До складу колективу відділу входить:

Шпанько ВМЗ

Шпанько Тетяна Сергіївна – начальник відділу міжнародних зв’язків

image-768x1024 (1)

Ляшенко Катерина Юріївна – старший диспетчер

Шалдуга

Шалдуга Ірина Володимирівна – старший диспетчер

Положення про Відділ міжнародних зв’язків

Відділ міжнародних зв’язків є структурним підрозділом Харківської державної академії фізичної культури, який діє згідно з Законом України «Про вищу освіту», Статутом Академії, рішеннями Вченої ради та наказами ректора.

Метою діяльності Відділу є забезпечення співробітництва Академії в галузі вищої освіти з освітніми та науковими установами інших держав та міжнародними організаціями.

Основними напрямками діяльності Відділу є:

 • організація освітнього процесу іноземних громадян та осіб без громадянства (слухачів на підготовчому відділенні та здобувачів вищої освіти відповідного рівня у Академії);
 • співпраця з іноземними закладами освіти, установами та організаціями з метою реалізації завдань Академії, визначених чинним законодавством України та Статутом Академії.

З метою організації освітнього процесу іноземних громадян та осіб без громадянства як слухачів на підготовчому відділенні та здобувачів вищої освіти відповідного рівня у Академії, Відділ виконує завдання:

 • організовує набір іноземних громадян та осіб без громадянства на підготовче відділення як слухачів, та на навчання у Академії як здобувачів вищої освіти;
 • розробляє проєкти договорів про співробітництво з юридичними та/або фізичними особами (контактерами) з залучення на навчання на підготовчому відділенні та/або для здобуття вищої освіти відповідного рівня іноземними громадянами та особами без громадянства, організовує їх підписання та подальше виконання;
 • на підставах та в порядку, визначених чинним законодавством України, з метою забезпечення легальності освітнього процесу іноземних громадян та осіб без громадянства на підготовчому відділенні як слухачів, та на навчанні в Академії як здобувачів вищої освіти, співпрацює з органами державної влади, державними підприємствами, установами та організаціями, зокрема Державним центром міжнародної освіти України, відповідними структурними підрозділами Міністерства освіти і науки України, Головним управлінням Державної міграційної служби України в Харківській області;
 • на підставах та в порядку, визначених чинним законодавством України, статутом Академії, Інструкцією з діловодства та цим Положенням, складає та оформлює документи, необхідні для легальності освітнього процесу іноземних громадян та осіб без громадянства на підготовчому відділенні як слухачів, та на навчанні в Академії як здобувачів вищої освіти;
 • контролює та веде облік руху контингенту іноземних громадян та осіб без громадянства як слухачів підготовчого відділення та здобувачів вищої освіти в Академії;
 • формує та веде облік особових справ іноземних громадян та осіб без громадянства як слухачів підготовчого відділення та здобувачів вищої освіти в Академії;
 • бере участь у організації та організовує самостійно виховні та культурно-просвітницькі заходи з іноземними громадянами та особами без громадянства як слухачами підготовчого відділення та здобувачами вищої освіти в Академії, метою яких є інтеграція зазначених осіб до освітнього процесу в Академії, ознайомлення з культурними традиціями та національними цінностями Українського суспільства.

З метою співпраці з іноземними закладами освіти, установами та організаціями, яка здійснюється для реалізації завдань Академії, визначених чинним законодавством України та Статутом Академії, Відділ виконує завдання:

– забезпечує організацію та координацію діяльності Академії в проєктах міжнародної співпраці в рамках європейських та світових освітніх та інших програм;

– надає інформаційну та методичну допомогу з питань міжнародної співпраці факультетам, кафедрам, іншим структурним підрозділам Академії, науково-педагогічним працівникам, здобувачам вищої освіти та співробітникам;

– здійснює інформаційну діяльність, спрямовану на зміцнення іміджу Академії як освітньої установи з підготовки фахівців за міжнародним визнанням.

Міжнародні проєкти

Договори про співпрацю з іноземними ЗВО

 

 • Адреса ХДАФК: Україна, 61058, м. Харків, вул. Клочківська, 99
 • Відділ міжнародних зв’язків
 • каб. 404-а
 • Телефон: +38 (057) 705-06-15, +38 (057) 705-23-00
 • e-mail: vmz@khdafk.com