мовленнєва продукція потребує укомплектування та унормування.

Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних, всеукраїнських наукових конференціях. Є учасниками різних наукових зібрань лінгвістичного напрямку.

Студентська наукова робота

З метою виявлення та підтримки обдарованої студентської молоді, розвитку її творчих здібностей, підвищення якості підготовки фахівців та вдосконалення навчального процесу, кафедра української та іноземних мов активно здійснює науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів.

Кафедрою щороку проводиться Всеукраїнська студентська наукова конференція «Сучасні наукові дослідження студентів у галузі мовознавства та спорту», студентські олімпіади з української, англійської та німецької  мов   «Скільки я знаю мов, стільки я і людина», «Who knows English best», «Schneller, Höher, Stärker».

Студенти Харківської державної академії фізичної культури щороку демонструють наукові знання на Міжнародному конкурсі з української мови  імені П.Яцика та Міжнародному мовно-літературному конкурсі ім. Т.Шевченка.

Під керівництвом викладачів кафедри студенти беруть участь у різних міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Науково-педагогічні працівники

IMG_7611_photos_v2_x4

Карпець Любов Анатоліївна

завідувач кафедри української та іноземних мов, професор, кандидат філологічних наук, доктор філософських наук.
є

Єрмолаєв Валерій Кирилович

доцент кафедри української та іноземних мов
Соїна _.Ю. (1)_photos_v2_x4

Соїна Ірина Юріївна

доцент кафедри української і іноземних мов, доцент, кандидат філологічних наук
Приходько В.С

Приходько Віра Семенівна

доцент кафедри української та іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцент
Коваленко Ю.М. (1)

Коваленко Юлія Миколаївна

старший викладач кафедри української та іноземних мов
Петрусенко Н.Ю.

Петрусенко Ніна Юріївна

доцент кафедри української та іноземних мов
шпанько

Шпанько Тетяна Сергіївна

старший викладач кафедри української та іноземних мов Харківської державної академії фізичної культури
Максимова К.В.

Максимова Катерина Володимирівна

старший викладач кафедри української та іноземних мов
Лінченко Н.Ю.

Лінченко Наталя Юріївна

старший викладач кафедри української та іноземних мов
Гнатенко К.В.

Гнатенко Катерина Володимирівна

старший викладач кафедри української та іноземних мов

Викладачі кафедри керуються принципами навчання іншомовному спілкуванню в контексті діалогу культур, що створює умови для вивчення культури країни, народу, мову якого вивчають. Комунікативний і соціокультурний розвиток студентів через іноземну мову формує у них комунікабельність, мовленнєвий такт, уміння доносити різні думки.

Викладачі кафедри постійно надають допомогу співробітникам академії щодо вивчення української та іноземних мов. Займаються перекладацькою діяльністю, прищеплюють любов до рідного слова та пізнання таїни різних мов.