Факультет управління сферою професійного спорту та фізичного виховання (далі УСПСФВ) розпочав свою роботу з 02 вересня 2019 року. До складу факультету входять кафедри: менеджменту фізичної культури, теорії та методики фізичного виховання, олімпійського та професійного спорту.

Навчальний процес на факультеті забезпечують 28 викладачів, 7 професорів, 5 з яких  мають науковий ступінь доктора наук, 18 кандидатів наук, з яких 12 мають звання доцента.

Петренко Ірина Вікторівна
декан факультету, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

кийко

Кийко Андрій Сергійович
заступник декана факультету управління сферою професійного спорту та фізичного виховання, кандидат наук з фізичного виховання і спорту

IMG_3741

Губарєва Анна Віталіївна
диспетчер деканату факультету управління сферою професійного спорту та фізичного виховання

Кафедри факультету

 

Навчання на факультеті УСПСФВ здійснюється за 4 спеціальностями:

  • 017 «Фізична культура і спорт», спеціалізації: олімпійський та професійний спорт (спорт за видами), кіберспорт, менеджмент у спортивній діяльності;
  • 014 «Середня освіта», спеціалізація середня освіта (Фізична культура);
  • 053 «Психологія»;
  • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізація підприємництво.

 

Основною метою діяльності факультету є забезпечення необхідних умов для отримання здобувачами бакалаврського рівня вищої освіти, якісної підготовки наукових спеціалістів вищої кваліфікації, яка ґрунтується на сучасному рівні знань та наукових досліджень, а також виховання професіоналів, які спроможні успішно працювати в конкуретному середовищі в Україні та за її межами.

 

Основні завдання діяльності факультету:

  • Організація, координація і контроль навчальної, навчально-методичної роботи зі студентами.
  • Удосконалення навчально-методичного забезпечення навчального процесу і контроль за роботою підпорядкованих факультету кафедр.
  • Організація наукових досліджень, контроль за ними та підготовка науково-педагогічних кадрів на підпорядкованих факультету кафедрах.
  • Координація культурно-масової, спортивної і виховної роботи, дозвілля та побуту студентів, стипендіального забезпечення студентів відповідно до чинних положень.
  • Організація і розвиток міжнародного співробітництва та партнерства.

Контактна інформація:
м. Харків, вул. Клочківська, 99, ауд. 423
Декан:  067-57-16-167
Заступник декана: 050-184-66-34
Диспетчер деканату: 099-643-21-22
fakultet.upravlinnya.hdafk@gmail.com
ivpetrenko18@ukr.net