Склад відділу:

Начальник Мірошниченко Інна Василівна
Старший інспектор Пода Людмила Василівна
Старший інспектор Макарова Тетяна Павлівна
Старший інспектор з військового обліку Кравцова Ольга Олександрівна
Секретар Кійко Наталія Юріївна

 

Відділ кадрів є самостійним структурним підрозділом Харківської державної академії фізичної культури, який у своїй роботі підпорядковується ректорові Академії.

Основним завданням відділу кадрів є організація та виконання кадрової роботи, в основі якої лежить принцип відбору, розстановки та просування кадрів по службі за професійними, діловими та особистими якостями, документальне оформлення трудових відносин.

 

У процесі здійснення діяльності відділ кадрів виконує такі функції:

 • робота з забезпечення Академії працівниками потрібних професій, спеціальностей  і кваліфікації  згідно з рівнем та профілем отриманої ними підготовки і ділових якостей;
 • своєчасне оформлення прийому, переводу і звільнення працівників відповідно до законодавства про працю, наказів ректора;
 • забезпечення належного зберігання, використання і надійного захисту персональних даних працівників Академії згідно з законодавством, зокрема Закону України «Про захист персональних даних»;
 • участь у розробці структури Академії, штатного розпису та у внесенні змін до них, в межах своєї компетенції, зокрема у розміщенні посад в структурних підрозділах та їх відповідності до Класифікатора професій, контроль та надання методичних рекомендацій у підготовці та розробці посадових інструкцій;
 • оформлення і видача службових посвідчень, довідок з місця
  роботи та здійснення підрахунку трудового стажу працівників Академії;
 • ведення табельного обліку, організація складання і виконання графіків відпусток структурними підрозділами Академії;
 • оформлення наказів з особового складу, ведення особових справ працівників та студентів Академії;
 • організація обліку військовозобов’язаних, призовників та їх бронювання.

 

Станом на 01.02.2021 у Харківській державній академії фізичної культури працює 345 працівників.

 

Науково-педагогічних працівників – 177 осіб.

З них:

 • докторів наук – 15
 • кандидатів наук – 99
 • професорів – 16
 • доцентів – 69
 • співробітників – 168 осіб.

 

Контакти:

тел. (057)705-23-06

kadryhdafk@gmail.com