Про нас

Студентське наукове товариство (СНТ) Харківської державної академії фізичної культури створено з метою широкого залучення до науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти. СНТ об’єднує представників 14 кафедр ХДАФК.

Діяльність СНТ здійснюється відповідно до статті 41 закону України «Про вищу освіту» і регламентується Статутом Академії, Концепцією наукової діяльності Харківської державної академії фізичної культури на 2019 – 2023 роки та Положенням «Про студентське наукове товариство Харківської державної академії фізичної культури»,

Метою діяльності СНТ є створення сприятливих умов для підготовки конкурентноздатних фахівців у сфері фізичної культури та спорту шляхом залучення їх до плідної науково-дослідної діяльності.

 

Основними завданнями СНТ є:

 • пошук і залучення талановитих здобувачів вищої освіти до наукової роботи,  починаючи з першого курсу навчання в академії;
 • формування мотивації до дослідницької роботи, сприяння оволодінню здобувачами вищої освіти науковими методами пізнання та поглибленого, творчого освоєння навчального матеріалу;
 • виховання творчого ставлення до своєї майбутньої професії через дослідницьку діяльність, підвищення якості професійної підготовки майбутніх науково-педагогічних кадрів;
 • формування стійкої мотивації до наукової діяльності;
 • науково-організаційний супровід самостійного виконання досліджень здобувачами вищої освіти;
 • організація активної участі здобувачів вищої освіти у науково-практичних конференціях, науково-методичних семінарах, олімпіадах, конкурсах наукових  робіт;
 • здійснення співробітництва з СНТ інших закладів вищої освіти, вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду організації науково-дослідницької роботи студентів з метою впровадження передових форм і методів;
 • висвітлення діяльності СНТ ХДАФК в медіа-просторі з метою підняття престижу науки у молодіжному середовищі.

 

image001

Рожков Владислав Олександрович
Голова СНТ ХДАФК
Викладач кафедри легкої атлетики
Кандидат наук з фізичного виховання і спорту
E-mail: vladyslav.oleksandrovych@gmail.com

image003

Гончаров Олексій Геннадійович

Заступник голови СНТ ХДАФК
Доцент кафедри медичних дисциплін та охорони здоров’я
Кандидат наук з фізичного виховання і спорту
E-mail: aionaskr89@gmail.com

image005

Мельник Аліна Юріївна

Секретар СНТ ХДАФК
Доцент кафедри спортивних та рухливих ігор
Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент
E-mail: alina.melnik1987@ukr.net

Структура СНТ ХДАФК

 

Факультет спортивних ігор та одноборств

 • Студентський науковий гурток кафедри спортивних та рухливих ігор
 • Студентський науковий гурток кафедри футболу та хокею
 • Студентський науковий гурток кафедри єдиноборств
 • Студентський науковій гурток кафедри атлетизму та силових видів спорту

Факультет циклічних видів спорту

 • Студентський науковий гурток кафедри легкої атлетики
 • Студентський науковий гурток кафедри зимових видів спорту, велоспорту та туризму
 • Студентський науковий гурток кафедри водних видів спорту
 • Студентський науковий гурток кафедри гімнастики, танцювальних видів спорту та хореографії

Факультет управління сферою професійного спорту та фізичного виховання

 • Студентський науковий гурток кафедри теорії та методики фізичного виховання
 • Студентський науковий гурток кафедри менеджменту фізичної культури
 • Студентський науковий гурток кафедри олімпійського та професійного спорту

Факультет фізичної терапії та здоров’я людини

 • Студентський науковий гурток кафедри медичних дисциплін та охорони здоров’я
 • Студентський науковий гурток кафедри фізичної терапії
 • Студентський науковий гурток кафедри біологічних дисциплін

Факультет магістратури, заочного навчання та підвищення кваліфікації

 • Студентський науковий гурток кафедри української та іноземних мов
 • Студентський науковий гурток кафедри гуманітарних наук
 • Студентський науковий гурток кафедри олімпійського і професійного спорту
 • Студентський науковий гурток кафедри інформатики та біомеханіки
 • Студентський науковий гурток кафедри педагогіки та психології

 

 

 

Як вступити до СНТ ХДАФК

Членом СНТ ХДАФК може стати будь-який здобувач вищої освіти, що займається або бажає займатися науково-дослідницькою діяльністю, заповнивши заяву для вступу.

Членство у СНТ ХДАФК є вільним для осіб, які навчаються та працюють в ХДАФК, активно займаються науково-дослідною діяльністю та виявили бажання взяти участь в СНТ.

У СНТ ХДАФК відсутня система членських внесків чи інших обов’язкових платежів.

План роботи СНТ ХДАФК

ПЛАН РОБОТИ

студентського наукового товариства Харківської державної академії фізичної культури

на 2021-2022 навчальний рік

№ з/п Назва заходу Термін проведення Відповідальні
1. Розробити план роботи на рік серпень Голова СНТ
2. Проведення засідань СНТ ХДАФК не менше ніж 2 рази на навч. рік Голова СНТ, заступник голови та секретар
3. Виконання науково-дослідних робіт, написання тез, доповідей, статей, подання їх на конкурси та апробація на конференціях упродовж року члени СНТ
4. Участь в конференціях, семінарах, круглих столах упродовж року члени СНТ
5.

Здійснювати співпрацю з науковими СНТ інших ЗВО за

напрямами:

·                    організація спільних наукових заходів;

·                    обмін досвідом;

·                    виконання спільних наукових проєктів;

·                    популяризація наукової діяльності студентських організацій

упродовж року Голова СНТ
6.

Підготовка до Всеукраїнського конкурсу студенських наукових робіт з галузей знань та спеціальностей у 2021-2022 н.р.

Організація та проведення 1 туру Конкурсу

Направлення наукових робіт до участі у 2 турі Конкурсі

листопад-лютий

 

 

 

січень 2022

 

лютий 2022

відповідальні за СНГ кафедр ХДАФК

 

Проректор З НПР, голова СНТ

7. Організація та участь у студентській науково-практичній конференції «Сучасні погляди молоді на фізичну культуру, спорт та здоров’я людини» Травень 2022 Голова СНТ, члени СНТ
8. Організація звітності про роботу наукових студентських гуртків на кафедрах ХДАФК за 2021-2022 н.р. Червень 2022 Керівники СНГ на кафедрах ХДАФК