Працівники відділу:

 • Дармофал Елеонора Анатоліївна – начальник навчального відділу.
 • Янковська Евеліна Арнольдівна – старший інспектор навчального відділу.
 • Заблоцька Любов Володимирівна – старший інспектор навчального відділу.
 • Дудко Олена Петрівна – старший адміністратор ЄДЕБО.

Головною метою навчального відділу є організація навчального процесу, спрямованого на методичне і організаційне забезпечення, координацію науково-педагогічної діяльності Академії щодо навчального процесу з підготовки спеціалістів за рівнями вищої освіти  бакалавр, спеціаліст, магістр.

 

Навчальний відділ здійснює свою діяльність на підставі Закону України «Про вищу освіту», Положення про навчальний відділ, керується наказами, розпорядженнями та вказівками Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту та наказами й розпорядженнями ректора, проректорів, рішеннями Вченої та рекомендаціями науково-методичної рад Академії.

Навчальний відділ забезпечує:

 • організацію та управління навчальною діяльністю Академії;
 • організацію розрахунків штатів науково-педагогічних працівників, здійснює облік і звітність з питань навчальної роботи;
 • формування розкладів навчальних занять для студентів денної та заочної форми навчання;
 • контроль за ефективним використанням аудиторного фонду;
 • статистика контингенту студентів;
 • аналіз успішності студентів.

 

Функції навчального відділу:

 • здійснення теоретичних досліджень і розробок щодо вдосконалення навчального процесу та ефективності його планування, а також планування студентського й викладацького часу, удосконалення навчальних планів з різних напрямів підготовки (спеціальностей), та впровадження цих досліджень у навчальний процес Академії;
 • систематичне поновлення, апробація та впровадження у навчальний процес новітніх технологій навчання (модульне, тестове, дистанційне та інші); вдосконалення організації навчального процесу, навчання студентів за індивідуальними планами, удосконалення комп’ютеризації навчального процесу, а також вхідного контролю знань студентів, який сприяє наскрізному процесу навчання;
 • удосконалення якості викладання дисциплін;
 • забезпечення своєчасного планування, розробки та видання навчально-методичної літератури;
 • удосконалення якості педагогічної майстерності;
 • проведення навчально-методичної роботи з проблем вищої школи; здійснення систематичного аналізу виконання наказів ректора, наказів ректорату, рішень Вченої та науково-методичної рад, методичних конференцій з питань науково-методичної роботи, а також виконання кафедрами планів навчально-методичної та організаційно-методичної роботи.

 

Місце знаходження відділу:

ХДАФК, 2 пов., к.234

тел. (057) 705-20-95

elyadarmofal@gmail.com