Як самостійна одиниця кафедра спортивних та рухливих ігор почала працювати з 05 січня 1981 року, коли її очолив доцент, МС з волейболу та баскетболу Пеліпак В.П., та існує донині. З 1989 – 1996 кафедрою керував кандидат педагогічних наук, доцент Страшинський В. І. З 1996 року по 2008 рік її очолював кандидат педагогічних наук, професор Волков Є. П., з 2008 року по 2009 рік – канд.. наук з фіз. вих. і спорту, доцент Горчанюк Ю.А., з 2009 по 2010 рік – професор, доктор біологічних наук Друзь В.А. З 2010 року очолює кафедру кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Помещикова І.П.

Наукова робота

Науковці кафедри щорічно, починаючи з 2004 року, беруть участь у Міжнародній електронній конференції «Проблеми і перспективи розвитку спортивних ігор та єдиноборств в закладах вищої освіти».

Також з 2016 року кафедра спортивних та рухливих ігор Харківської державної академії фізичної культури видає науковий електронний журнал «Спортивні ігри», який включено до Переліку електронних наукових фахових видань України категорії «Б», де можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ МОН України No975 від 11.07.2019).

Журнал є спеціалізованим виданням з проблем спортивних ігор, видається в електронній версії (online) (ISSN 2523-4161 (Online)). Інформація розміщена на сайті: http://www.sportsscience.org/index.php/game/index. Періодичність: 4 рази на рік.

Журнал включений в бази даних: ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), PBN (Polish Scholarly Bibliography); Google Scholar; NBUV (Національна бібліотека імені В.І. Вернадського, електронний фонд); OUCI (Open Ukrainian Citation Index).

Сфера і проблематика: у збірнику представлені статті з проблем організації навчально-тренувального процесу в ЗВО, ДЮСШ; вдосконалення підготовки спортсменів в сучасних умовах; стану фізичної, техніко-тактичної та психологічної підготовленості спортсменів; ефективності змагальних показників; організації патріотичного виховання молоді України в процесі занять спортивними іграми; вдосконалення процесу фізичного виховання студентів з використанням спортивних і рухливих ігор.

За період існування кафедри керівниками були:

image002

з 1981 по 1996 рр. Пеліпак Віктор Петрович доцент, МС з волейболу та баскетболу

image004

з 1989 по 1996 рр. Страшинський Володимир Ілліч кандидат педагогічних наук, доцент

изображение_2021-03-16_134608

з 1999 по 2009 рр. Волков Євген Петрович кандидат педагогічних наук, професор

image008

з 2008 по 2009 рр. Горчанюк Юрій Андрійович кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

image010

з 2009 р. по 2010 рр. Друзь Валерій Анатолійович професор, доктор біологічних наук

image012

з 2010 року і дотепер Помещикова Ірина Петрівна кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

Науково-педагогічні працівники кафедри

1

Помещикова Ірина Петрівна

завідувачка кафедри спортивних та рухливих ігор, кандидат наук із фізичного виховання і спорту, доцент.
3

Паєвський Володимир Валерійович

доцент кафедри спортивних та рухливих ігор, кандидат наук із фізичного виховання і спорту, доцент.
7

Шевченко Олег Олександрович

доцент кафедри спортивних та рухливих ігор, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент.
image019

Горчанюк Юрій Андрійович

доцент кафедри спортивних та рухливих ігор, кандидат наук із фізичного виховання і спорту, доцент.
10

Мельник Аліна Юріївна

доцент кафедри спортивних та рухливих ігор, кандидат наук із фізичного виховання і спорту, доцент.
image023

Чуча Юрій Іванович

доцент кафедри спортивних та рухливих ігор.
8

Чуча Наталія Іванівна

– старший викладач кафедри спортивних та рухливих ігор.
5

Пащенко Наталія Олександрівна

старший викладач кафедри спортивних та рухливих ігор.
11

Ляхова Тамара Петрівна

старший викладач
2

Червона Світлана Пилипівна

старший викладач кафедри спортивних та рухливих ігор.
6

Ширяєва Ірина Віталіївна

викладач кафедри спортивних та рухливих ігор.
15

Мерзлікін Максим Вячеславович

викладач кафедри спортивних та рухливих ігор.
9

Асєєва Ярославна Федорівна

викладач кафедри спортивних та рухливих ігор (зовнішній сумісник)
demo_image

Сутула Ольга Василівна

викладач кафедри спортивних та рухливих ігор, майстер спорту України з бадмінтону.

Викладачами кафедри опубліковано більше десяти монографій, тридцяти науково-методичних посібників та значної кількості науково-методичних статей, зокрема у міжнародних виданнях, а саме у журналах, що індексуються у базі даних Scopus та Web of Science (значущі: Influence of exercises and games with ball on coordination abilities of students with disorders of muscular skeletal apparatus. Journal of physical education and sport (JPES); Influence of exercises and games with ball on vestibular stability of students with of muscular-skeletal apparatus disorders.  International scientific journal of Kinesiology. Sport of Science; Influence of exercises and games with ball on vestibular stability of students with of muscular-skeletal apparatus disorders.  International scientific journal of Kinesiology. Sport of Science; Changes in technical preparedness of 13-14-year-old handball players under the influence of coordination orientation exercises; Changes of technical preparedness of 13-14-year-old handball players to develop high-speed and power abilities. Journal of Physical Education and Sport (JPES); Special aspects of preparation of student`s teams for competitions in rugby. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences; Problems and features of technique in the development of coordination abilities of players specializing in wheelchair basketball. Journal of Physical Education and Sport; The improvement of the technical readiness of 16-18 year-old rugby players with the use of the computer program “Rugby-13”. Physical activity Review; Influence of peripheral vision indicators on the efficiency of 15-year-old basketball players’ game actions. Sport Science International scientific journal of kinesiology; Motivation principles of using various fitness programs. Research journal of pharmaceutical, biological and chemical sciences; Influence of cheerleading on indicators of coordination abilities of 10-16 year old schoolgirls. Research journal of pharmaceutical, biological and chemical sciences; Development of coordination abilities as the foundations of technical preparedness of rugby players 16-17 years of age. Journal of Physical Education and Sport).

Навчально-методичні посібники:

 • Волков Е.П., Аль Хатиб Ахмад. Основы підготовки юних баскетболистов: учебное пособие. Харьков: ХГИФК, 2000. 130 с.
 • Пелипак В.П., Зуб В.Н. Организация и проведение спортивных и подвижных игр в школе: учебное пособие. Харьков: ХГИФК, 2000. 239.
 • Єфімов О.А., Помещикова І.П. Баскетбол: навчальний посібник. Харків: ХДАФК, 2006. 96 с.
 • Бикова О.О., Червона С.П. Теорія та методика викладання гандболу: навчальний посібник для студентів 1 курсу. Харків: ХДАФК, 2006. 139 с.
 • Помещикова І.П. Використання фізичних вправ та ігор із м’ячем у фізичному вихованні учнів із вадами опорно-рухового апарату: практичні рекомендаці. Харків: ХДАФК, 2010. 68 с.
 • Стрельникова Є.Я., Ляхова Т.П. Волейбол: методичні рекомендації для студентів ВУЗів фізичної культури. Харків. ХДАФК, 2010. 89 с.
 • Бикова  О.О., Ляхова Т.П., Пащенко Н.О. Спортивні ігри у загальноосвітній школі: методичний посібник для студентів III курсів. Харків: ХДАФК, 2011. 88 с.
 • Єфімов О.А., Помещикова І.П. Основи баскетболу: навчальний посібник. Харків: ХДАФК, 2012. 110 с.
 • Паєвський В.В. «Сучасні аспекти теорії та методики обраного виду спорту (волейбол)» для слухачів курсів підвищення кваліфікації: навчальний посібник. Харків: ХДАФК, 2014.
 • Камаєв О.І., Помещикова І.П., Ню Юньфей. Навчально-методичні основи спортивної підготовки 13-15 літних баскетболістів: методичні рекомендації. Харків: ХДАФК,  2014. 142 с.
 • Шевченко О.О. Бадмінтон, настільний теніс, теніс: навчальний посібник  для студентів 1 курсу. Харків: ХДАФК, 2014. 120 с.
 • Мельник А.Ю., Стрельникова Є.Я. Навчальний посібник з дисципліни «Теорія і методика обраного виду спорту» (Волейбол) для студентів 1-го курсу. Харків: ХДАФК, 2017 р. 134 с.
 • Ляхова Т.П., Стрельникова Є.Я. Навчальний посібник з дисципліни «Теорія і методика обраного виду спорту» (Волейбол) для студентів 2-го курсу. Харків: ХДАФК, 2017 р. 121 с.
 • Мельник А.Ю., Ляхова Т.П., Стрельникова Є.Я. Навчальний посібник з дисципліни «Теорія і методика обраного виду спорту» (Волейбол) для студентів 3-го курсу. Харків: ХДАФК, 2017 р. 150 с.
 • Бикова О.О. «Акробатичні вправи та стрибкові справи із використанням координаційної драбини у навчально-тренувальному процесі гандболістів»: [Практичні рекомендації]. Харків: ХДАФК, 2017. 36 с.
 • Авторське свідоцтво України. Комп’ютерна статистична база даних «ServeStat» / А.Ю. Мельник. ‒ №70388; опубл. 10.02.2017.
 • Несен О. О., Червона С. П. Гандбол. Теорія та методика: навчальний посібник з дисципліни «Теорія та методика обраного виду спорту (гандбол)» для студентів 2 курсу. Харків: ХДАФК, 2018. 65 с.
 • Помещикова І. П., Тихонов А. І, Чуча Н. І. Підготовка суддів в баскетболі: Навчальний посібник. Харків : ХДАФК, 2019, 149 с.
 • Пащенко Н.О., Ю.І., Помещикова І.П., Чуча Н.І., Ширяєва І.В. Теорія та методика обраного виду спорту для студентів 2 курсу спеціалізації баскетбол: Навчальний посібник. Харків : ХДАФК, 2020, 122 с.
 • Помещикова І.П., Чуча Ю.І., Чуча Н.І., Пащенко Н.О., Ширяєва І.В.  Словник. Сучасні баскетбольні англійські терміни і назви. Харків : ХДАФК, 2020. 20 с.
 • Чуча Ю.І., Помещикова І.П., Пащенко Н.О., Чуча Н.І., Ширяєва І.В. Прогнозування та відбір в баскетболі. Методичні рекомендації. Харків : ХДАФК, 2020, 54 с.
 • Чуча Н.І., Помещикова І.П., Чуча Ю.І., Пащенко Н.О., Ширяєва І.В. Робота суддів-секретарів в баскетболі. Методичні рекомендації. Харків : ХДАФК, 2020. 24 с.