Канцелярія  існує з часу заснування Харківської державної академії фізичної культури.

Основна мета – забезпечення чіткої організації діловодства в Академії  відповідно до  основних положень Інструкції з діловодства Харківської державної академії фізичної культури.

Канцелярія є самостійним структурним підрозділом Харківської державної академії фізичної культури та підпорядковується безпосередньо ректорові. У своїй діяльності керується чинним Законодавством України, Статутом Академії, Колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, розпорядженнями ректора.

 

Основні функції  канцелярії:

  • забезпечення своєчасної реєстрації вхідної, вихідної та внутрішньої документації;
  • забезпечення методичного супроводу  щодо оформлення документів;
  • оформлення та своєчасне надання розпорядчих документів, контроль за  оформленням документів згідно з регламентами та національними стандартами  організаційно-розпорядчої документації;
  • забезпечення контролю за дотриманням структурними  підрозділами Академії вимог інструкції з діловодства;
  • оформлення та відправлення поштових листів;
  • упорядкування зведеної номенклатури справ Академії;
  • архівне зберігання документів.

Склад працівників:

Завідувачка канцелярії: Толмачова Ірина Анатоліївна

Секретар канцелярії:     Молчанова Маргарита Андріївна

Секретар канцелярії :    Ягіч Людмила Іванівна

Архіваріус :                    Ушакова Тетяна Василівна

 

Контакти:

61058, м. Харків, вул.Клочківська, 99

ХДАФК, 3 поверх, каб.322

Тел. +38 (057) 705-23-05

E-mail:      office.rector@khdafk.com