КАФЕДРА ГІМНАСТИКИ, ТАНЦЮВАЛЬНИХ ВИДІВ СПОРТУ ТА ХОРЕОГРАФІЇ

Кафедра гімнастики, танцювальних видів спорту та хореографії заснована у 1979 році як кафедра «Гімнастики» Харківського спортивного факультету Київського державного інституту фізичної культури. З 2019 року має назву «Кафедра гімнастики, танцювальних видів спорту та хореографії».

За час існування кафедри захищено 7 кандидатських дисертацій (А.Я. Муллагільдіна – 1995р., Л.С. Луценко – 2005 р., Г.П. Артем’єва – 2007 р., Н.П. Батєєва – 2013 р.,О.І. Булгаков – 2014 р., А.Х. Дейнеко – 2017 р., С.В. Гуменюк – 2019 р.).

На кафедрі з 2002 року виконується науково-дослідна робота відповідно до ініціативної теми: «Модельні характеристики фізичної підготовленості тих, хто займається спортивними й оздоровчими  видами гімнастики та фітнесом». У різні роки виконувалася науково-дослідна робота кафедри гімнастики, танцювальних видів спорту та хореографії ХДАФК Міністерства освіти і науки України за темою зведеного плану «Парадигма здорового способу життя в дискурсах фізичного виховання і спорту» на 2011-2015 рр. (номер державної реєстрації: 0111U001716), комплексного наукового проєкту Міністерства освіти і науки України (2015-2017 рр.) за  темою «Теоретико-методичні засади формування культури фізичного здоров´я у студентської молоді» (номер державної реєстрації: 00115U0067675) та нової ініціативної теми наукового дослідження кафедри «Теоретико-методологічні засади розвитку системоутворюючих компонентів фізичної культури (спорт, фітнес і рекреація) на 2020-2025рр.».  Державний реєстраційний номер 0120U101215.

Макурін Юрій Костянтинович  

Протягом 12 років, з 1996 по 2008 рр., кафедру очолював почесний майстер спорту СРСР, член збірної команди СРСР з гімнастики, доцент Макурін Юрій Костянтинович

Сутула Василь Опанасович

Упродовж 2013-2014 рр. завідувачем кафедри працював професор, доктор педагогічних наук Василь Опанасович Сутула.

Горбенко Олександр Володимирович

Протягом 2014-2015 років кафедру очолював Олександр Володимирович Горбенко, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент.

Путятіна Галина Миколаївна

Завідувачем кафедри у 2016-2018 роках була Галина Миколаївна Путятіна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент.
Г.М. Путятіна є ініціатором відкриття на кафедрі нової освітньої спеціальності «Фітнес та рекреація».

Артемєва Галина Павлівна

Упродовж 2018-2019 кафедру очолювала Галина Павлівна Артемєва, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент.

 

Кизім Петро Миколайович

З 2019 року кафедру гімнастики, танцювальних видів спорту та хореографії очолює Кизім П.М., заслужений тренер України з акробатичного рок-н-ролу, доцент кафедри.

 

кизим

Кизім Петро Миколайович

завідувач кафедри, доцент, заслужений тренер України, суддя національної категорії з акробатичного рок-н-ролу
сутула

Сутула Василь Опанасович

професор кафедри.доктор педагогічних наук.
image009-5

Путятіна Галина Миколаївна

професор кафедри, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент
королёва

Корольова Марина Вікторівна

доцент кафедри.кандидат юридичних наук
артемьев

Артем’єва Галина Павлівна

доцент кафедри.Кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент.
дейненко

Дейнеко Альфія Хамзіївна

доцент кафедри гімнастики, танцювальних видів спорту та хореографії.кандидат наук з фізичного виховання та спорту, Ph.D. (доктор філософії).
муллагильда

Семизорова (Муллагільдіна) Алла Ядікарівна

доцент кафедри гімнастики, танцювальних видів спорту та хореографії.кандидат педагогічних наук, доцент Ph.D. (доктор філософії).
горбенко

Горбенко Олена Володимирівна

кафедри гімнастики, танцювальних видів спорту та хореографії. кандидат педагогічних наук Ph.D. (доктор філософії).
гуменюк

Гуменюк Сергій Володимирович

доцент кафедри гімнастики, танцювальних видів спорту та хореографії. кандидат наук з фізичного виховання та спорту, Ph.D. (доктор філософії).
марченко

Марченков Михайло Костянтинович

доцент кафедри гімнастики, танцювальних видів спорту та хореографії. Заслужений тренер України з акробатичного рок-н-ролу.
красова

Красова Інна Вікторівна

старший викладач кафедри
лисенко

Лисенко Альберт Олексійович

старший викладач кафедри
биленько

Біленька Ірина Григорівна

старший викладач кафедри
мошень

Мошенська Тетяна Валеріївна

старший викладач кафедри.
рябченко

Рябченко Ольга Вікторівна

старший викладач кафедри
пивент

Півень Яна Володимирівна

викладач кафедри
овчаренко

Овчаренко Денис Анатолійович

викладач кафедри
лукавенко

Лукавенко Оксана Вікторівна

викладач кафедри.
замазий

Замазій Владислав Іванович

викладач кафедри гімнастики танцювальних видів спорту та хореографії
ситченк

Ситченко Катерина Володимирівна

викладач кафедри
соколова

Соколова Валентина Олександрівна

старший лаборант кафедри
герас

Герасименко Єлизавета Олександрівна

лаборант кафедри
image065

Шевчук Олеся Костянтинівна

лаборант кафедри

Науково педагогічні працівники та лаборанти кафедри

На кафедрі значна увага приділяється науково-дослідній роботі студентів та їх залученню до участі у конкурсах студентських наукових робіт   (підготовлено студентку  Шевчук Олесю Костянтинівну до участі у другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2018/2019 н.р.  зі спеціальності «Фізична культура і спорт» м. Дніпро, яка отримала диплом ІІІ ступеня), написанні статей, тез, доповідей, інших публікацій; прищепленню студентам навичок ведення наукових дискусій (підготовлено студентку  Янюк Анастасію Олександрівну до участі у круглому столі на тему: «Футуристичні перспективи сучасного спорту», 2019 р., м. Харків, Харківська державна академія фізичної культури). Підготовлено студентку Корольову Олександру Олексіївну до  конференції «Сучасні погляди студентської молоді на фізичну культуру, спорт та здоров’я людини» (2019 р., м. Харків, Харківська державна академія фізичної культури).

З метою оновлення та розширення знань, формування нових професійних компетентностей у навчально-методичній та науково-дослідній діяльності; засвоєння інноваційних технологій, форм, методів та засобів навчання;  набуття досвіду практичної роботи та професійної діяльності; запровадження дистанційних, інформаційно-комунікативних технологій навчання, викладачі кафедри пройшли науково-педагогічне стажування за програмою «Організація навчального процесу, програми підготовки, інноваційні технології та наукова робота».

На кафедрі працюють 8 науковців, 5 старших викладачів та 4 викладачі: доктор педагогічних наук Сутула В.О.; кандидат юридичних наук Корольова М.В.; кандидат педагогічних наук Муллагільдіна А.Я.; Горбенко О.В.;  кандидат наук з фізичного виховання  та спорту Путятіна Г.М., Артем’єва Г.П., Дейнеко А.Х., Гуменюк С.В.; доцент Кизім П,М., Марченков М.К.; старший викладач Біленька І.Г., Красова І.В., Лисенко А.О.; Мошенська Т.В., Рябченко О.В.; викладач Лукавенко О.В., Овчаренко Д.А., Ситченко К.В., Замазій В. І.

На кафедрі викладаються такі дисципліни:

МАГІСТРАТУРА

1.Сучасні технології підготовки в обраному виді спорту.

2.Науково-дослідницька практика.

3.Науково-педагогічна  практика.

4.Кваліфікаційна робота.

5.Сучасні оздоровчі технології у фітнесі і рекреації.

 1. Системний підхід у фітнесі та рекреації.
 2. Основи інтегративної теорії фізичної культури.
 3. Методи та організація наукової роботи у сфері фітнес-індустрії.
 4. Менеджмент і маркетинг в фітнес індустрії.
 5. Нормативно-правове регулювання діяльності у сфері фітнес-індустрії.
 6. Стратегія розробки фітнес-програм.
 7. Засоби відновлення занять фітнесом.
 8. Анімаційна діяльність у фітнесі та рекреації.
 9. Основи хореографічної підготовки фітнес-тренерів.

 

 

БАКАЛАВРАТ

 

 1. Гімнастика з методикою її викладання.
 2. Теорія, методика обраного виду спорту (гімнастика, 1-й курс).
 3. Теорія, методика обраного виду спорту (гімнастика, 2-й курс).
 4. Теорія, методика обраного виду спорту (гімнастика спортивна, 2-й курс).
 5. Теорія, методика обраного виду спорту (гімнастика спортивна, 3-й курс).
 6. Теорія, методика обраного виду спорту (гімнастика спортивна, 4-й курс).
 7. Підвищення спортивної майстерності в обраному виді спорту (гімнастика, 1-й курс).
 8. Підвищення спортивної майстерності в обраному виді спорту (гімнастика 2-й курс).
 9. Підвищення спортивної майстерності в обраному виді спорту (гімнастика спортивна, 2-й курс).
 10. Підвищення спортивної майстерності в обраному виді спорту (гімнастика спортивна, 3-й курс).
 11. Підвищення спортивної майстерності в обраному виді спорту (гімнастика спортивна, 4-й курс).
 12. Теорія, методика обраного виду спорту (гімнастика художня, 2-й курс).
 13. Теорія, методика обраного виду спорту (гімнастика художня, 3-й курс).
 14. Теорія, методика обраного виду спорту (гімнастика художня, 4-й курс).
 15. Підвищення спортивної майстерності в обраному виді спорту (гімнастика художня, 2-й курс).
 16. Підвищення спортивної майстерності в обраному виді спорту (гімнастика художня, 3-й курс).
 17. Підвищення спортивної майстерності в обраному виді спорту (гімнастика художня, 4-й курс).
 18. Теорія, методика обраного виду спорту (танцювальні види спорту, 1-й курс).
 19. Теорія, методика обраного виду спорту (танцювальні види спорту, 2-й курс).
 20. Теорія, методика обраного виду спорту (танцювальні види спорту, 3-й курс).
 21. Теорія, методика обраного виду спорту (танцювальні види спорту, 4-й курс).
 22. Підвищення спортивної майстерності в обраному виді спорту (танцювальні види спорту, 1-й курс).
 23. Підвищення спортивної майстерності в обраному виді спорту (танцювальні види спорту, 2-й курс).
 24. Підвищення спортивної майстерності в обраному виді спорту (танцювальні види спорту, 3-й курс).
 25. Підвищення спортивної майстерності в обраному виді спорту (танцювальні види спорту, 4-й курс).
 26. Теорія, методика обраного виду спорту (спортивні танці, 1-й курс).
 27. Теорія, методика обраного виду спорту (спортивні танці, 2-й курс).
 28. Теорія, методика обраного виду спорту (спортивні танці, 3-й курс).
 29. Теорія, методика обраного виду спорту (спортивні танці, 4-й курс).
 30. Підвищення спортивної майстерності в обраному виді спорту (спортивні танці, 1-й курс).
 31. Підвищення спортивної майстерності в обраному виді спорту (спортивні танці 2-й курс).
 32. Підвищення спортивної майстерності в обраному виді спорту (спортивні танці, 3-й курс).
 33. Підвищення спортивної майстерності в обраному виді спорту (спортивні танці, 4-й курс).
 34. Теоретико-методологічні основи фітнесу та рекреації (фітнес та рекреація, 1-й курс).
 35. Теоретико-методологічні основи фітнесу та рекреації (фітнес та рекреація, 2-й курс).
 36. Теоретико-методологічні основи фітнесу та рекреації (фітнес та рекреація, 3-й курс).
 37. Теоретико-методологічні основи фітнесу та рекреації (фітнес та рекреація, 4-й курс).
 38. Аеробіка з методикою її викладання (ПСМ в ОВС).
 39. Організаційно-управлінська практика.
 40. Засоби хореографії та музично-ритмічного виховання (СПС в ОВС).
 41. Хореографія для видів спорту з музичним супроводом.
 42. Педагогічна практика.
 43. Практика за фахом.
 44. Ознайомча практика.
 45. Правові аспекти фізичної культури і спорту.
 46. Організація спортивно-мистецьких заходів.
 47. Рекреаційно-оздоровчі технології в фітнес-індустрії.
 48. Підготовка суддів з видів спорту.
 49. Фітнес та аеробіка.
 50. Музично-ритмічне виховання.
 51. Сучасні аспекти формування професійної майстерності.
 52. Сучасні технології підготовки в обраному виді спорту.
 53. Спортивні танці.
 54. Менеджмент та маркетинг у фітнесі та рекреації.
 55. Анімаційна діяльність в спорті.
 56. Сучасні аспекти ФПД.
 57. Музично – ритмічне виховання та оздоров. ТФ.

 

Для забезпечення навчального процесу на кафедрі розроблено і видано 7 монографій, 33 навчальних та навчально-методичних  посібники, методичних рекомендацій, 2 патенти на авторське право.