ПРОФСПІЛКОВИЙ КОМІТЕТ
ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом Харківської державної академії фізичної культури на 2015-2018 роки

В Харківській державній академії фізичної культури функціонує створена на громадських засадах первинна профспілкова організація викладачів, співробітників, студентів та аспірантів.

Метою діяльності якої є вираження, представлення і забезпечення захисту їх економічних, соціальних, трудових прав та інтересів.

Первинна профспілкова організація ХДАФК входить до складу Харківської обласної профспілки працівників культури.

Вищим органом профспілкової організації ХДАФК є загальні збори або конференція трудового колективу.

У своїй діяльності профспілкова організація керується статутом професійної спілки працівників культури України.

Основою діяльності профспілкової організації ХДАФК у відносинах з адміністрацією академії є колективний договір, що укладається на 4 роки. Через колективний договір профком представляє та захищає права та інтереси трудового колективу, бере участь у вирішенні питань організації праці, її умов та оплати, оздоровлення і відпочинку, контролює виконання законодавства про працю і охорону праці. У ньому визначено як головні напрями співпраці так і збереження попередніх напрацювань та подальший розвиток тих засад, що створюють можливості посилити захист інтересів членів трудового колективу. Відповідно до цього адміністрація організує діяльність академії таким чином, щоб забезпечити фінансові умови для виплати надбавок до посадових окладів усіх категорій персоналу за зростання інтенсивності навчально-виховного процесу у зв’язку із підвищенням вимог до якості роботи та збільшення її інтелектуальної складової.

Звітно-виборною профспілковою конференцією університету від 11 жовтня 2013 року головою профспілкової організації обрано Червону Світлану Пилипівну – старшого викладача кафедри спортивних та рухливих ігор.

Конференцією обрано терміном на 5 років профспілковий комітет і ревізійну комісію.

СКЛАД ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ ХДАФК:

ГОЛОВА ППО – Червона Світлана Пилипівна, старший викладач кафедри спортивних та рухливих ігор;

ЗАМІСНИК ГОЛОВИ ППО – Помещикова Ірина Петрівна, доцент, зав. кафедри спортивних та рухливих ігор;

СЕКРЕТАР ППО – Кийко Наталія Юріївна, методист кафедри спортивних та рухливих ігор;

СКАРБНИК ППО – Янковська Евеліна Арнольдівна, методист учбової частини;

Алексєєв Анатолій Федотович, професор, зав. кафедри єдиноборств;

Желтобородов Олександр Миколайович – доцент кафедри гуманітарних наук ;

Данилова Ольга Федорівна – начальник спортивного клубу академії;

Пащенко Наталія Олександрівна – старший викладач кафедри спортивних та рухливих ігор;

Петрусенко Ніна Юріївна – доцент кафедри української та іноземних мов;

ПРЕДСТАВНИКИ ВІД СТУДЕНТСВА:

Терещенко Олена – студентка факультету фізичного виховання та здоров’я людини;

Саніна Дар´я – студентка факультету спортивних ігор та одноборств;

Хавелова Аліна – студентка факультету циклічних видів спорту.